Hoogleraar Erik Masthoff wil de forensische psychiatrie gaan klaarstomen voor de toekomst

Erik Masthoff – bijzonder hoogleraar ‘Forensic psychiatric development and quality of life’ van de Tilburg University

Wereldwijd lijdt een op de acht mensen aan een psychiatrische stoornis en sinds corona neemt dit aantal toe. Het hebben van een dergelijke stoornis is een van de risicofactoren voor het plegen van delicten waarmee het belang van de forensische psychiatrie onderstreept wordt, betoogt hoogleraar Erik Masthoff. In zijn oratie op 7 oktober 2022 gaat Masthoff in op verbetermogelijkheden in de behandeling van forensisch patiënten. Hij pleit voor een bredere blik op behandelmethoden, met oog voor wetenschappelijke inzichten en innovaties waarbij de focus niet alleen moet liggen op de forensisch patiënten, maar ook op het zorgpersoneel dat met hen werkt.

Behandelmethoden in de forensische setting zijn gericht op het in kaart brengen en verminderen van het risico op recidive. Er is behoefte aan meer en betere assessmentmethoden en behandelstrategieën voor forensisch patiënten die bewezen valide en effectief zijn. Het is belangrijk dat het effect van behandelmethoden om terugval in crimineel gedrag te voorkomen over een langere periode gemeten wordt.

Daarnaast zou meer oog moeten zijn voor positieve psychologie en het verbeteren van de kwaliteit van leven van patiënten, als belangrijke factor voor goed functioneren in de maatschappij. Nieuwe inzichten op het gebied van biologie, positieve psychologie en technologie leiden bovendien tot kansrijke innovaties. Denk aan VR-technologie als aanvulling op bestaande behandelingen. Of wearables waarmee continu fysiologische reacties worden gemeten die kunnen duiden op toenemende stress of kans op agressie.

Lees “Hoogleraar Erik Masthoff wil de forensische psychiatrie gaan klaarstomen voor de toekomst” verder

(VIDEO) Videoland documentaire ‘NIKKI’ geeft gezicht aan KOPP/KOV kinderen in Nederland

De achttienjarige Nikki is één van de minstens 577.000 kinderen in Nederland die opgroeien met ouders die kampen met psychische- en/of verslavingsproblemen. Haar moeder Karin (46) heeft een persoonlijkheidsstoornis en heeft het vaak moeilijk met zichzelf. Dit brengt Nikki vaak in een loyaliteitsconflict: zij navigeert tussen de liefde voor haar ouders en de zoektocht naar haar eigen identiteit. Voor wie moet zij kiezen, haar ouders of zichzelf? De Videoland Original documentaire ‘NIKKI’ – gemaakt door Monique Nolte – gaat op maandag 26 september in première op het Nederlands Film Festival en is vanaf die dag ook te zien bij Videoland vanaf 18:00 uur.

Een verontrustend feit: 65% van de kinderen die opgroeien in gezinnen met psychische en/of verslavingsproblematiek (KOPP/KOV) worstelen op latere leeftijd met soortgelijke problemen. ‘NIKKI’ geeft een gezicht aan deze kinderen. Monique Nolte heeft Nikki zes jaar lang intensief gevolgd. Deze Videoland Original documentaire onderzoekt vanuit Nikki’s perspectief de ingewikkelde relatie tussen de trots en kracht van familiebanden, maar ook de ontreddering en de wanhoop veroorzaakt door psychische en verslavingsproblematiek. De kracht van de liefde tussen ouder en kind, maar ook de schaduwzijde ervan komt aan bod. ‘NIKKI’ schetst hoe diep de liefde tussen ouder en kind kan gaan en hoe ingrijpend de impact is als de relatie gecompliceerd of onmogelijk is.

Lees “(VIDEO) Videoland documentaire ‘NIKKI’ geeft gezicht aan KOPP/KOV kinderen in Nederland” verder

“Sommige kinderen hebben misschien meer vrijheid nodig”

Kinderen met ADHD of autisme hebben bijna altijd ook andere aandoeningen. Geen toeval, zegt hoogleraar & kinderpsychiater Hilgo Bruining vandaag in een interview tegenover NRC. „Een bepalend moment is kort voor de geboorte.”

Hilgo Bruining (50) is kinderpsychiater, maar hij begon als kinderarts en in die tijd verbaasde het hem hoe weinig aandacht er was voor het brein van kinderen met een aangeboren chronische ziekte. „Bij kinderen met taaislijmziekte bijvoorbeeld”, zegt hij, „was alles gericht op het beperken van de schade voor de longen. Dat die kinderen ook mentaal uitgeput raakten en vaak zo’n moe hoofd hadden dat ze niet meer aan leren toekwamen, daar werd niet veel mee gedaan.” Andersom viel het hem op dat kinderen zonder aangeboren ziekte de verschrikkelijkste dingen konden meemaken – ongelukken, kanker – zonder mentaal in te storten. Bruining:

„Dat bracht mij op de vraag hoe veerkracht er neurobiologisch uitziet en waardoor het ene kind meer kan hebben dan het andere.”

Lees ““Sommige kinderen hebben misschien meer vrijheid nodig”” verder

Er komt een landelijk telefoonnummer voor verward gedrag

In de nabije toekomst komt er een landelijk telefoonnummer waar burgers melding kunnen doen van mensen die verward gedrag vertonen. Dat heeft staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid (ChristenUnie) deze donderdag toegezegd. Met het toekomstige nieuwe meldpunt (dat 24/7 bereikbaar zal zijn) moet het voor Nederlandse gemeenten makkelijker worden om opvang en zorg te regelen voor deze groep mensen die een gevaar vormen voor zichzelf en/of voor anderen.

Het meldnummer is bedoeld voor situaties waarin geen sprake is van levensgevaar, bijvoorbeeld wanneer een verward persoon op straat overlast veroorzaakt. Het is voor veel Nederlanders onduidelijk naar welk nummer ze in dit soort gevallen kunnen bellen. De afgelopen 2 jaar zijn er al wel regionale meldpunten ingesteld; het landelijke nummer gaat als overkoepelend middel dienen. Hoe het landelijke nummer eruit gaat zien en wordt betaald, gaat de staatssecretaris de komende tijd nog verder uitzoeken.

Lees “Er komt een landelijk telefoonnummer voor verward gedrag” verder

NPOradio1: Jongeren weerbaarder maken en ze uit de jeugdzorg houden

Hoe gaat het met de Nederlandse jeugd? Uit onderzoeken komt zowel naar voren dat jongeren meer prestatiedruk en stress ervaren als dat de Nederlandse jeugd het gelukkigst van Europa is. Hoe valt dat met elkaar te rijmen? Welke jongeren ontwikkelen zich goed óndanks de druk? En wie lopen het risico om psychische problemen te ontwikkelen?

Beluister HIER het hele fragment van maandagmiddag 24 september tijdens de uitzending van het NPOradio1 programma ‘Nieuws & Co’ wat door Lara Rense wordt gepresenteerd.

Lees “NPOradio1: Jongeren weerbaarder maken en ze uit de jeugdzorg houden” verder

“Medewerkers geestelijke gezondheidszorg voelen zich onveilig”

Hulpverleners in de acute geestelijke gezondheidszorg maken zich zorgen over geweld door patiënten. Dat schrijft Trouw dit weekend. Volgens de krant nemen de risico’s voor medewerkers toe door personeelstekorten, een toename van moeilijke gevallen en minder gebruik van isoleercellen.

Trouw deed onderzoek naar geweld op de gesloten afdeling van de Amsterdamse instelling GGZ InGeest. Daar probeerde in 2016 een patiënt twee keer iemand te wurgen.

Hoogleraar criminologie Joke Harte zegt in de krant dat het probleem in de hele sector speelt. GGZ Nederland stelt dat “de veiligheid in de ggz onder druk staat”. Uit een enquête van de brancheorganisatie uit 2017 blijkt dat 43 procent van de zorgaanbieders vaker met agressie te maken heeft.

Lees ““Medewerkers geestelijke gezondheidszorg voelen zich onveilig”” verder

Wajonger krijgt voorwaardelijke celstraf wegens bedreigen Mark Rutte

Een 26-jarige Wajonger uit Apeldoorn is vandaag veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van 120 dagen voor het bedreigen van landelijke politici, waaronder premier Mark Rutte (VVD). Tussen augustus en oktober 2017 stuurde de man emails met bedreigende teksten naar onder anderen Rutte en andere Tweede Kamerleden.

Hij bedreigde hen onder meer met de dood en met het plegen van een aanslag op hen vanwege de plannen om op de Wajong uitkeringen te bezuinigen. De man bleek echter verminderd toerekeningsvatbaar. Volgens een deskundige heeft de man dan ook psychische problemen.

Lees “Wajonger krijgt voorwaardelijke celstraf wegens bedreigen Mark Rutte” verder

WRR: meer aandacht voor psychische gezondheid door beleidsmakers

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) denkt dat beleidsmakers meer oog moet hebben voor psychische gezondheid en die meer ,,nieuwe en urgente prioriteit” moet geven. ,,Stemmings- en angststoornissen gaan gepaard met een grote ziektelast, komen vaker voor bij mensen met een lagere sociaaleconomische status en worden in toenemende mate bij jongeren gesignaleerd”, aldus de raad in zijn brief ‘Van verschil naar potentieel: een realistisch perspectief op de sociaaleconomische gezondheidsverschillen’.

De WRR stelt ook dat Nederlanders over het algemeen gezonder zijn geworden, maar dat de verschillen in gezondheid tussen de sociaaleconomische groepen nauwelijks zijn afgenomen en op een paar punten zelfs vergroot. De raad wil extra aandacht voor degenen met de grootste gezondheidsachterstand onder wie met name de minder welvarende mensen.

Lees “WRR: meer aandacht voor psychische gezondheid door beleidsmakers” verder

De ‘zorgrevolutie’ van Menzis ligt zwaar onder vuur: CZ en VGZ doen niet mee

Zorgverzekeraar Menzis noemt het zelf ‘een zorgrevolutie’ als het gaat over het plan om vanaf 2019 de 18 instellingen voor geestelijke gezondheidszorg meer te gaan betalen als behandeling van patiënten met angststoornissen en/of depressies goed aanslaan.

Het gaat hierbij nadrukkelijk om een proefperiode van 3 jaar en betreft patiënten met niet-chronische aandoeningen die doorgaans binnen 1 kalenderjaar zijn te verhelpen. Het spreekwoord dat een revolutie de eigen kinderen opeet, gaat hier ook zeker op. Afgelopen week werd Menzis overladen met kritiek en maakte Pieter Derks er een grappige column over op NPO radio1. “Het is een zeer gevaarlijk plan”, zo zegt proffesor Damiaan Denys, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP). Marjan ter Avest (directeur van het Landelijk Platform Psychische Gezondheid) noemde het zelfs een “Een perverse prikkel”.

Lees “De ‘zorgrevolutie’ van Menzis ligt zwaar onder vuur: CZ en VGZ doen niet mee” verder

Meer deskundigheid nodig voor complexe psychische problematiek

De wijkzorg voor patiënten met een complexe psychiatrische achtergrond komt ernstig in het geding. Dit omdat er een gebrek is aan deskundig en professioneel personeel. Dit blijkt uit een onderzoek van gezondheidsinstituut Nivel onder verzorgenden, wijkverpleegkundigen, praktijkondersteuners en begeleiders.

Drie kwart van de ondervraagde zorgverleners signaleert problemen in de zorg bij mensen die de grip op hun leven kwijt dreigen te raken. Daardoor bestaat volgens het Nivel het risico dat zij zichzelf of anderen iets aandoen.

Ook noemen zorgverleners knelpunten bij mensen die zorg mijden en mensen met verslavingsproblemen, gedragsproblemen, of een combinatie van allerlei problemen. “Het is lastig deze mensen tijdig in beeld te krijgen, zodat al in een vroeg stadium hulp geboden kan worden”, aldus de onderzoekers. Zorgverleners onderstrepen het belang van wijkteams waarin mensen met specifieke deskundigheid zitten.

Lees “Meer deskundigheid nodig voor complexe psychische problematiek” verder

GGZ Noord-Holland-Noord: “Nieuwe online zelfhulpmodus voor mensen met milde psychische klachten”

De nieuwe online zelfhulpmodus van GGZ Noord-Holland-Noord bekijk je HIER. Deze is geheel GRATIS en bedoelt voor mensen met milde psychische klachten.

Bij sommige veelvoorkomende klachten bieden ze je online zelfhulp aan. Deze zelfhulp via internet werkt goed als jouw klachten niet te ernstig zijn. Het is dan mogelijk je klachten te verminderen en soms zelf volledig onder controle te krijgen. Deze week kwam het nieuws naar buiten dat mensen in de GGZ met ernstige psychische klachten veelal verkeerd en/of onjuist zijn gediagnosticeerd. Voor mensen met milde klachten is dit gelukkig beter geregeld en kun je zelf ook een hoop doen. Zoals bijvoorbeeld een GRATIS online training volgen…

Lees “GGZ Noord-Holland-Noord: “Nieuwe online zelfhulpmodus voor mensen met milde psychische klachten”” verder

Wajonger (26) bedreigt Mark Rutte en moet vervolgens de cel in?

Tegen een 26-jarige man is een celstraf van 120 dagen, waarvan 103 voorwaardelijk, geëist vanwege bedreigingen aan het adres van 8 landelijke politici. De verdachte stuurde dreigmails naar onder anderen premier Mark Rutte en diverse Tweede Kamerleden. Hij bedreigde hen onder meer met de dood en met het plegen van een aanslag op hen.

De verdachte uitte de bedreigingen vorig jaar augustus en september. Hij was erg boos over de plannen om Wajong-uitkeringen te korten. Mensen in de Wajong hebben het al moeilijk genoeg en zullen het ook nog erg moeilijk gaan krijgen de komende jaren. In verhoren heeft de man spijt betuigd voor zijn daden, zo bleek maandag voor de rechtbank in Zutphen.

Lees “Wajonger (26) bedreigt Mark Rutte en moet vervolgens de cel in?” verder

De diagnose van ernstig zieke GGZ-patiënten is veelal onjuist

De Gelderse instelling voor geestelijke gezondheidszorg GGNet komt na een eigen onderzoek tot de conclusie dat een kwart van de diagnoses van haar ernstig zieke psychiatrische patiënten niet klopt. Ze bleken (deels) onjuist of verouderd zo blijkt uit het augustusnummer van De Psychiater.

De diagnoses van duizend patiënten werden voor het onderzoek opnieuw bekeken. Hieruit bleek dat bij 27% van de onderzochte patiënten de belangrijkste diagnose veranderd is. Bij 35% bleek de behandeling zelfs niet meer passend te zijn bij de eerder gestelde diagnose. Bij 51% kwamen nieuwe inzichten naar voren die voor de verdere behandeling belangrijk zijn.

Lees “De diagnose van ernstig zieke GGZ-patiënten is veelal onjuist” verder

De SocialRun 2018: #MEEDOENISWINNEN

De SocialRun is een NON-STOP estafetteloop van 555 kilometer in ongeveer 48 uur rondom het IJsselmeer. Het doel van de SocialRun is bespreekbaarheid en begrip stimuleren rondom psychische aandoeningen. De missie: #meedoeniswinnen.

Naast de jaarlijkse SocialRun worden gedurende het jaar meerdere kleine side-events georganiseerd door Stichting SocialRun uit Utrecht.

Lees “De SocialRun 2018: #MEEDOENISWINNEN” verder

Toekomst Reakt Zoetermeer onzeker

Of de vestiging van de psychische zorginstelling Reakt in Zoetermeer na 2020 nog wel open kan blijven is momenteel erg onzeker.

Vorige week zijn de cliënten hierover geïnformeerd zo bevestigd een woordvoerder van de Parnassia Groep (waar Reakt onder valt) tegenover Omroep West. Bij Reakt Zoetermeer biedt men ondersteuning en herstel aan mensen met psychische-, psychiatrische-, psychosociale- en/of verslavingsproblematiek.

De mogelijke sluiting heeft te maken met de afbouw van een gemeentelijke subsidie. In 2019 krijgt Reakt Zoetermeer 80.000 euro minder en in 2020 stopt de subsidie zelfs helemaal. “Na de zomer gaan we alles op een rij zetten. We kijken dan onder meer naar de financiering van deze vestiging en het onderhoud van het pand. Sluiten is een van de mogelijkheden, maar open blijven zeker ook”, zo laat de woordvoerder weten tegenover Omroep West. Ze benadrukt dat Reakt Zoetermeer in ieder geval dit jaar nog niet haar deuren hoeft te sluiten.

Lees “Toekomst Reakt Zoetermeer onzeker” verder

Kabinet: “28,5 miljoen euro extra voor werkdruk en veiligheid in de geestelijke gezondheidszorg”

Om de werkdruk te verlagen en de veiligheid te verbeteren trekt het kabinet een slordige 28,5 miljoen euro extra uit. Vrijdag 13 juli tekende VVD-minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) een akkoord met de Vereniging Gehandicapten Zorg Nederland (VGN), GGZ Nederland en de Federatie Opvang.

Dit betekent dat voor psychiatrische afdelingen en klinieken de komende 3 jaar extra geld beschikbaar zal komen. Door de stijgende vraag is de werkdruk erg hoog. Daarnaast stuurden de VGN & GGZ afgelopen maand een brief naar de Tweede Kamer. Hierin waarschuwden de organisaties voor de zware werkdruk en het aantal incidenten wat daardoor flink zou toenemen. Verder komt er ook een campagne om meer personeel te werven voor de sector en moeten de administratieve lasten in 2020 met 25% verminderd zijn.

Lees “Kabinet: “28,5 miljoen euro extra voor werkdruk en veiligheid in de geestelijke gezondheidszorg”” verder

Psycho Informa Instellingen mogen geen zorg meer verlenen

 

 

 

De Psycho Informa Instellingen uit o.a. Schoonhoven en Utrecht bood geestelijke gezondheidszorg & jeugdhulp. Inmiddels is men daar mee gestopt. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft op last van een dwangsom voor Psycho Informa de zorg beëindigd.

De zorgaanbieder verleent dus geen zorg & jeugdhulp meer. In april sprak de rechtbank al het faillissement uit. Psycho Informa Instellingen had een last onder dwangsom opgelegd gekregen, omdat de instelling niet op tijd aan de eerder opgelegde aanwijzing had voldaan. In die aanwijzing stond dat de kwaliteit van de zorg op een aantal punten moest verbeteren omdat dit onder de maat was.

Lees “Psycho Informa Instellingen mogen geen zorg meer verlenen” verder

Noodklok over de forensische zorg

Er is weer een spreekwoordelijke noodklok die afgaat in de zorg. Ditmaal zijn het GGZ Nederland en Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) die de noodklok over de forensische zorg luiden. Er is volgens hen namelijk snel meer geld nodig om de problemen bij TBS-klinieken en psychiatrische instellingen op te lossen. Dit schrijven ze in een brief aan de Tweede Kamer.

Ze wijzen op een onderzoeksrapport over de forensische sector dat deze week naar de Kamer zou gaan. Daarin staat dat de werkdruk te hoog is, dat er personeelstekorten zijn en dat er te weinig geld is. Als op deze voet wordt doorgegaan betekent dat een ‘toename van het aantal incidenten in de sector’, schrijven beide instellingen.

Lees “Noodklok over de forensische zorg” verder