Omroep Gelderland: “Neptherapeut uit Arnhem had bij een groot aantal zorginstellingen jarenlang de vrije hand”

Jarenlang heeft een Arnhemse ‘neptherapeut’ bij een groot aantal zorginstellingen in onder andere Nijmegen, Arnhem, Tiel en Tilburg gewerkt zonder dat hij goed werd gescreend. Hij zou ongehinderd allerlei functies hebben kunnen uitoefenen, zo schrijft De Gelderlander dit weekend.

De man kwam met zijn verzonnen CV aan de slag bij onder andere ziekenhuis Rijnstate in Arnhem, Pro Persona in Tiel, Pactum Rijnside in Arnhem, Silver Psychologie en OCE Nijmegen. De instellingen controleerden de referenties van de ‘neptherapeut’ totaal niet. Ook werd geen VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) opgevraagd. Ook werd er geen informatie ingewonnen in het BIG-register. In het BIG-register staat of iemand zijn beroep in de zorg eigenlijk wel mag uitoefenen. Hadden de zorginstellingen dit wel gedaan dan waren al vrij snel de spreekwoordelijke alarmbellen afgegaan. Die bleven nu echter uit.

Lees “Omroep Gelderland: “Neptherapeut uit Arnhem had bij een groot aantal zorginstellingen jarenlang de vrije hand”” verder

Volg & LIKE ons!

Johnny de Mol draait als DJ voor honderden verstandelijk gehandicapten tijdens mini-editie van Milkshake festival

Tijdens de ‘mini-editie’ van het Milkshake festival in Amsterdam zal Johnny de Mol een van de acts zijn. Hij zal optreden als DJ op het terrein van de Westergasfabriek welke op vrijdag 27 juli (de dag voor het echte festival) het decor is voor het zogenoemde Mini-Milkshake festival. Honderden verstandelijk gehandicapten beleven dan, samen met begeleiders, dezelfde ‘experience’ als de vele duizenden bezoekers van Milkshake op zaterdag & zondag. Ook zij kunnen dan bijvoorbeeld deelnemen aan de ‘silent disco’. Men kan dan ook net zoals de bezoekers van zaterdag en zondag met de festivalmuntjes een drankje en een frietje kopen.

Lees “Johnny de Mol draait als DJ voor honderden verstandelijk gehandicapten tijdens mini-editie van Milkshake festival” verder

Volg & LIKE ons!

Week van de Pleegzorg: “Doet uw gemeente ook mee?”

In 2018 zal voor de 4e keer de ‘Week van de Pleegzorg’ georganiseerd worden van 31 oktober t/m 7 november. Met deze actieweek wil Pleegzorg Nederland aandacht vestigen op het belang van pleegzorg en het tekort aan pleegouders in Nederland. Pleegouders zijn van onschatbare waarde én heel hard nodig.

Op dit moment zijn er in Nederland ruim 20.000 pleegkinderen. Deze kinderen zijn tussen de nul en achttien jaar. Soms kunnen ze tijdelijk niet thuis wonen, soms is dat voor langere tijd. Het aantal nieuwe pleegouders dat zich aanmeldt, is afgelopen jaar gedaald.

Lees “Week van de Pleegzorg: “Doet uw gemeente ook mee?”” verder

Volg & LIKE ons!

SCP: “Nederland niet uniek in de toenemende vraag naar zorg voor mensen met een verstandelijke beperking”

Eerdere studies van het Sociaal Cultureel Planbureau geven aan dat in Nederland de vraag naar zorg voor mensen met een verstandelijke beperking is gegroeid, met name onder degenen met een lichtere verstandelijke beperking. In deze publicatie, een internationale verkenning, zijn we nagegaan of in andere landen ook zo’n groei zichtbaar is. We hebben daarin drie regio’s (Vlaanderen, Engeland en Ontario) met Nederland vergeleken.

Net als in Nederland is in Vlaanderen en Ontario de vraag naar zorg en ondersteuning door mensen met een verstandelijke beperking (vg-zorg) sterk toegenomen. In Engeland is het aantal mensen met een verstandelijke beperking dat behoefte heeft aan zorg en ondersteuning sterk gestegen, maar het aantal mensen dat deze daadwerkelijk ontvangt slechts licht.

Lees “SCP: “Nederland niet uniek in de toenemende vraag naar zorg voor mensen met een verstandelijke beperking”” verder

Volg & LIKE ons!

Huub Wieleman: “Sla niet door met het schrappen van zorgregels”

Het is een goede zaak dat er regels worden geschrapt in de zorg, maar zet het belang van de patiënt op 1. Daarvoor waarschuwt Huub Wieleman. Hij is de oud-voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) en vandaag de dag is hij lid van de raad van bestuur van de Reinier Haga Groep. Dat is de grootste niet-academische ziekenhuisgroep van ons land.

‘Schrapsessies’ is één van de buzzwoorden in de zorgsector van 2018. Wellicht kan het zelfs ‘Woord van het Jaar’ gaan worden, wie weet! Het moet afgelopen zijn met het eindeloze geregistreer van (zorg)handelingen door artsen en verpleegkundigen. Dat vond niet alleen de sector zelf, maar ook een unanieme Tweede Kamer. Ook beroepsorganisatie NBA liet zich in deze discussie niet onbetuigd. Minister Bruins van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is vol goede moed van start gegaan om te inventariseren welke regels en registraties tot het verleden kunnen behoren.

Lees “Huub Wieleman: “Sla niet door met het schrappen van zorgregels”” verder

Volg & LIKE ons!

RN7: “Nijmeegse raad wil dat de huishoudelijke zorg allemaal in dezelfde CAO gaan vallen”

Met een motie van de SP  wil men dat ze in de thuiszorg  de nieuwe CAO gaan gebruiken. De gemeenteraad van Nijmegen roept middels de motie van de SP op dat alle aanbieders van huishoudelijke zorg in onze Waalstad gebruik gaan maken van de nieuwe CAO-VVT.

Op 1 april 2018 is deze nieuwe CAO van kracht geworden waarmee de medewerkers in de thuiszorg er financieel op vooruit gaan. Voor medewerkers van wie de werkgever nog een doorlopend contract heeft met de gemeente Nijmegen tegen de oude voorwaarden geldt dit echter nog niet. De SP vindt dit een ongelijke behandeling.

Lees “RN7: “Nijmeegse raad wil dat de huishoudelijke zorg allemaal in dezelfde CAO gaan vallen”” verder

Volg & LIKE ons!

RTLZ: “Vertrek bestuurders kost CWZ een kwart miljoen”

Het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) betaald aan de bestuurders Bart Bemelmans en Ton Poos een slordige 250.000 euro vanwege hun ontslag. Dat blijkt uit de onlangs verschenen jaarrekening van het Nijmeegse ziekenhuis. Verder blijkt uit het financiële verslag ook dat het CWZ in 2017 verlies leed, en als gevolg van automatiseringskosten niet meer voldoet aan alle eisen van de financiers.

Bemelmans leidde het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis sinds eind 2013. Poos was sinds 2014 bestuurder, onder meer verantwoordelijk voor de automatisering. Vorig voorjaar stapten beide bestuurders plotseling op.

Lees “RTLZ: “Vertrek bestuurders kost CWZ een kwart miljoen”” verder

Volg & LIKE ons!

“Waar is al het zorggeld van gemeente Twenterand gebleven?”

Bij de gemeente Twenterand is men niet goed slecht op de hoogte van de besteding van zorggeld aan de externe partijen. Dit blijkt uit een accountantsverslag van BDO, over de jaarstukken van 2017. De gemeente wordt door de externe accountant aangeraden om de kwestie verder te onderzoeken.

In 2017 maakte Twenterand 2,5 miljoen euro over aan externe partijen, die zorg leveren aan inwoners binnen de gemeente, maar geen controleverklaring afleggen. Dat kan variëren van jeugdzorg tot ouderenzorg. Van slechts 15% is duidelijk dat de diensten die zij leveren passend zijn bij het bedrag dat ze ontvangen. Van 85% zegt de accountant dat het onzeker is hoe het geld precies besteed is. Daarbij gaat het om fraudegevoeligheid rond een bedrag van maar liefst 2,1 miljoen euro.

Lees ““Waar is al het zorggeld van gemeente Twenterand gebleven?”” verder

Volg & LIKE ons!

Onderzoek: “Het efffect van Ritalin bij ADHD voorspeld door hersenactiviteit, maar alleen bij adolescente jongens”

Het meten van de hersenactiviteit kan helpen bij het voorspellen van de respons op Ritalin. Althans, dat schijnt bij mannelijke adolescenten met ADHD zo te zijn. Over deze bevinding schrijft experimenteel psycholoog Martijn Arns van de Universiteit Utrecht in het wetenschappelijke tijdschrift European Neuropsychopharmacology.

Aan het onderzoek deden bijna 500 personen mee. Zo’n 336 kinderen en adolescenten met ADHD en 158 kinderen en adolescenten zonder ADHD. De conclusie was dat er helemaal geen verschil in hersenactiviteit is bij zowel kinderen onder de 12 jaar met ADHD als bij meisjes met ADHD. “Maar bij adolescente jongens met ADHD zagen we wel een effect”, aldus Arns.

Lees “Onderzoek: “Het efffect van Ritalin bij ADHD voorspeld door hersenactiviteit, maar alleen bij adolescente jongens”” verder

Volg & LIKE ons!

E.H.B.O. cursus in Nijmegen gepland voor september

Bij Fortem nemen we veiligheid serieus. Heel serieus. Naast een uitgebreide  RI&E (Risico Inventarisatie & Evaluatie) voor onze locaties zijn we ook actief bezig met het bieden van Eerste Hulp Bij Ongelukken: E.H.B.O. mocht dit nodig zijn. Daarom gaan we op dinsdag 18 september 2018 dan ook de E.H.B.O. cursus in de praktijk volgen. Op deze avond zullen we maar liefst 4 uur lang gaan oefenen. Voor die tijd moet je als deelnemer de online sessies hebben doorlopen. Doe je dit niet dan kun je ook niet deelnemen aan het praktijkgedeelte. Doen dus!

Een BHV’er (Bedrijfs Hulp Verlener) hebben we inmiddels al (Sanne) maar zij is niet altijd op beide locaties aanwezig. Daarom gaat Jeroen de benodigde E.H.B.O. cursus volgen. Als onderaannemer voor Pluryn is dit bijvoorbeeld verplicht maar ook voor onze andere dagbesteders en ambulante klanten is het een geruststellende gedachte dat er altijd iemand aanwezig is met BHV en/of E.H.B.O. Sanne heeft inmiddels haar BHV-pas al binnen en deze is 3 jaar geldig.

Lees “E.H.B.O. cursus in Nijmegen gepland voor september” verder

Volg & LIKE ons!

Onderzoek UWV: “Er is te weinig oog voor mensen met een verstandelijke beperking en hun schulden”

De instanties in ons land hebben vandaag de dag veel te weinig oog voor mensen met een verstandelijke beperking die financiële problemen kennen. Hierdoor dreigt deze toch al kwetsbare groep nog dieper in de problemen te komen. Dit blijkt uit onderzoek van uitkeringsinstantie UWV.

“Deze mensen hebben vaak meer moeite om de consequenties van hun financiële beslissingen te overzien”, zegt Nadja Jungmann, onderzoeker van de Hogeschool Utrecht tegenover de NOS. “Ook vinden ze het lastiger om afspraken te maken met schuldeisers en dan kan het sneller escaleren. Daar hebben ze echt hulp bij nodig.”

Lees “Onderzoek UWV: “Er is te weinig oog voor mensen met een verstandelijke beperking en hun schulden”” verder

Volg & LIKE ons!

Aldi & Lidl stoppen met verkoop van energiedrankjes aan kinderen

Aldi legt als eerste supermarkt in Nederland de verkoop van energiedrankjes aan banden. Vanaf 1 oktober mogen kinderen die jonger zijn dan 14 jaar de pepdrankjes niet meer kopen. Supermarktketen Lidl stopt per 1 september met de verkoop van energiedrank aan jongeren onder de 14 jaar. Dinsdagochtend maakte concurrent Aldi ook al bekend hier vanwege gezondheidsredenen mee te willen stoppen.

Daarnaast gaat de Aldi ook klanten bij het winkelschap informeren over de gezondheidsrisico’s van het drinken van de verschillende energiedrankjes.

Lees “Aldi & Lidl stoppen met verkoop van energiedrankjes aan kinderen” verder

Volg & LIKE ons!

CBS: “Stijging van aantal zelfdodingen onder jongeren”

In 2017 hebben 81 jongeren zelfmoord gepleegd in ons land. Dat is bijna een verdubbeling van het aantal suïcides in 1 jaar tijd.

Deskundigen pleiten dan ook voor een acuut onderzoek naar de opvallende stijging van het aantal jongeren dat zelfmoord pleegde in 2017. Onder de 10- tot 20-jarigen steeg het aantal zelfdodingen met 42%, van 48 jongeren in 2016 naar 81 jongeren in 2017.

De meeste van hen waren 18 of 19 jaar oud, blijkt uit cijfers van het CBS.

Lees “CBS: “Stijging van aantal zelfdodingen onder jongeren”” verder

Volg & LIKE ons!

Zorgverleners uit Limburg verliezen kort geding van gemeenten

Vandaag hebben 6 aanbieders van jeugdzorg bakzeil gehaald bij de rechter. Dit nadat ze een procedure hadden aangespannen tegen de gemeenten Landgraaf, Heerlen en Voerendaal. De aanbestedingsprocedure voor de basishulp jeugd voor de jaren 2019-2022 loopt momenteel nog.

De 3 gemeenten samen willen deze gunnen aan een coöperatie van verschillende zorgaanbieders. Hiervoor stellen ze een vast budget beschikbaar, waarvoor alle zorg moet worden geregeld. De 6 aanbieders zijn het hier niet mee eens. De jeugdhulpaanbieders zijn het namelijk niet eens met de budgetten die door de gemeenten bepaald waren. Deze zouden volgens hen te laag zijn.

Lees “Zorgverleners uit Limburg verliezen kort geding van gemeenten” verder

Volg & LIKE ons!

Extra geld in 2019 voor gehandicaptenzorg & personenvervoer

In 2019 komt er extra geld beschikbaar voor de gehandicaptenzorg in Nederland. Dat blijkt uit een brief die minister Hugo de Jonge van VWS naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. In totaal gaat het om een bedrag van 173 miljoen euro. Afhankelijk van wat Prinsjesdag gaat brengen zal dit bedrag nog eventueel aangepast worden. Daarna wordt het bedrag definitief vastgesteld.

De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) geeft duidelijk aan dat de huidige tarieven die worden gehanteerd niet voldoende waren om de uitgaven volledig te kunnen dekken. In 2019 worden dan ook de nieuwe tarieven ingevoerd. Hiervoor is 98 miljoen euro extra beschikbaar voor de gehandicaptenzorg.

Lees “Extra geld in 2019 voor gehandicaptenzorg & personenvervoer” verder

Volg & LIKE ons!

Kosten Jeugdzorg in Alphen a/d Rijn zijn nog niet helemaal duidelijk

Omdat de gemeente Alphen aan den Rijn garant staat voor de kosten tijdens de overgangstermijn van landelijke naar lokale Jeugdzorg zijn deze nog niet helemaal duidelijk. Dat bleek tijdens de behandeling van de Jaarstukken en de Voorjaarsrapportage van de gemeente.

“We hebben dezelfde zorg voor hetzelfde aantal kinderen als voorheen. Maar er is wel een bezuiniging van 5 miljoen euro vanuit de Rijksoverheid. In dit overgangsjaar staan wij ook nog eens garant voor alle kosten die voortkomen uit de vertraging voor de nieuwe aanbieder Go! voor jeugd, verduidelijkte wethouder Han de Jager. “De zorgaanbieders in de oude situatie sturen nog facturen tot het voorjaar van 2019. Daarom weten we ook niet precies hoe hoog onze verplichtingen zijn.”

Lees “Kosten Jeugdzorg in Alphen a/d Rijn zijn nog niet helemaal duidelijk” verder

Volg & LIKE ons!