Statushouders zijn de oplossing tegen het personeelstekort?

De arbeidsmarkt wordt steeds krapper. Waar halen bedrijven toch het broodnodige personeel vandaan?

“Kabinet zet alles op alles om personeelstekort in de zorg terug te dringen”

Het is slechts een kleine greep uit de vele krantenartikelen die afgelopen half jaar verschenen over personeelstekorten in de zorg. Het UWV luidt de noodklok: de komende jaren zal er alleen maar minder personeel beschikbaar zijn voor zorgwerkzaamheden. En dus moeten instanties met creatieve oplossingen komen om ervoor te zorgen dat de sector draaiende blijft.

Ook Transvorm, een samenwerkingsverband van Brabantse zorginstellingen, zag het aantal openstaande vacatures stijgen. ‘We hebben nu 1400 plekken die onbemand zijn’, vertelt directeur Piet Verrijt. ‘Dat aantal zal alleen nog maar oplopen als we niet in actie komen.’

Lees “Statushouders zijn de oplossing tegen het personeelstekort?” verder

BBL-opleiding ‘Helpende Zorg en Welzijn’ gestart in Nijmegen

Donderdag 30 augustus was de eerste schooldag voor 16 deelnemers aan de BBL-opleiding Helpende Zorg en Welzijn niveau 2. In dit project van WerkBedrijf Rijk van Nijmegen en MVO Solutions worden de deelnemers, zonder ervaring in de zorg, in 1,5 jaar opgeleid tot Helpende niveau 2.

De deelnemers gaan 1 dag in de week naar school en de overige dagen werken zij bij een zorginstelling. De eerste 4 maanden werken ze met behoud van hun uitkering, daarna komen ze in dienst bij MVO Solutions.

Lees “BBL-opleiding ‘Helpende Zorg en Welzijn’ gestart in Nijmegen” verder

Er is mogelijk ‘armoede’ onder een deel van de Wajongers in Nederland

Een deel van de Wajongers in ons land ontvangt sinds 1 januari een kleiner deel van het minimumloon. Dit omdat uit de herindelingsoperatie door UWV blijkt dat zij over arbeidsvermogen beschikken. UWV acht deze doelgroep dus in staat om nog te werken. Om vervolgens niet onder het sociaal minimum te komen, kunnen zij nog een toeslag aanvragen.

UWV had verwacht dat 30.000 jonggehandicapten, na de verlaging van hun uitkering van 75% naar 70%, een beroep zouden doen op een toeslag om op het sociaal minimum uit te komen. Maar velen blijken dat nog niet te hebben gedaan of slagen er niet in om dat te doen; er zijn slechts een paar duizend aanvragen ingediend. Voor de aanvulling van de Wajong-uitkeringen is maandelijks 2 miljoen euro gereserveerd.

Lees “Er is mogelijk ‘armoede’ onder een deel van de Wajongers in Nederland” verder

Volkskrant: “Duizenden jonggehandicapten mogelijk onder armoedegrens door verlaging uitkering”

Sinds 1 januari ontvangt een deel van de Wajongers in ons land een kleiner deel van het minimumloon. Dit omdat ze volgens onze overheid nog prima in staat zijn om te werken. Hiermee dreigen duizenden jonggehandicapten in armoede te belanden. Om niet onder het sociaal minimum te komen, het bedrag dat nodig is om te kunnen leven, kunnen ze wel nog een toeslag aanvragen. Maar velen blijken dat nog niet te hebben gedaan.

Er waren 30.000 aanvragen voor de toeslag verwacht door het UWV maar in de praktijk zijn er nog maar een paar duizend ontvangen. Dat constateert de Volkskrant op basis van een nota van het UWV.

Lees “Volkskrant: “Duizenden jonggehandicapten mogelijk onder armoedegrens door verlaging uitkering”” verder

Onderzoek UWV: “Er is te weinig oog voor mensen met een verstandelijke beperking en hun schulden”

De instanties in ons land hebben vandaag de dag veel te weinig oog voor mensen met een verstandelijke beperking die financiële problemen kennen. Hierdoor dreigt deze toch al kwetsbare groep nog dieper in de problemen te komen. Dit blijkt uit onderzoek van uitkeringsinstantie UWV.

“Deze mensen hebben vaak meer moeite om de consequenties van hun financiële beslissingen te overzien”, zegt Nadja Jungmann, onderzoeker van de Hogeschool Utrecht tegenover de NOS. “Ook vinden ze het lastiger om afspraken te maken met schuldeisers en dan kan het sneller escaleren. Daar hebben ze echt hulp bij nodig.”

Lees “Onderzoek UWV: “Er is te weinig oog voor mensen met een verstandelijke beperking en hun schulden”” verder

Nieuw talent aan de slag in de zorg

Het ROC NijmegenZZG zorggroep en het  WerkBedrijf Rijk van Nijmegen gaan samenwerken om werkzoekenden op te leiden tot verzorgende 3IG. Op deze wijze zullen er meer opgeleide werknemers een baan in de zorg kunnen vinden.

Met dit toekomstige traject kunnen de werkzoekende dan hun opgedane levenservaring verbinden aan de kennis en kunde van het leertraject 3IG. Met de kans om zodoende een toekomstige werknemer binnen de ouderenzorg te worden. Als verzorgende IG kun je werken bij verschillende bedrijven of instellingen in de zorgsector. IG staat voor Individuele Gezondheidszorg. Denk bijvoorbeeld aan een baan in de ouderenzorg (zowel thuis als in bijvoorbeeld een verzorgings- of verpleeghuis), de thuiszorg of de zorg voor lichamelijk en/of verstandelijk gehandicapten in een woonvoorzieningen.

Lees “Nieuw talent aan de slag in de zorg” verder