(VIDEO) Het gebruik van de blockchain binnen het sociaal domein

De blockchain(technologie) wordt vandaag de dag door velen gezien als een van de GROOTSTE technologische ontwikkeling sinds de komst van het internet. Kun jij nog herinneren toen het internet net opkwam? En de mensen in je omgeving spraken over informatie en bestanden naar elkaar te e-mailen? Of een website voor je bedrijf/onderneming te hebben? In het begin was men erg sceptisch en zagen velen van ons de voordelen hier niet van in. Vandaag de dag is e-mailen, een website en het internet niet meer weg te denken uit onze samenleving. Dat zal met de zogeheten blockchaintechnologie in de toekomst ook het geval zijn. Lees HIER op de website van De Nederlandse Bank (DNB) meer over wat blockchain precies is.

Binnen de financiële sector heeft de blockchain zichzelf inmiddels al bewezen als (technisch) betrouwbaar platform. Maar is het ook toe te passen in bijvoorbeeld de zorg en dan met name het zogeheten sociaal domein? Binnen het sociaal domein spelen een aantal grote en belangrijke vraagstukken omtrent de administratieve last een rol. Denk bijvoorbeeld aan met name de Jeugdwet en de WMO waar zich de laatste jaren ontzettend veel problemen voordoen. In het onderstaande artikel beschrijven we hoe de hedendaagse blockchain-technologie een handreiking biedt aan een aantal belangrijke knelpunten binnen dit (sociale)domein. De bovenstaande animatievideo van Be-Better geeft een korte samenvatting.

Lees “(VIDEO) Het gebruik van de blockchain binnen het sociaal domein” verder

Indicatieloze dagbesteding: geen stempel, geen drempel!

Al sinds 2018 is Zorggroep Ter Weel bezig met een proef/(test)pilot voor indicatieloze dagbesteding (voor ouderen) in de gemeente Reimerswaal. En het gaat super! Omdat deze vorm van ‘indicatieloze dagbesteding’ allerlei voordelen oplevert, sluit zorgboerderij Rust na Onrust in Schore per 1 augustus 2022 ook aan. Zorggroep Ter Weel ging met deze innovatie in 2020 naar de finale van de Nationale Zorginnovatieprijs 2020. Daar behaalde men 2 jaar geleden met deze ‘indicatieloze dagbesteding’ de 2e plaats van de publieksprijs tijdens deze 5e editie van de Nationale Zorginnovatieprijs.

Ook met Fortem gaan we de mogelijkheden van deze zogeheten indicatieloze dagbesteding onderzoeken voor de regio Wijchen, Nijmegen, Beuningen en Zeeland (Noord-Brabant). Met de huidige werkwijze worden mensen op voorhand al uitgesloten die óók behoefte hebben aan een vorm van dagbesteding, maar nog juist geen zorgindicatie hebben.

Indicatieloze dagbesteding met de SLAK methodiek (Sociaal Leefbaar Actieve Kernen)

De indicatieloze dagbestedingen geldt inmiddels ook voor de locaties van Zorggroep Ter Weel in Yerseke, Rilland en Kruiningen. Op deze dagbesteding zijn mensen welkom die geen zorgindicatie hebben, maar juist wel behoefte hebben aan een vorm van dagbesteding. Deze mensen kunnen tegen een kleine vergoeding deelnemen aan de verschillende activiteiten. Het toegankelijk maken van de dagbesteding voor mensen zonder zorgindicatie maakt de activiteiten levendiger, omdat men hiermee de drempel verlaagt voor mensen van buitenaf om deel te nemen aan de verschillende activiteiten van de dagbesteding.


Dagbesteding is normaliter opgezet en vaak alleen beschikbaar voor mensen met een zorgindicatie. Daardoor vielen bijvoorbeeld voorheen eenzame (oudere) mensen buiten de boot. In de gemeente Reimerswaal kan nu iedereen bij de locaties van Ter Weel komen kletsen of meedoen aan activiteiten. Om het ‘zorgstigma’ weg te nemen, noemt ter Weel haar locaties ‘Gast & Hof’. “De activiteiten zijn laagdrempeliger toegankelijk en veel administratieve last is weggevallen”, zo verteld Mirjam Vreeke (teamleider welzijn bij Ter Weel) afgelopen week aan Internetbode.nl

“Wij vinden dat voor het monitoren van mensen geen hele dossiers nodig zijn.” Zorgmedewerkers hoeven niet meer te registreren wat bezoekers de hele dag doen. Bij vragen of zorgen kan er altijd een gesprek plaatsvinden, eventueel met familie of mantelzorgers erbij. “Die extra tijd kunnen we nu aan de mensen besteden.”

Lees “Indicatieloze dagbesteding: geen stempel, geen drempel!” verder

Onderzoek: “Gemeenten worden strenger bij het toelaten van mensen tot sociale voorzieningen wegens geldgebrek”

Bij (bijna) alle Nederlandse gemeenten komt men structureel geld tekort voor het leveren van kwalitatieve en dus goede jeugdzorg, opvang & bijstand. Daardoor worden sommige strenger in het toelaten van mensen tot sociale voorzieningen. Dat blijkt uit onderzoek van de Groene Amsterdammer, het platform voor onderzoeksjournalistiek Investico en het nieuws- en actualiteitenprogramma EenVandaag van AVROTROS welke te zien is op NPO 1 en te beluisteren is via NPO Radio 1.

“De zorgvraag is leidend. We hebben nu eenmaal een zorgplicht”

Aan het onderzoek deden verschillende ambtenaren en wethouders mee uit meer dan 150 gemeenten. Bij 9 op de 10 werd aangegeven dat hun gemeente (ook) te maken heeft met flinke tekorten voor het sociaal domein. Het gaat dan vooral om de gemeentelijke taken op het gebied van jeugdzorg, opvang & bijstand.

Lees “Onderzoek: “Gemeenten worden strenger bij het toelaten van mensen tot sociale voorzieningen wegens geldgebrek”” verder

Miljoenencompensatie van het Rijk voor WMO en jeugdzorg

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft 200 miljoen euro verdeeld over 77 gemeenten die ernstige tekorten hebben op de jeugdzorg en de WMO. Deze miljoenen zijn vooral bestemd voor de middelgrote gemeenten zoals Venlo, Leeuwarden en Eindhoven.

Toch zijn al deze miljoenen nog niet genoeg om alle gaten te dichten. In totaal was bijna 500 miljoen aan compensatie aangevraagd en nu word er nog niet eens de helft uitbetaald.

Sinds een aantal jaren zijn gemeenten zelf verantwoordelijk voor jeugdzorg en andere zorgtaken. Die werden overgeheveld vanuit het Rijk. De vergoeding die daar tegenover stond bleek echter lang niet goed genoeg voor alle gemeenten. Daarom spraken het rijk en de gemeenten af dat er een zogenaamde stroppenpot zou komen voor gemeenten die er echt zwaar bij in schoten.

Lees “Miljoenencompensatie van het Rijk voor WMO en jeugdzorg” verder

“Aanbesteding voor jeugdzorg moet nog starten in West-Friesland”

Op korte termijn verwachten de West-Friese gemeenten te starten met de aanbesteding voor de jeugdbescherming & jeugdreclassering. De inkoop in de regio’s Alkmaar, IJmond en Zuid-Kennemerlanden is mislukt. Daarmee lopen deze drie regio’s het risico dat hier vanaf 1 januari 2019 nieuwe gevallen verstoken blijven van deze vormen van jeugdzorg.

Dit is niet het geval in West-Friesland, zo benadrukt woordvoerster Jara Hof namens de zeven West-Friese gemeenten. Hier wordt deze zorg apart ingekocht, los van de drie regio’s waar het nu is mislukt. Maandag stond in het Noordhollands Dagblad dat Hoorn samen met de andere gemeenten in deze regio niet bereid is meer te betalen voor deze zorg en dat daarom de aanbesteding was mislukt. ,,Dat klopt niet voor ons want wij zijn nog in de voorbereiding van de aanbesteding’’, zo zegt Hof.

Lees ““Aanbesteding voor jeugdzorg moet nog starten in West-Friesland”” verder

“Academische werkplaatsen genereren kennis om gemeente te ondersteunen in preventie & maatwerk”

Sinds enkele jaren staan gemeenten voor de uitdaging om de jeugdhulp te organiseren. Ze staan dicht bij hun burgers en kunnen daarom zorg dicht bij kinderen en hun opvoeders organiseren, sterk inzetten op preventie, de eigen kracht versterken, inzetten op het netwerk van gezinnen en maatwerk leveren. Academische werkplaatsen genereren kennis om gemeente te ondersteunen bij deze uitdaging.

De 13 Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd verbinden de werelden van praktijk, beleid, onderzoek en onderwijs, met structurele inbreng van ouders en jongeren. Deze partijen organiseren zich regionaal in een kennisinfrastructuur. Zo brengen academische werkplaatsen kennis samen die nodig is voor de aanpak van lokale en regionale vraagstukken van beleid en praktijk bij de transformatie in de jeugdsector.

Lees ““Academische werkplaatsen genereren kennis om gemeente te ondersteunen in preventie & maatwerk”” verder

Gemeente Berg en Dal wil 1 miljoen besparen op Jeugdzorg & WMO

Binnen 4 jaar hoopt de gemeente Berg en Dal de inkomsten en uitgaven weer in balans te hebben voor wat betreft de Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) en Jeugdzorg.

Om dit doel te bereiken zal er 1 miljoen euro moeten worden bespaard tot 2022. Op donderdag 27 september 2018 zal het besluit worden genomen over het plan dat hiervoor is opgesteld. In het zogeheten ‘Grip op Kosten Sociaal Domein 2018-2021’ staan ALLE investeringen & maatregelen waarmee het college geld wil besparen. De besparingen zullen met name moeten komen uit efficiënter werken en meer lokale samenwerkingsverbanden  tussen de verschillende hulp- en zorgverleners uit de regio. Tevens wil het college ook meer gaan inzetten op zorgverlening in een vroeger stadium. Hogere kosten in de toekomst worden hiermee wellicht voorkomen. Dat is belangrijk want (langdurige) specialistische en dure zorg moet zoveel mogelijk beperkt worden om het uiteindelijke einddoel te behalen.

Lees “Gemeente Berg en Dal wil 1 miljoen besparen op Jeugdzorg & WMO” verder

Binnenlands Bestuur: “De aanpak van tekorten op het sociaal domein lopen flink uiteen”

Nederlandse gemeenten die niet helemaal lekker uitkomen met hun budget voor wat betreft het sociaal domein, hebben voor de komende jaren verschillende plannen gemaakt om deze tekorten terug te dringen. De manier waarop de gemeenten in ons land de tekorten aanvliegen loopt sterk uiteen. Dit blijkt uit een analyse van de coalitieakkoorden door Binnenlands Bestuur.

Ons eigen Nijmegen zet in op “betere zorg voor minder kosten door zaken beter te organiseren”. De Waalstad gaat starten met een pilot die gericht is op gezinnen met multi-problematiek waarbij niet de uitvoering van diverse regelingen centraal staat, maar “doen wat nodig is”. Dit moet 300 duizend euro aan besparingen opleveren in 2019. In 2022 moet dit verder oplopen naar een slordige 1 miljoen euro. Ook wil de gemeente Nijmegen de jeugdhulp met verblijf voorkomen of verkorten, door in te zetten op intensieve behandeling en begeleiding in de thuissituatie, pleegzorg te bevorderen en de duur van zorgtrajecten te verkorten en uitstroom te bevorderen. De gemeenten Nijmegen denkt hiermee vanaf 2022 structureel 2 miljoen euro te kunnen bezuinigen.

Lees “Binnenlands Bestuur: “De aanpak van tekorten op het sociaal domein lopen flink uiteen”” verder

“Experiment: Leerlingen van 6 scholen in gemeente Enschede krijgen een eigen jeugdhulpverlener toegewezen”

In de gemeente Enschede krijgen 6 scholen bij wijze van experiment een eigen jeugdhulpverlener toegewezen. Hierdoor is er sneller, eerder en eenvoudiger hulpverlening beschikbaar voor deze groep kinderen op hun eigen school.

 

Hiermee hoopt de gemeente Enschede op korte (maar ook op de lange) termijn kosten te besparen op de jeugdzorg. Met het project is 14,7 miljoen euro gemoeid. Dit meldt dagblad Tubantia deze week. Doordat normaliter gesproken en overlegt wordt tussen veel instanties, zoals zorgaanbieders, schoolwijkcoaches, wijkcoach, ouders en de school, duurt het vaak een tijd voordat er daadwerkelijk aan het zorgtraject begonnen kan worden. Het experiment wil ouders met zorgvragen direct doorverwijzen naar de jeugdhulpverleners die in de school zelf aanwezig zullen zijn.

Lees ““Experiment: Leerlingen van 6 scholen in gemeente Enschede krijgen een eigen jeugdhulpverlener toegewezen”” verder

Er is 4,7 miljoen extra nodig voor Jeugdzorg Zuid-Holland-Zuid

Overal is de vraag naar jeugdhulp toegenomen. Daarom vraagt het Algemeen Bestuur van de 17 gemeenten in Zuid-Holland-Zuid de gemeenteraden om 4,7 miljoen euro extra hiervoor vrij te maken. Ook vindt de organisatie het onverteerbaar dat de extra kosten voortdurend op de gemeente rusten en men dringt er bij de Rijksoverheid op aan om hun budget dan ook aan te passen.

De 17 gemeenten hebben tot en met 2018 samen ongeveer zeventien miljoen euro geïnvesteerd. Echter wijst de eerste bestuursreportage van de Service Organisatie Jeugd ZHZ dat er, naast de eerdere toegezegde middelen, nog 4,7 miljoen euro extra nodig is. Zwijndrechtse wethouder en coördinerend portefeuillehouder Jeugd ZHZ Jolande de Witte: “Wij moeten meer investeringen doen dan alleen jeugdhulp”, aldus de wethouder tegenover het Papendrechts Nieuwsblad.

Lees “Er is 4,7 miljoen extra nodig voor Jeugdzorg Zuid-Holland-Zuid” verder

Er is 6 miljoen tekort op het sociaal domein bij gemeente Ede

Op donderdag 5 juli besprak de gemeenteraad van Ede de meerjarenbeleidsvisie 2019-2022 van het college. In november moet deze visie gaan leiden tot een financieel sluitende programmabegroting voor de collegeperiode. Vooral het tekort op het sociaal domein en de bedrijfsvoering leidde tot flinke kritiek van de oppositie.

“Het is net als je vroeger thuiskwam van de middelbare school met een onvoldoende en je tegen je ouders zei ‘maar de hele klas had een onvoldoende’.” Wethouder Leon Meijer (Christen Unie) gebruikte tijdens de vergadering deze vergelijking om aan te geven dat niet alleen Ede een tekort heeft in het sociaal domein (zorg, welzijn en gezondheidszorg), maar heel veel gemeentes. Een deel van dit tekort is te wijten aan het rijk dat gemeentes te weinig geld geeft voor het sociaal domein.

Lees “Er is 6 miljoen tekort op het sociaal domein bij gemeente Ede” verder

“Handboek Aanpak Zorgfraude samengesteld”

Het komt vandaag de dag steeds vaker voor: Fraude met geld dat eigenlijk voor zorgverlening bestemd is. Bij de gemeente Bergen op Zoom heeft men  daarom het ‘Handboek Aanpak Zorgfraude’ samengesteld. Dat wordt ook aan andere Nederlandse gemeenten ter beschikking gesteld.

Net als veel andere gemeenten heeft Bergen op Zoom ervaringen met malafide bureaus die forse bedragen declareren voor zorg die ze niet of slechts gedeeltelijk hebben geleverd. Ook zien gemeenten dat zorgfraude geregeld samengaat met andere criminele activiteiten.

Lees ““Handboek Aanpak Zorgfraude samengesteld”” verder

Subsidieaanvragen voor zorginfrastructuur in Veenendaal afgewezen

Het college van de gemeente Veenendaal heeft de subsidieaanvragen voor voorzieningen in de zorginfrastructuur van Buurtzorg Veenendaal, Santé Partners en Zorggroep Charim afgewezen. Het gaat in totaal om een bedrag van 100.000 euro.

Het geld voor de zorginfrastructuur 2018 wordt ingezet voor de tekorten op het sociaal domein breed. De landelijke regeling is beëindigd, zegt wethouder Marco Verloop (SGP).

Lees “Subsidieaanvragen voor zorginfrastructuur in Veenendaal afgewezen” verder

Gereedschapskist ‘Praat met mij’ ontwikkeld door Movisie

Hoe ervaren mensen met een beperking hulp en ondersteuning? Om dit te achterhalen moet je met hen in gesprek gaan. Maar hoe doe je dit? Hiervoor is de gereedschapskist ‘Praat met mij’ ontwikkeld door Movisie. In de gereedschapskist vind je 4 simpele methoden om mensen met een licht verstandelijke beperking een stem te geven en daarmee mee te laten praten over beleid en hulp.

Op deze manier kunnen zij hun ervaring en ideeën delen met beleidsmakers en professionals in de zorg. De ‘Praat met mij’ gereedschapskist is tot stand gekomen dankzij de Pier de Boer-prijs 2015 van Stichting SPZ en dankzij de gemeente Amsterdam en Almere. Het thema van Pier de Boer-prijs 2015 was medezeggenschap en betrokkenheid van mensen met een verstandelijke beperking in het transitie- en transformatieproces, in het bijzonder op gemeentelijk niveau.

Lees “Gereedschapskist ‘Praat met mij’ ontwikkeld door Movisie” verder

“Waar is al het zorggeld van gemeente Twenterand gebleven?”

Bij de gemeente Twenterand is men niet goed slecht op de hoogte van de besteding van zorggeld aan de externe partijen. Dit blijkt uit een accountantsverslag van BDO, over de jaarstukken van 2017. De gemeente wordt door de externe accountant aangeraden om de kwestie verder te onderzoeken.

In 2017 maakte Twenterand 2,5 miljoen euro over aan externe partijen, die zorg leveren aan inwoners binnen de gemeente, maar geen controleverklaring afleggen. Dat kan variëren van jeugdzorg tot ouderenzorg. Van slechts 15% is duidelijk dat de diensten die zij leveren passend zijn bij het bedrag dat ze ontvangen. Van 85% zegt de accountant dat het onzeker is hoe het geld precies besteed is. Daarbij gaat het om fraudegevoeligheid rond een bedrag van maar liefst 2,1 miljoen euro.

Lees ““Waar is al het zorggeld van gemeente Twenterand gebleven?”” verder

Er komt geen onderzoek in Friesland naar de salarissen in de zorg

In Friesland gaat het college van de gemeente Weststellingwerf niet uitzoeken hoeveel salaris de bestuurders krijgen bij zorginstellingen waar de gemeente momenteel zaken mee doet. Een voorstel van SDW (Sociaal Duurzaam Weststellingwerf) voor zo’n onderzoek kreeg jammer genoeg geen steun van de 3 collegepartijen VVD, CDA en Weststellingwerfs Belang (WB). Jammer natuurlijk, want de uitkomsten hadden weleens erg ‘verrassend’ kunnen zijn.

SDW vindt dat salarissen en andere (bestuurlijke)vergoedingen die in de zorg betaald worden niet boven de bedragen van de Wet Normering Topinkomens zouden mogen liggen. Om daar goed zicht op te krijgen wilde de fractie dat het college samen met de andere Friese gemeenten een overzicht opstellen van de salarissen en anderen vergoedingen van de bestuurders van alle partijen waar gemeenten (direct of indirect) zaken mee doen. De gemeenteraad werd maandagvond gevraagd dit verzoek te steunen.

Lees “Er komt geen onderzoek in Friesland naar de salarissen in de zorg” verder

Verkiezingsbelofte gebroken in Assen: mes gaat toch in het sociaal domein!

De komende jaren zal er ook in de gemeente Assen het mes er flink ingezet gaan worden. Het sociaal domein bedoelen we dan. In de verkiezingscampagne waren ALLE Helderse partijen het met elkaar eens dat NIET in de zorg gesneden mocht worden om het sociaal domein betaalbaar te houden.

Deze verkiezingsbelofte is dus gebroken want nu blijkt dat dit toch wel gaat gebeuren. De voorgenomen bezuiniging staat in het nieuwe coalitieakkoord (Helders Akkoord) dat Beter voor Den Helder, CDA, PvdA, VVD, ChristenUnie, Seniorenpartij en Stadspartij woensdagavond 27 juni 2018 hebben getekend. Er moet in totaal 3 miljoen euro worden bezuinigd op de jeugdzorg, de Participatiewet en de WMO. Op elk onderdeel moet dan 1 miljoen euro bezuinigt worden en dan is het ‘opgelost’. Op andere portefeuilles moet de gemeente ook samen 1 miljoen bezuinigd worden.

Lees “Verkiezingsbelofte gebroken in Assen: mes gaat toch in het sociaal domein!” verder

Gemeente Assen heeft ook miljoenentekort op Jeugdzorg & WMO

De gemeente Assen moet ingrijpen om te voorkomen dat ze in 2018 en in 2019 geld te kort komen voor de WMO & Jeugdhulp. Het komt dan neer op 6 miljoen euro. Het college van B&W heeft de gemeenteraad in Assen hier per brief voor gewaarschuwd.

Assen komt over 2017 al 3 miljoen euro tekort op het sociaal domein. Op de jeugdhulp en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) is het tekort eigenlijk al opgelopen tot 5,5 miljoen euro. Mede dankzij overschotten op onder andere beschermd wonen (meer dan 2 miljoen) en de participatiewet (300.000 euro), bleef de schade op het sociaal domein beperkt tot een verlies van 3 miljoen.

Lees “Gemeente Assen heeft ook miljoenentekort op Jeugdzorg & WMO” verder

Gemeenten houden geld over op sociaal domein?

Niet alle gemeenten hebben een tekort of staan in de rode cijfertjes zodra het over de (jeugd)zorg en/of WMO gaat. Neem nou de gemeente Zoeterwoude & Loon op Zand. Beide gemeenten houden juist geld over op het sociaal domein. Zeggen ze…

In Zoeterwoude (Leiden en omgeving) houd men bijvoorbeeld meer dan 2 miljoen euro over. Een mooie meevaller maar op zoveel geld was echter niet gerekend door het gemeentebestuur. In het najaar verwachtte de gemeente 2017 nog positief af te sluiten met ongeveer 600.000 euro Dat blijkt nu dus fors meer te zijn.

Lees “Gemeenten houden geld over op sociaal domein?” verder