Miljoenencompensatie van het Rijk voor WMO en jeugdzorg

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft 200 miljoen euro verdeeld over 77 gemeenten die ernstige tekorten hebben op de jeugdzorg en de WMO. Deze miljoenen zijn vooral bestemd voor de middelgrote gemeenten zoals Venlo, Leeuwarden en Eindhoven.

Toch zijn al deze miljoenen nog niet genoeg om alle gaten te dichten. In totaal was bijna 500 miljoen aan compensatie aangevraagd en nu word er nog niet eens de helft uitbetaald.

Sinds een aantal jaren zijn gemeenten zelf verantwoordelijk voor jeugdzorg en andere zorgtaken. Die werden overgeheveld vanuit het Rijk. De vergoeding die daar tegenover stond bleek echter lang niet goed genoeg voor alle gemeenten. Daarom spraken het rijk en de gemeenten af dat er een zogenaamde stroppenpot zou komen voor gemeenten die er echt zwaar bij in schoten.

Lees “Miljoenencompensatie van het Rijk voor WMO en jeugdzorg” verder

Er komt een landelijk telefoonnummer voor verward gedrag

In de nabije toekomst komt er een landelijk telefoonnummer waar burgers melding kunnen doen van mensen die verward gedrag vertonen. Dat heeft staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid (ChristenUnie) deze donderdag toegezegd. Met het toekomstige nieuwe meldpunt (dat 24/7 bereikbaar zal zijn) moet het voor Nederlandse gemeenten makkelijker worden om opvang en zorg te regelen voor deze groep mensen die een gevaar vormen voor zichzelf en/of voor anderen.

Het meldnummer is bedoeld voor situaties waarin geen sprake is van levensgevaar, bijvoorbeeld wanneer een verward persoon op straat overlast veroorzaakt. Het is voor veel Nederlanders onduidelijk naar welk nummer ze in dit soort gevallen kunnen bellen. De afgelopen 2 jaar zijn er al wel regionale meldpunten ingesteld; het landelijke nummer gaat als overkoepelend middel dienen. Hoe het landelijke nummer eruit gaat zien en wordt betaald, gaat de staatssecretaris de komende tijd nog verder uitzoeken.

Lees “Er komt een landelijk telefoonnummer voor verward gedrag” verder

Een kwart van Nederlandse gemeenten wil geld uit ‘stroppenpot’ gebruiken

Inmiddels heeft bijna een kwart (88) van de Nederlandse gemeenten een aanvraag ingediend voor het Fonds tekortgemeenten. Het totaalbedrag van de aanvragen voor de zogeheten ‘stroppenpot’ voor forse tekorten op de jeugdhulp & Wmo is (nog) niet bekend. Er is eenmalig 200 miljoen euro beschikbaar gemaakt. Het ziet ernaar uit dat dit veel te weinig is. Ook  in Nijmegen maakt onze eigen gemeente gebruik van het Fonds tekortgemeenten.

Forse tekorten
Gemeenten konden tot en met 15 september een aanvraag indienen bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Dat er 88 aanvragen zijn ingediend ‘toont aan dat veel gemeenten kampen met (forse) tekorten’, aldus een woordvoerder. De VNG kon maandag niet aangeven hoe hoog het totaalbedrag van de aanvragen is. Navraag bij een vijftal gemeenten leert dat deze vijf alleen al voor 60,6 miljoen euro hebben aangevraagd; dertig procent van het beschikbare geld.

Lees “Een kwart van Nederlandse gemeenten wil geld uit ‘stroppenpot’ gebruiken” verder

Gemeente Eindhoven: “Gehandicapten uit Eindhoven krijgen meer filmpjes en minder brieven”

In Eindhoven werken meerdere gemeenteraadsfracties samen aan een voorstel om filmpjes in te gaan zetten voor de communicatie met inwoners met een lichte verstandelijke beperking en laaggeletterde burgers. Die moeten namelijk  een stuk begrijpelijker worden dan de brieven die doorgaans stijf staan van de ambtelijke taal. Of zo’n voorstel er ook in Nijmegen gaat komen is (nog) onbekend.

Het raadsvoorstel in voorbereiding is het resultaat van een middag sparren tussen de gemeenteraad en een klankbordgroep van licht verstandelijk beperkte Eindhovenaren met communicatie als thema. Daarbij bleek vorige week dinsdag dat die doelgroep geen hout snapt van de meeste brieven de gemeente verstuurt. ‘Als je daar vervolgens vragen over stelt gebeurt er meestal nog niets’, vertelt 50Plus-fractievoorzitter Ruud van Acquoij, tevens vader van een zoon met een verstandelijke handicap die ook meedeed aan de . ‘Iedereen werd tijdens die sessie in ieder geval goed wakker geschud.’

Lees “Gemeente Eindhoven: “Gehandicapten uit Eindhoven krijgen meer filmpjes en minder brieven”” verder

VNG heeft vraagtekens bij de geplande uitstroom van Wlz vanaf 2021

Duizenden mensen met een psychische stoornis zullen vanaf 2021 worden overgeheveld van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) naar de Wet langdurige zorg (Wlz). Nu lijkt het erop dat gemeenten niet voldoende gecompenseerd worden voor de extra uitgaven die daarmee gemoeid zijn. Staatssecretaris Blokhuis (Volksgezondheid) is onder andere door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) via een brief op de hoogte gesteld van de risico’s. Dit meldt Binnenlands Bestuur vandaag.

De overheveling is een geplande uitstroom, maar zal mogelijk toch voor problemen zorgen. Zo dreigen de gemeenten meer te moeten betalen per persoon. Wie uitvloeit uit de Wmo, kan binnen de Wlz een beroep doen op bijstand. Hiermee gaan de kosten per persoon flink omhoog. Gemeenten worden wel gecompenseerd voor extra kosten, maar dat kan wel twee jaar op zich laten wachten. Ook kunnen patiënten zelf voor hogere kosten komen te staan.

Lees “VNG heeft vraagtekens bij de geplande uitstroom van Wlz vanaf 2021” verder

VNG: “Uitstroom van WMO naar Wlz niet zonder (financiële) risico’s”

Vanaf 2021 zullen er duizenden mensen met een psychische stoornis vanuit de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) gaan uitstromen naar de Wet langdurige zorg (Wlz).

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) plaatst in een reactie vraagtekens bij de manier waarop dat zal gebeuren.  De VNG, de G4, de G40 en de gemeentelijke werkgroep GGZ laten per brief aan staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Paul Blokhuis van de ChristenUnie weten, dat hier nog flinke financiële risico’s aan kleven.

Lees “VNG: “Uitstroom van WMO naar Wlz niet zonder (financiële) risico’s”” verder

VNG: Eenmalig 200 miljoen euro beschikbaar voor Jeugdzorg & WMO

De Nederlandse gemeenten hebben vandaag ingestemd met de zogeheten ‘stroppenpot’ voor gemeenten die grote tekorten hebben op de jeugdhulp en WMO. Gemeenten hebben massaal tegen de invoering van het WMO-abonnementstarief gestemd.

Tijdens de 2e dag van het jaarlijkse VNGcongres (Vereniging Nederlandse Gemeenten) in Maastricht werd dit duidelijk tijdens de Algemene Ledenvergadering. Bijna 1 op de 5 gemeenten stemde tegen het fonds tekortgemeenten, zoals de stroppenpot officieel heet. Er waren 8 op de 10 gemeenten die voor stemden. Gemeenten met grote tekorten op de jeugdhulp en de WMO kunnen een aanvraag bij dit fonds tekortgemeenten indienen. Er is een bedrag van eenmalig 200 miljoen euro beschikbaar. De helft daarvan komt van het rijk, de andere helft dragen alle gemeenten zelf bij.

Lees “VNG: Eenmalig 200 miljoen euro beschikbaar voor Jeugdzorg & WMO” verder

Gemeenten willen het WMO-abonnementstarief van tafel hebben

Verschillende gemeenten in ons land verzetten zich momenteel met hand en tand tegen de nieuwe kabinetsplannen om het nieuwe abonnementstarief voor de WMO in te voeren. Een aantal dient woensdag 27 juni zelfs tijdens de algemene ledenvergadering van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) enkele moties in. Men wil hiermee het abonnementstarief die vanaf 2019 zou ingaan van tafel vegen.

Het gaat om 2 moties. Maar in deze 2 moties wordt het VNG-bestuur hetzelfde opgedragen. Namelijk; dring er bij het kabinet op aan om het WMO-abonnementstarief vanaf 2019 NIET in te voeren. De ene motie komt van de gemeenten Utrechtse Heuvelrug, Barneveld, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Wijk bij Duurstede. De andere motie wordt door de 8 Achterhoekse gemeenten ingediend.

Lees “Gemeenten willen het WMO-abonnementstarief van tafel hebben” verder

Gemeenten in Twente willen gezamenlijk 45 miljoen euro voor jeugdzorg ontvangen

De 14 gemeenten in Twente willen gezamenlijk 45 miljoen euro van het Rijk ontvangen om hiermee de tekorten in de jeugdzorg mee aan te vullen.

Ook is het geld bedoelt om personeel op te leiden. Er zijn vandaag de dag namelijk te weinig specialisten. Dit jaar komen alle Twentse gemeenten geld tekort op de jeugdzorg. In totaal dus 45 miljoen euro. Tot vorig jaar hielden vooral de kleinere gemeenten nog wel wat geld over, maar inmiddels schrijven ze alle 14 rode cijfers. Net zoals bij veel andere Nederlandse gemeenten het geval is. Oorzaak? De kosten blijven stijgen maar de bijdrage van het Rijk daalt. In 3 jaar tijd daalde het met maar liefst 15% procent.

Lees “Gemeenten in Twente willen gezamenlijk 45 miljoen euro voor jeugdzorg ontvangen” verder

G40: ‘Meer geld voor jeugdzorg nodig anders tekenen we GEEN akkoord’

De 40 grootste gemeenten (G40) van ons land gaan het Rijk op dinsdag 19 juni 2018 in Maastricht proberen onder druk te zetten om nu eindelijk eens wat te gaan doen aan de tekorten die er zijn in de jeugdzorg.

Als het Rijk weigert hier op in te gaan dan dreigt de G40 vervolgens om een conceptakkoord over de financiering van gemeenten niet te zullen ondertekenen. Tijdens het jaarlijkse congres van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) zal een motie van die strekking in stemming worden gebracht. Dat wordt nog interessant op dinsdag 19 juni en woensdag 20 juni in Maastricht.

Lees “G40: ‘Meer geld voor jeugdzorg nodig anders tekenen we GEEN akkoord’” verder