“Het tekort aan pleegouders groeit door in 2022”

Het tekort aan pleegouders in Nederland groeit. In 2021 zijn er ‘slechts’ 2297 nieuwe pleegouders ingeschreven. Dat is 13% minder dan in 2020.

Jeugdzorg Nederland schrijft het grotere tekort toe aan de coronamaatregelen. “Ze hebben veel invloed gehad op ons werk en zeker ook op de werving van nieuwe pleegouders. Voor belangstellenden die overwegen om pleegouder te worden, hebben de lockdowns en andere beperkingen, waaronder thuisonderwijs, een rol gespeeld”, zegt Nicolien van den Berg, bestuurslid pleegzorg van Jeugdzorg Nederland.

Lees ““Het tekort aan pleegouders groeit door in 2022”” verder

Week van de Pleegzorg: “Doet uw gemeente ook mee?”

In 2018 zal voor de 4e keer de ‘Week van de Pleegzorg’ georganiseerd worden van 31 oktober t/m 7 november. Met deze actieweek wil Pleegzorg Nederland aandacht vestigen op het belang van pleegzorg en het tekort aan pleegouders in Nederland. Pleegouders zijn van onschatbare waarde én heel hard nodig.

Op dit moment zijn er in Nederland ruim 20.000 pleegkinderen. Deze kinderen zijn tussen de nul en achttien jaar. Soms kunnen ze tijdelijk niet thuis wonen, soms is dat voor langere tijd. Het aantal nieuwe pleegouders dat zich aanmeldt, is afgelopen jaar gedaald.

Lees “Week van de Pleegzorg: “Doet uw gemeente ook mee?”” verder

Jeugdzorg Nederland: “Stijging van aantal pleeggezinnen”

In 2017 hebben zich meer gezinnen aangemeld om als pleeggezin door het leven te gaan. In totaal waren het er 2647 en dat is een stijging van 7% vergeleken met 2016. Hiermee is de instroom van pleegouders na jaren eindelijk weer hoger dan de uitstroom. Dit blijkt uit de nieuwe cijfers van Jeugdzorg Nederland.

Ook blijkt uit de cijfers dat aanzienlijk meer mensen informatie over pleegzorg hebben opgevraagd. Jeugdzorg probeerde met een wervingscampagne het tij te keren en dat lijkt nu dus gelukt. In 2017 werden ruim 23.000 kinderen opgevangen door pleegouders in een pleeggezin. In september 2015 is de campagne ‘Supergewone mensen gezocht’ van start gegaan met als doel het vergroten van de naamsbekendheid van pleegzorg en het werven van nieuwe pleegouders. Na een dip in 2016 is de effectiviteit van de campagne in 2017 dus toegenomen. Met name door de wervingsacties in de Week van de Pleegzorg. In 2017 hebben 11.425 mensen informatie over pleegzorg aangevraagd. Dat is een toename van 35% in vergelijking met 2016.

 

Lees “Jeugdzorg Nederland: “Stijging van aantal pleeggezinnen”” verder