Onderzoek: “Strafrechter weegt bewust risico’s af voordat personen naar reguliere geestelijke gezondheidszorg worden gestuurd”

De strafrechter kan voor verdachten met een psychische stoornis verplichte zorg in gang zetten. Dat gebeurt via een zorgmachtiging op basis van artikel 2.3 Wet forensische zorg (Wfz). Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) onderzocht in rechterlijke uitspraken de manier waarop strafrechters bepalen of een zorgmachtiging passend is. Hieruit blijkt dat rechters een bewuste afweging maken van het risicovolle gedrag en daarbij ook het risico voor de GGz hierin afwegen en meewegen.

Het jurisprudentieonderzoek geeft eerste inzichten in de manier waarop strafrechters artikel 2.3 Wfz toepassen sinds de inwerkingtreding op 1 januari 2020. Een factsheet hierover verscheen al in september 2022. Dit rapport is een verdieping daarop. De onderzoekers bestudeerden onder andere: wie stuurden strafrechters door naar de reguliere GGz? Hoe gingen strafrechters in de uitspraken om met risicovol gedrag van de verdachten? Kunnen we in de uitspraken zien in hoeverre strafrechters oog hadden voor continuïteit van zorg? Een beperking van het onderzoek is dat het gaat om nog relatief weinig zaken en een beperkt aantal strafrechters.

Lees “Onderzoek: “Strafrechter weegt bewust risico’s af voordat personen naar reguliere geestelijke gezondheidszorg worden gestuurd”” verder

Kabinet: “28,5 miljoen euro extra voor werkdruk en veiligheid in de geestelijke gezondheidszorg”

Om de werkdruk te verlagen en de veiligheid te verbeteren trekt het kabinet een slordige 28,5 miljoen euro extra uit. Vrijdag 13 juli tekende VVD-minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) een akkoord met de Vereniging Gehandicapten Zorg Nederland (VGN), GGZ Nederland en de Federatie Opvang.

Dit betekent dat voor psychiatrische afdelingen en klinieken de komende 3 jaar extra geld beschikbaar zal komen. Door de stijgende vraag is de werkdruk erg hoog. Daarnaast stuurden de VGN & GGZ afgelopen maand een brief naar de Tweede Kamer. Hierin waarschuwden de organisaties voor de zware werkdruk en het aantal incidenten wat daardoor flink zou toenemen. Verder komt er ook een campagne om meer personeel te werven voor de sector en moeten de administratieve lasten in 2020 met 25% verminderd zijn.

Lees “Kabinet: “28,5 miljoen euro extra voor werkdruk en veiligheid in de geestelijke gezondheidszorg”” verder