4,7 miljoen euro subsidie voor duurzame zorg beschikbaar

Nog dit jaar kunnen zorginstellingen een subsidie krijgen voor energiebesparende maatregelen en voor het opwekken van duurzame energie. Hier is in totaal 4,7 miljoen euro voor beschikbaar. Ten dele geeft deze subsidieregeling uitvoering aan het regeerakkoord om ook in de zorgsector energiebesparingen en gebruik van duurzame energie te stimuleren.

De subsidie bedraagt ten hoogste 15% van de totale kosten van de subsidiabele activiteiten. De subsidies zijn enkel en alleen bedoeld voor zorginstellingen die momenteel geen gebruik kunnen maken van de uitvoeringsregeling energie‑investeringsaftrek 2001. Bij de subsidieregeling is een lijst met maatregelen opgenomen waarvoor subsidie kan worden aangevraagd. Geïnteresseerde zorginstellingen kunnen zich melden op de website van de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen.

Lees “4,7 miljoen euro subsidie voor duurzame zorg beschikbaar” verder

Volg & LIKE ons!

Subsidie voor 113 Zelfmoordpreventie omhoog naar 5,4 miljoen

Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) wil het aantal zelfmoorden en zelfmoordpogingen terugdringen. Om dat te bereiken geeft hij structureel 2 miljoen per jaar extra instellingssubsidie aan 113Zelfmoordpreventie. Het jaarlijkse budget van de organisatie gaat daarmee fors omhoog, van 3,4 miljoen naar 5,4 miljoen euro. Daarnaast zijn er extra middelen voor andere lopende activiteiten zoals de lokale aanpakken suïcidepreventie en onderzoek. In totaal is daar 15 miljoen mee gemoeid.

Deze maand werd bekend dat het aantal zelfdodingen onder jongeren in 2017 gestegen is volgens cijfers van het CBS. Er is wel steeds minder geld beschikbaar voor online hulp bij o.a. depressies, maar 113 krijgt er gelukkig geld bij om deze kwetsbare groep te blijven bedienen. Online & offline.

Lees “Subsidie voor 113 Zelfmoordpreventie omhoog naar 5,4 miljoen” verder

Volg & LIKE ons!

Rijksoverheid: De nieuwe uitkeringsbedragen per 1 juli 2018

Per zondag 1 juli 2018 worden de Participatiewet, Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ), Algemene Ouderdomswet (AOW), Algemene Nabestaandenwet (Anw), Wet werk en arbeidsondersteuning Jonggehandicapten (Wajong), Werkloosheidswet (WW), Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA), Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), Ziektewet (ZW) en Toeslagenwet (TW) aangepast.

Een hele rits! Bepaalde uitkeringen zijn gekoppeld aan het wettelijk minimumloon, deze stijgen daarom mee.

Lees “Rijksoverheid: De nieuwe uitkeringsbedragen per 1 juli 2018” verder

Volg & LIKE ons!