Miljoenentekort zorg gecompenseerd met hogere belasting?

De gemeente Venlo staat er vanwege het miljoenentekort op de zorg nog slechter voor dan eerder werd gedacht. De gemeente overweegt daarom om in 2019 de OZB, de belasting op het bezit van huizen en panden, te verhogen. Ook moet op allerlei andere plekken bezuinigd gaan worden. Dat blijkt uit nieuwe stukken die de gemeente woensdagavond heeft besproken met de gemeenteraad.

In Venlo is het zorgtekort verder opgelopen, zo blijkt uit de jaarrekening van 2017. Er is een tekort van maar liefst 24,9 miljoen euro. Dat is 5,3 miljoen meer dan eerder werd gedacht. De gemeente belandt hierdoor diep in de rode cijfers: -23,7 miljoen euro!

Lees “Miljoenentekort zorg gecompenseerd met hogere belasting?” verder

Volg & LIKE ons!

Leeuwarden gaat ‘superstreng’ worden tegen te dure zorg

De zorgcowboys zorgbedrijven die in de gemeente Leeuwarden zoveel mogelijk proberen te verdienen aan jeugdhulp & WMO krijgen het binnenkort erg moeilijk. De gemeente Leeuwarden zit straks namelijk bovenop de haverkist als een hitsige bok.

Vandaag maakten burgemeester en wethouders hun bezuinigingsplannen bekend voor het zogeheten ‘sociaal domein’, welke het belangrijkste onderwerp voor de gemeenteraad in de komende jaren zal gaan zijn. De kosten hiervan lopen namelijk enorm op, zoals in veel Nederlandse gemeenten. Leeuwarden komt straks in de diepe rode cijfers als er niet snel ingegrepen wordt om het jaarlijkse tekort van 13,6 miljoen euro terug te dringen.

Lees “Leeuwarden gaat ‘superstreng’ worden tegen te dure zorg” verder

Volg & LIKE ons!

Dalfsen heeft een tekort van 890.000 euro door extra uitgaven jeugdzorg

Naast Deurne, Maastricht, Delfzijl en Oirschot  heeft ook de gemeente Dalfsen in 2018 een tekort voor haar jeugdzorg. In totaal gaat het om 1,3 miljoen euro en specifiek voor de jeugdzorg gaat het om een bedrag van 890.000 euro.

Afgelopen maandag bespraken de raadsleden de eerste bestuursrapportage van 2018. Het college van B&W gaat nu net zoals vele andere gemeenten een analyse maken over hoe de kosten bij de jeugdzorg zijn ontstaan. Met als bedoeling deze beter in de hand te houden en binnen de budgetten te blijven.

Lees “Dalfsen heeft een tekort van 890.000 euro door extra uitgaven jeugdzorg” verder

Volg & LIKE ons!

Ook gemeente Oirschot heeft financiële tegenvaller met jeugdzorg

Ook de gemeente Oirschot heeft net zoals Deurne, Maastricht en Delfijl een flinke financiële tegenvaller te verwerken voor wat betreft jeugdhulp. De jeugdhulp heeft de gemeente Oirschot in 2017 flink meer gekost dan was begroot. In totaal is ruim 8 ton meer uitgegeven. Er was 1,7 miljoen euro voorzien, maar de lasten bedroegen maar liefst 2,6 miljoen. Dat heeft het college van B& W van Oirschot bekendgemaakt. Het gaat hierbij om de kosten van de geïndiceerde jeugdhulp. Dat is hulp die de gemeente inkoopt bij zorgaanbieders en wordt geïndiceerd door WIJzer, huisarts of arts.

De kosten zijn ook aanzienlijk hoger dan in 2016. Toen kwam het totaal uit op 1,9 miljoen euro. Dat is een stijging van 7,5 ton!

Lees “Ook gemeente Oirschot heeft financiële tegenvaller met jeugdzorg” verder

Volg & LIKE ons!

Gemeente Delfzijl heeft miljoenen tekort op de jeugdzorg

We zitten net op de helft van het jaar 2018 en nu al kampt de gemeente Delfzijl met een tekort van bijna 1 miljoen euro op de jeugdzorg. Dit gaat volgens de wethouder van financiën (Jan Menninga) de komende periode alleen nog maar verder oplopen.  Met dit gegeven kunnen alle nieuwe plannen voor Delfzijl regelrecht de prullenbak in.

Het probleem is niet nieuw, de Groninger gemeenten kampen in totaal met een tekort van 23,5 miljoen op de jeugdzorg. Volgens wethouder Menninga gaat dit nu zelfs richting de 30 miljoen. Dit is echter nog niet bevestigd door zorginkoper RIGG. De oorzaak is het overhevelen van de jeugdzorg van het Rijk naar de gemeenten in 2015. Dat moest een hoop geld besparen, maar in de praktijk valt dat nu erg tegen.

Lees “Gemeente Delfzijl heeft miljoenen tekort op de jeugdzorg” verder

Volg & LIKE ons!

Het Landelijk Meldpunt Zorg: Meer klachten over zorg binnengekomen

Het Landelijk Meldpunt Zorg (LMZ) heeft in 2017 precies 6.885 klachten ontvangen. In de afgelopen jaren is het aantal klachten gestaag toegenomen. In 2016 ontving het LMZ nog 6.455 klachten en in 2015 waren dat nog 5.115 klachten.

Dat blijkt uit het Klachtbeeld 2017 van het LMZ. Het merendeel van de klachten (71 procent) ging vorig jaar over professioneel handelen, veiligheid en communicatie. Dit was ook het geval in 2016. Onderverdeeld in zorgsectoren heeft ruim de helft van de klachten betrekking op ziekenhuiszorg (19%), geestelijke gezondheidszorg (17%) en verpleeghuiszorg (14%).

Lees “Het Landelijk Meldpunt Zorg: Meer klachten over zorg binnengekomen” verder

Volg & LIKE ons!

Advies RVS: Jeugdhulpplicht van Nederlandse gemeenten naar 21 jaar

De grens voor de jeugdhulpplicht van Nederlandse gemeenten zou op korte termijn van 18 naar 21 jaar moeten. Maar dan wel met een eventuele uitloop naar 23 jaar. Dit adviseert de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving (RVS) vandaag.

Zet jeugdhulp in het teken van het behalen van ‘levensdoelen’ en laat jongeren vanaf hun 16de aanspraak maken op voorzieningen buiten de Jeugdwet, zoals de Wmo of de Zvw. Zorg bij jeugdhulp (ook) voor meer aansluiting bij de belevingswereld van jongeren. Dit staat in het advies ‘Leeftijdsgrenzen – Betere kansen voor kwetsbare jongeren’  (PDF) dat de Raad voor Volkgezondheid en Samenleving (RVS) vandaag heeft overhandigd aan minister Hugo de Jonge (VWS).

Lees “Advies RVS: Jeugdhulpplicht van Nederlandse gemeenten naar 21 jaar” verder

Volg & LIKE ons!

Gemeente Wijchen onderzoekt ervaringen met de WMO

Zoals elk jaar krijgen inwoners uit Wijchen, die ondersteuning krijgen vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), een brief van de gemeente Wijchen. In deze brief vraagt de gemeente hen mee te doen aan een onderzoek.

In het weekend van 9 juni ontvangen deze inwoners de brief met daarbij een vragenlijst. “Wij willen graag weten of u tevreden bent met de ondersteuning die u krijgt. Maar we horen ook graag wat nog beter kan”, aldus de gemeente Wijchen.

Lees “Gemeente Wijchen onderzoekt ervaringen met de WMO” verder

Volg & LIKE ons!

Ook gemeente Deurne haalt grote hap uit haar budget voor kosten jeugdzorg

De gemeente Deurne heeft 2017 afgesloten met een positief saldo. Dit ondanks de extra hoge kosten voor jeugdzorg. De gemeentelijke spaarpot voor zorgkosten is hierdoor gekrompen, maar nog niet helemaal leeg.

Onderaan de streep had de gemeente Deurne eind 2017 een positief saldo van €329.000 euro. Na aftrek van de kosten (voor diverse projecten die toen nog niet af waren) begon de gemeente het nieuwe jaar met een nadeel van €235.000 in 2018. Dat was gunstiger dan de kleine negen ton waar rekening mee gehouden was. De grootste hap uit het budget werd genomen door de kosten voor jeugdzorg. Een tegenvaller waar de gemeente Deurne (net als alle andere Nederlandse gemeenten) echter al rekening mee had gehouden.

Lees “Ook gemeente Deurne haalt grote hap uit haar budget voor kosten jeugdzorg” verder

Volg & LIKE ons!

Vanaf 2019 voor iedereen één abonnementstarief WMO

Vanaf  2019 gaat iedereen hetzelfde bedrag betalen voor de Wmo. De ondersteuning kost voor iedereen dan 17,50 euro per 4 weken, ongeacht het inkomen of gebruik.

Tevens wordt de vermogensinkomensbijtelling voor de Wlz van 8% naar 4% verlaagd. Goed nieuws! Met deze nieuwe maatregelen wil het kabinet de zorg en ondersteuning betaalbaar houden voor mensen die te maken hebben met verschillende soorten van eigen bijdragen in de Wmo en de Wlz. Dat schrijft VWS-minister Hugo de Jonge (CDA) in een brief aan de Tweede Kamer op vrijdag 1 juni 2018.

Lees “Vanaf 2019 voor iedereen één abonnementstarief WMO” verder

Volg & LIKE ons!

Kinderombudsman: Kinderen van ouders met problemen willen meer ondersteuning en sneller hulp

Kinderen & jongeren die opgroeien met een vader of moeder die problemen heeft, willen dat er sneller wordt ingegrepen als het thuis niet goed gaat. Dat meldt De Kinderombudsman afgelopen weekend. Ook willen ze dat er samen met hen gekeken wordt naar wat zij nodig hebben, zodat zij net als hun ouders hulp, informatie en ondersteuning krijgen. Dat blijkt uit het project ‘Hoor je mij wel’ (PDF).

Bijna een kwart van de kinderen en jongeren in Nederland heeft een ouder met een psychische of lichamelijke ziekte, verslaving of beperking. Vaak nemen zij taken en verantwoordelijkheden op zich die niet passen bij hun leeftijd.

Lees “Kinderombudsman: Kinderen van ouders met problemen willen meer ondersteuning en sneller hulp” verder

Volg & LIKE ons!

GEZOCHT: Ben jij onze nieuwe (zorg)blogger/columnist?

Draag jij de (jeugd)zorg een warm hart toe? En vind je het leuk om te schrijven en mensen te informeren met jouw kennis en expertise? Neem dan gerust eens vrijblijvend contact op met Fortem om (zorg)blogger/columnist te worden.

Naast het leveren van kwalitatieve zorg op onze locaties willen we ook graag kwalitatieve en informatieve inhoud qua columns en (nieuws)berichten voor op onze website. Of het nou gaat over de recent ingevoerde privacywet, fraude zaken, zorgcowboys, nieuws & achtergronden of juist jouw eigen ervaringen met de zorg, alles is welkom. Heb je zelf autisme, ADD of ADHD dan heb je bij ons een streepje voor!

Lees “GEZOCHT: Ben jij onze nieuwe (zorg)blogger/columnist?” verder

Volg & LIKE ons!

Zorgkosten WMO omlaag voor eenverdieners met chronisch zieke partner

Vanaf 2019 gaat een nieuwe maatregel van het kabinet ervoor zorgen dat eenverdieners met een chronisch zieke partner minder geld kwijt zijn aan zorg uit de WMO.

Hieronder vallen lichte vormen van zorg en ondersteuning voor thuiswonenden met een beperking.

Vrijdag 1 juni 2018 maakt het huidige kabinet bekend dat alle niet-AOW gerechtigde meerpersoonshuishoudens vanaf 2019 voor zorg uit de WMO geen eigen bijdrage meer hoeven te betalen. Dit omdat deze groep voornamelijk kostwinners met een chronisch zieke partner heeft die er als gevolg van deze maatregel indirect dus op vooruit zullen gaan.

Lees “Zorgkosten WMO omlaag voor eenverdieners met chronisch zieke partner” verder

Volg & LIKE ons!

Rekenkamer Nijmegen zoekt ideeën voor onderzoek: Zorg & PGB beleid?

De Rekenkamer van Nijmegen heeft een belangrijke functie in onze Waalstad want zij onderzoeken of het gemeentebestuur haar werk wel goed doet. Bij De Rekenkamer zijn ze nu op zoek naar nieuwe ideeën voor de uitvoer van dat toekomstige onderzoek. Het kan bijvoorbeeld gaan over vraagstukken of onze gemeente Nijmegen het geld besteedt aan de zaken waar het voor bedoeld is. Of over de vraag of het (huidige) beleid wel goed wordt nageleefd en uitgevoerd.

Elke 2 jaar stelt de Rekenkamer van Nijmegen een onderzoeksplan op. Hierin staat welke onderzoeken zullen worden uitgevoerd. U kunt hierover als Nijmegenaar nu concreet meedoen en meedenken. Grijp die kans!

Lees “Rekenkamer Nijmegen zoekt ideeën voor onderzoek: Zorg & PGB beleid?” verder

Volg & LIKE ons!

Damya Laoui is New Scientist Wetenschapstalent 2018

Biomedisch wetenschapper Damya Laoui is donderdagavond 31 mei uitgeroepen tot New Scientist Wetenschapstalent 2018. De jonge onderzoekster ontving de prijs onder andere vanwege haar originele onderzoeksinsteek. Laoui ontwikkelt een vaccin dat patiënten met kanker moet beschermen tegen uitzaaiingen van hun tumor.

Dit vaccin is gebaseerd op immuuncellen die zich in de tumor bevinden. De prijs werd dit jaar voor de vierde keer uitgereikt en is een initiatief van populairwetenschappelijk tijdschrift New Scientist. Laoui ontvangt onder andere een geldbedrag. Jurylid Lieve van Hoof (covoorzitter van de Jonge Academie in Vlaanderen) en sterrenkundige Vincent Icke maakten de winnaar bekend tijdens het evenement New Scientist Live in TivoliVredenburg in Utrecht.

Lees “Damya Laoui is New Scientist Wetenschapstalent 2018” verder

Volg & LIKE ons!

Motie van Bergkamp en Sazias over Wmo-pgb en Zvw-pgb aangenomen

Minister Hugo de Jonge (VWS) heeft inmiddels een inhoudelijke reactie gegeven op de motie van de Tweede Kamer leden Vera Bergkamp (D66) en Léonie Sazias (50PLUS) over gebruikelijke hulp in Wmo-pgb en Zvw-pgb. Deze motie werd op 5 april 2018 ingediend door de Tweede Kamerleden Bergkamp & Sazias.

Lees HIER de hele motie op Parlementairemonitor.nl

Lees “Motie van Bergkamp en Sazias over Wmo-pgb en Zvw-pgb aangenomen” verder

Volg & LIKE ons!
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Abonneer NU