“HOERA! Het PGB bestaat vandaag 25 jaar!”

Woensdag 1 juli 2020, de dag dat we in Nederland weer uit de Corona-lockdown kruipen en we weer stap voor stap vooruit gaan kijken. Vandaag is het ook een feestelijke dag want het PGB (Persoons Gebonden Budget) bestaat precies 25 jaar!

In 1989 ontstond Independent Living in Nederland. Vijf jaar eerder begon Conny Bellemakers, beleidsmedewerker van de Gehandicaptenraad, al haar lobby voor het cliëntgebonden budget.

“Het PGB zoals we dat vandaag de dag kennen is niet meer weg te denken voor veel, heel veel mensen…”

Tussen mei 1991 en mei 1993 liep een experiment met ruim 300 personen uit Eindhoven en Drenthe die cliënt waren bij de thuiszorg. De helft van deze groep kreeg de keuze aangeboden de zorg gewoon te krijgen zoals in het verleden, of te kiezen voor uitbetaling van het bedrag dat tegenover die zorg stond. 45% van die groep koos voor een budget dat naar eigen inzichten gebruikt kon worden. En hoewel dat de mogelijkheid open laat dat er geen zorg mee gekocht wordt, deed zich dat slechts in een enkel geval voor. Van wie voor een budget koos, was 80% zeer tevreden over de flexibiliteit en keuzevrijheid die daarmee gewonnen werd.

Lees ““HOERA! Het PGB bestaat vandaag 25 jaar!”” verder

“PGB-riscoscan lijkt succesvol te zijn”

De SVB en het VNG Kenniscentrum Handhaving en Naleving (KCHN) voeren samen het project PGB-risicoscan uit.

Dit is momenteel nog een instrument die volop in ontwikkeling is en waarmee via de data van de SVB gemeenten in ons land (onder andere) kunnen zien of het aantal uren dat een zorgaanbieder in totaal declareert fysiek daadwerkelijk ook mogelijk is.


Afgelopen vrijdag (1 november 2019) was er de presentatie van de voorlopige resultaten aan minister Hugo de Jonge van VWS. De risicoscan heeft na een kleine 6 maanden testen inmiddels al haar succes bewezen. Er zijn namelijk al meer dan 30 bezoeken aan zorgverstrekkers gebracht en een aantal vervolgonderzoeken is na deze bezoeken ingesteld.

Lees ““PGB-riscoscan lijkt succesvol te zijn”” verder

Twijfels van BIT of de nieuwe PGB-portaal ooit nog wel zal slagen

De nieuwe administratie van de persoonsgebonden budgetten (PGB) waarmee langdurig zieken of mensen met een beperking zelf zorg kunnen inkopen, staat op lossen schroeven. Of dit PGB 2.0 met een nieuw PGB-portaal er ooit komt is zelfs nog maar de vraag.

Dat blijkt uit een rapport van het BIT, Bureau ICT Toetsing van de overheid. Volgens het BIT zit het beheersysteem van het Zorgdomein niet goed in elkaar. Er zijn vooral problemen met de doorontwikkeling, exploitatie en beheer. “Ze zijn nauwelijks georganiseerd,” is het oordeel van het bureau, “Verder is de ontwikkelde software voorlopig nog niet toe aan landelijke uitrol.”

Bit stelt dat  alle partijen van PGB 2.0 een succes willen maken. “Daar werken ze los van elkaar hard aan. Er moet echter nog zoveel gebeuren en daarover ligt zo weinig vast, dat het BIT geen uitspraak kan doen of dit programma ooit gaat slagen. Met de huidige aanpak lukt dat in ieder geval niet.”

Lees “Twijfels van BIT of de nieuwe PGB-portaal ooit nog wel zal slagen” verder

Zorgovereenkomsten voor het PGB vereenvoudigd vanaf 2019

De SVB (Sociale Verzekeringsbank) heeft inmiddels nieuwe zorgovereenkomsten voor het PGB (Persoons Gebonden Budget) online op haar website staan. De oude versies mogen nog tot dinsdag 1 januari 2019 gebruikt worden. Vervolgens zijn de nieuwe zorgovereenkomsten verplicht.

De nieuwe zorgovereenkomsten zijn door de SVB versimpeld en korter gemaakt. Hiermee is het invullen een stuk simpeler geworden en kost het ook veel minder tijd dan voorheen. Via het online PGB-klantenpanel hebben vertegenwoordigers en budgethouders met de SVB meegedacht en meegeholpen om deze vereenvoudiging tot stand te laten komen. Hulde!

Lees “Zorgovereenkomsten voor het PGB vereenvoudigd vanaf 2019” verder

“Pilot met nieuw PGB-portaal veelal positief ontvangen”

De eerste ervaringen met een pilot voor het nieuwe PGB Portaal zijn positief. Dat bleek afgelopen week tijdens een werkbezoek van minister Hugo de Jonge (VWS), Petra van Holst (directeur Zorgverzekeraars Nederland) en directeur Aline Molenaar van Per Saldo. Zij wilden om meer te weten te komen over de ervaringen met de pilot. Het portaal moet op termijn landelijk ingevoerd worden, met als doel om onder meer de zorginkoop voor PGB-houders te vereenvoudigen.

Het online PGB-portaal is opgezet als alternatief voor een door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) opgezette systeem. Voormalig staatssecretaris Martin van Rijn van VWS beloofde in 2016 een beter systeem, nadat het SVB-systeem veel problemen met uitbetalingen van persoonsgebonden budgetten veroorzaakte. Het budgethoudersportaal is 18 juni 2018 in gebruik genomen. Budgethouders vanuit de regio van Zorgkantoor DSW en de gemeente Westland kunnen als eersten het portaal gebruiken. In het totaal gaat het om ongeveer 1.300 budgethouders en 3.500 zorgverleners. Later volgen de budgethouders van andere zorgkantoren en gemeenten.

Lees ““Pilot met nieuw PGB-portaal veelal positief ontvangen”” verder

Gerard Schut stopt als directeur van Zorggroep Saron uit Beuningen

Directeur Gerard Schut heeft zich per direct teruggetrokken uit de Zorggroep Saron uit Beuningen. Twentse gemeentes stelden dit als voorwaarde om een doorstart van de failliet verklaarde stichting bespreekbaar te houden. In september werd Stichting Zorggroep Saron failliet verklaard. Eerder dit jaar kwam de zorggroep in het nieuws met betrekking tot een grootschalige PGB-fraudezaak.

De cel in
Het OM eiste in juni nog dat 5 bestuurders van de zorginstellingen Saron en In ‘t Zadel uit Boekelo de cel in gingen. Ook mochten ze volgens de eis jarenlang hun beroep niet meer uitoefenen en moesten de stichtingen 150.000 euro boete betalen. Het OM zag de bestuurders als leden van een criminele organisatie.

Lees “Gerard Schut stopt als directeur van Zorggroep Saron uit Beuningen” verder

Openbaar Ministerie: “Stichting Buitenbeentje uit Paterswolde speelde voor Sinterklaas met PGB-fraude”

Het Openbaar Ministerie heeft celstraffen tot 18 maanden en een beroepsverbod geëist tegen een echtpaar (Arend & Margriet) uit Paterswolde. Ze zouden voor honderdduizenden euro’s hebben gefraudeerd met persoonsgebonden budgetten(PGB’s). De stichting is inmiddels failliet verklaard in 2014.

Het OM beschuldigt het echtpaar (de een voorzitter en de ander secretaris) van Stichting Buitenbeentje van valsheid in geschrifte en witwassen. Via de stichting zou het echtpaar meer dan 850.000 euro aan zorg hebben gedeclareerd. Zorg die niet geleverd is. De zaak speelt al vanaf 2014 en het echtpaar roept al jaren dat ze onschuldig zijn.

Op papier leverde Buitenbeentje weliswaar PGB-zorg aan tientallen cliënten. In werkelijkheid werd er volgens de officier van justitie niet of nauwelijks zorg geleverd. Het geld werd wel uitgegeven aan hele andere zaken, behalve zorg.

Lees “Openbaar Ministerie: “Stichting Buitenbeentje uit Paterswolde speelde voor Sinterklaas met PGB-fraude”” verder

“Recherche & Menzis onderzoeken fraude bij zorgbureau Victorie”

Weer een gevalletje van PGB fraude. Er lijkt geen eind aan te komen. Ditmaal gaat het om zorgbureau Victorie uit Almelo. Ze worden verdacht van fraude met PGB-gelden zo bracht RTV-Oost deze week naar buiten. Er loopt er al een onderzoek van de sociale recherche naar de vermeende fraude. Inmiddels is de eerste fase afgerond. Nu gaat ook het zorgkantoor van Menzis een onderzoek instellen naar het zorgbureau.

De jaarcijfers van Victorie laten zien dat van de jaaromzet van 6,2 ton er bijna een derde (ongeveer 1,8 ton) naar twee leidinggevenden gaat. Reden genoeg voor een onderzoek zo vinden ze bij Menzis. Tevens blijkt dat een van de directeuren met cliënten naar het casino is geweest. Zelf ontkent ze dit niet, maar ze zegt dat ze de cliënten per ongeluk bij de goktafel van het casino aantrof. Ook zegt ze dat ze wordt gechanteerd en geterroriseerd door een loverboy van een van haar andere cliënten.

Lees ““Recherche & Menzis onderzoeken fraude bij zorgbureau Victorie”” verder

“PGB fraude opgespoord door huisbezoeken van zorgkantoor”

De zorgkantoren in ons land hebben in 2017 fraude met persoonsgebonden budgetten (PGB’s) ontdekt door huisbezoeken te doen. Deze bezoeken zijn in 2012 door toenmalig staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid in het leven geroepen om fraude met PGB’s op te sporen. Vorig jaar was er sprake van een te vergelijkbaar percentage aan zorgverleners dat fraudeert. Zo meldt Skipr vandaag.

In totaal zijn er 13.000 huisbezoeken uitgevoerd door 220 medewerkers van zorgkantoren. Bureau Vektis rapporteerde hierover in opdracht van het ministerie. Tijdens de huisbezoeken werd duidelijk dat in 1,7 % van de gevallen sprake was van vermoedens van fraude. Het gaat daarbij voornamelijk om fraude van de zorgverlener, niet fraude door de ontvanger van het PGB. Het fraudeteam van het zorgkantoor is in deze gevallen ingeschakeld. Ook werd tijdens de huisbezoeken geconstateerd dat er in 370 gevallen sprake was van oneigenlijk gebruik.

Lees ““PGB fraude opgespoord door huisbezoeken van zorgkantoor”” verder

Gebruikers zijn positief na de pilot met het nieuwe PGB2.0-systeem

De eerste ervaringen met het PGB 2.0-systeem worden positief beoordeeld, laat minister Hugo de Jonge de Tweede Kamer weten. Het PGB2.0-systeem moet het aanvragen van een pgb makkelijker maken voor en tegelijkertijd de verstrekkers en zorgverleners ondersteunen.

Het portaal wordt gebouwd door zorgverzekeraar DSW, maar wordt ondergebracht bij een nog op te richten publieke organisatie, waarin gemeenten en zorgkantoren een leidende rol zullen gaan vormen.

Lees “Gebruikers zijn positief na de pilot met het nieuwe PGB2.0-systeem” verder

Inspecteurs: “Fraudevermoedens bij PGB’s door zorgverleners”

Inspecteurs vermoeden na diverse huisbezoeken bij mensen die langdurige zorg nodig hebben meer dan 220 fraudegevallen met PGB’s (Persoons Gebonden Budgetten). Het zijn dan met name vooral de zorgverleners die zich hier schuldig aan maken. Dit staat beschreven in een rapport welke opgesteld is door onderzoeksbureau Vektis en in het bezit is van minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid).

Voormalig staatssecretaris Van Rijn wilde fraude met persoonsgebonden budgetten (PGB’s) te lijf gaan door inspecteurs huisbezoeken te laten afleggen. Vektis onderzocht hoe dat uitpakt met mensen die langdurige zorg nodig hebben. Dat zijn vooral mensen met een verstandelijke handicap, maar ook met een lichamelijke handicap of dementie.

Lees “Inspecteurs: “Fraudevermoedens bij PGB’s door zorgverleners”” verder

Grip op PGB-gelden mogelijk verbeterd

Minister De Jonge van Volksgezondheid buigt zich over ‘meer of andere mogelijkheden om toe te zien op de juiste besteding van pgb-gelden’. Dat schrijft hij in antwoord op Kamervragen over een vermeende zorgfraudezaak in Nijmegen, waarvan de rechter onlangs weinig heel liet. Nijmegen claimde 1,8 miljoen euro van zorgbedrijf de Rigtergroep wegens fraude en het leveren van onvoldoende zorg. Vanwege een faillissement van de grootste dochter blijft er van die vordering slechts 82.000 euro over.

Meer mogelijkheden
SP-Kamerlid Maarten Hijink trok naar aanleiding van de zaak aan de bel. ‘Hoeveel grip en hoeveel controlemogelijkheden heeft een gemeente eigenlijk op de zorginstellingen die zorg via pgb-gelden leveren aan haar inwoners? Vindt u dat gemeenten meer mogelijkheden moeten krijgen om toe te zien op de juiste besteding van pgb-gelden?’ vraagt hij onder meer.

Lees “Grip op PGB-gelden mogelijk verbeterd” verder

Bureau Jeugdzorg moet tonnen aan subsidiegeld terugbetalen?

Een kwart miljoen euro. Bureau Jeugdzorg en de zeven Midden-Limburgse gemeentes hebben over honderdduizenden euro’s aan subsidie een geschil. Binnenkort zal de rechter een uitspraak gaan doen.

Mogelijk moet zorginstelling Bureau Jeugdzorg (BJZ) aan de Limburgse gemeentes een slordige 245.200 euro aan subsidiegeld (afkomstig uit 2016) gaan terugbetalen. Bureau Jeugdzorg stelt dat er mondeling een subsidieafspraak is gemaakt en dat ze dus recht heeft op het geld. De lokale overheden stellen op hun beurt dat de afspraak waar BJZ op doelt, helemaal nooit is gemaakt. Jeugdzorg vroeg in 2015 subsidie aan voor het jaar 2016. Vorig jaar bleek dat toegekende bedrag te hoog te zijn. Het aantal uitgevoerde ‘opdrachten’ was lager dan verwacht en dus moet de subsidie terug naar de lokale overheden. In totaal zo’n 1,5 miljoen euro.

Lees “Bureau Jeugdzorg moet tonnen aan subsidiegeld terugbetalen?” verder

“Gemeenten mogen PGB-gelden terugvorderen bij zorginstelling als onrechtmatig handelen is vastgesteld”

Mensen met psychische en/of psychosociale problemen kunnen bij hun gemeente aanspraak maken op ondersteuning. Een PGB (Persoons Gebonden Budget) wordt niet rechtstreeks aan een budgethouder uitgekeerd, maar door de gemeente op een rekening bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) gestort.

De SVB betaalt vervolgens uit aan de zorgaanbieder. In deze uitspraak wordt geoordeeld dat de gemeente oneigenlijk bestede PGB-gelden rechtstreeks mag terugvorderen bij de zorgaanbieder.

Lees ““Gemeenten mogen PGB-gelden terugvorderen bij zorginstelling als onrechtmatig handelen is vastgesteld”” verder

Het PGB is een failliet systeem

“Het pgb-systeem is onhoudbaar. Het is een failliet systeem als het gaat om instellingen die beschermd wonen bieden”. Dat zegt hoogleraar Openbare Financiën Harrie Verbon van Tilburg University vandaag bij Omroep Gelderland. “De uitspraak van de rechter in de zaak die de gemeente Nijmegen tegen zorgbedrijf Rigter aanspande, is curieus. Dit is een vrijbrief voor slimme zorgondernemers die rijk kunnen worden van de zorg. Het is voor de gemeente vrijwel niet te bewijzen dat er fraude is gepleegd.”

“Er zijn zoveel aanwijzingen van fraude in het hele land dat we zouden moeten stoppen met het pgb-systeem zoals het nu is geregeld. Ook als je op afstand ziet dat er iets niet klopt, is het blijkbaar onmogelijk om fraude ook daadwerkelijk aan te tonen. Dit komt doordat de zorg betaald mag worden met maandbedragen waarbij niet gespecificeerd hoeft te worden hoeveel uur welke zorg er is geleverd. Volgens de rechter is er geen urenregistratie nodig. Wat mij betreft is dat het einde van dit pgb-systeem. Want hoe kun je fraude dan aantonen?”

Lees “Het PGB is een failliet systeem” verder

Rechtbank: “Directeur Monique Neuféglise van Rigtergroep is NIET persoonlijk aansprakelijk voor zorgfraude”

De miljoenen die de gemeente Nijmegen claimde van zorgbedrijf Rigter lijken ver weg. Heel ver weg.  In een ‘tussenvonnis’ stelt de Arnhemse rechtbank dat van de 1,8 miljoen euro die de gemeente eist niet meer dan mogelijk een bedrag van maximaal 82.000 euro overblijft.

De gemeente Nijmegen heeft volgens de rechtbank onvoldoende duidelijk gemaakt dat er daadwerkelijk sprake zou zijn van zorgfraude. De gemeente krijgt nu in 4 cliëntendossiers de kans om alsnog aan te tonen dat er sprake zou zijn geweest van fraude.

Monique Neuféglise is NIET persoonlijk aansprakelijk voor zorgfraude
Opvallend is dat de gemeente tijdens de rechtszaak Monique Neuféglise (directeur van Rigter) beschuldigde dat ze het brein was achter de vermoedelijke zorgfraude. Zij en haar echtgenoot zouden zich volgens de gemeente hebben verrijkt aan zorggelden. Rigter beschuldigde de gemeente op hun beurt weer van smaad & laster. De rechtbank stelt dat de directeur niet persoonlijk aansprakelijk is. De gemeente heeft volgens de rechtbank de beschuldiging onvoldoende onderbouwd dat zij aansprakelijk is voor de schulden van haar zorgbedrijf.

Lees “Rechtbank: “Directeur Monique Neuféglise van Rigtergroep is NIET persoonlijk aansprakelijk voor zorgfraude”” verder

Slachtoffers van mega-PGB fraude zaak in Friesland niet uitgenodigd

Op advies van het Openbaar Ministerie (OM) heeft de rechtbank in Groningen een rechtszaak noodgedwongen moeten uitstellen. De vijf Friese slachtoffers zijn namelijk niet op de hoogte gesteld van de strafzaak. Foutje, bedankt! Voor de strafzaak van maandag 20 augustus was een halve dag uitgetrokken.

Slachtoffers hebben namelijk het recht om tijdens een rechtszaak hun zegje te doen voor de rechter of een eventuele schadevergoeding toe te lichten. Dit heeft nu dus niet kunnen plaatsvinden. het draait allemaal om een 69-jarige man uit Franeker. Hij wordt verdacht van PGB-fraude. In totaal gaat het om een bedrag van meer dan 370.000 euro.

Lees “Slachtoffers van mega-PGB fraude zaak in Friesland niet uitgenodigd” verder

Gemeente Westland heeft PRIMEUR met eerste nieuwe PGB-portaal

Mensen met een PGB (Persoons Gebonden Budget) die in de gemeente Westland wonen en onder het werkgebied van Zorgkantoor DSW vallen hebben de primeur. Ze zijn namelijk de allereersten die met een NIEUW en gebruiksvriendelijker online PGB-portaal aan de slag mogen gaan. De toenmalig staatssecretaris Martin van Rijn beloofde in 2016 al voor een beter systeem nadat het door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) opgezette systeem veel problemen gaf met onder andere de uitbetalingen voor de budgethouders.

Het nieuwe PGB-portaal wordt momenteel uitgetest. Gebruikers kunnen hierin alles regelen omtrent de zorg die zij met hun PGB inkopen. Een woordvoerder van Per Saldo, de belangenvereniging voor PGB-houders en tevens initiatiefnemer van het nieuwe door DSW ontwikkelde PGB-portaal, laat weten dat Per Saldo hoopvol is over de nieuwe online omgeving. “Het is in principe ontsproten uit een behoefte aan administratieve lastenverlichting van PGB-houders. De wetgeving rond PGB’s bestaat uit 4 wetten en is erg complex. Al die wetgeving is nu verwerkt in het nieuwe portaal, waardoor gebruikers die niet meer uit het hoofd hoeven te kennen. Vergelijk het maar met de belastingformulieren die tegenwoordig al bijna helemaal ingevuld online staan. Het is sneller en gemakkelijker. Het Belangrijkste is dat de dingen eens in één keer goed gaan”, aldus de woordvoerder van Per Saldo.

Lees “Gemeente Westland heeft PRIMEUR met eerste nieuwe PGB-portaal” verder

Zorgfraudewet geeft te veel ruimte aan onderbuikgevoel?

Er is van verschillende kanten kritiek op het wetsvoorstel om zorgfraude aan te pakken. Zo noemt de artsenfederatie KNMG de wet ‘een ondermijning van het medisch beroepsgeheim’. GGZ Nederland, ActiZ en de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) stellen dat de wet onvoldoende waarborgen bevat om te voorkomen dat zorgaanbieders onterecht (of juist te snel) het stempel als ‘fraudeur’ opgespeld krijgen.

Het kabinet introduceerde in april het programma Rechtmatige Zorg. Dit is een aanpak om fraude in de zorg tegen te gaan. Onderdeel is de introductie van de Wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg, die de aanpak van zorgfraude moet verbeteren door gegevensuitwisseling mogelijk te maken. De wet biedt onder meer de juridische basis voor het nog op te richten Waarschuwingsregister Zorg, dat zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten meer mogelijkheden moet bieden om gegevens over fraudeurs met elkaar uit te wisselen. Ook voorziet de wet in een uitbreiding van bevoegdheden voor partijen die zijn aangesloten op het Informatieknooppunt Zorgfraude (IKZ), een samenwerkingsverband van onder meer zorgverzekeraars, toezichthouders en opsporingsdiensten.

Lees “Zorgfraudewet geeft te veel ruimte aan onderbuikgevoel?” verder

“Het door dochter ontvangen Persoons Gebonden Budget voor het verzorgen van moeder belast als ROW”

Mevrouw X verzorgde in 2016 haar moeder en ontving daarvoor € 38.659 uit het PGB van haar moeder. De inspecteur hield rekening met € 2.371 aan kosten en belastte € 36.288 als resultaat uit overige werkzaamheden (ROW).

Mevrouw X ging in beroep en stelde dat slechts sprake was van een onkostenvergoeding, maar Rechtbank Noord-Nederland dacht daar anders over. De Rechtbank stelde voorop dat het door een verzekerde “inkopen” van zorg door een gecontracteerde hulpverlener die werd gefinancierd vanuit een aan die verzekerde toegekend PGB, plaatsvond in het economisch verkeer. De Rechtbank wees hierbij op een arrest van de Hoge Raad van 8 juni 2007. Een vergoeding uit het PGB kon volgens de Rechtbank niet als een onkostenvergoeding worden aangemerkt. Temeer niet omdat uit de aangifte van mevrouw X bleek dat een groter bedrag uit het PGB was ontvangen dan aan kosten waren opgevoerd.

Lees ““Het door dochter ontvangen Persoons Gebonden Budget voor het verzorgen van moeder belast als ROW”” verder

Gemeente Utrecht onderzoekt rol van PGB-budgethouders in verband met fraude van 900.000 euro

Bij de gemeente Utrecht gaat men een onderzoek houden naar de omstandigheden waaronder 47 mensen de afgelopen jaren persoonsgebonden budget (PGB) hebben ontvangen. Er zijn namelijk sterke vermoedens dat deze PGB-budgethouders fraude hebben gepleegd. Zijn het een keer niet de zogeheten ‘zorgcowboys’ maar nu zijn het de budgethouders zelf die onder de spreekwoordelijke loep liggen.

Het PGB (Persoons Gebonden Budget) is geld waarmee mensen met een beperking hun eigen zorg kunnen inkopen. Met dit budget hebben patiënten meer invloed op waar ze zorg kopen en van welke hulp- en zorgverleners. Er kan natuurlijk ook gefraudeerd worden met dit geld. Dit is waarschijnlijk aan de orde bij Dolia Zorg uit Utrecht. De fraude kan zowel gebeuren bij de patiënten als bij de zorg- en hulpaanbieders. Dit is dan het topje van de ijsberg. Als er sprake is van fraude door de budgethouders zelf dan is de gemeente Utrecht vast niet de enige in het land.

Lees “Gemeente Utrecht onderzoekt rol van PGB-budgethouders in verband met fraude van 900.000 euro” verder

Onderzoek Tilburg University: “Criminele weldoeners actief in minstens 1 op 3 Nederlandse gemeenten”

Het komt regelmatig voor dat personen met een dubieuze achtergrond (zoals bijvoorbeeld drugscriminelen) proberen om zich positief te profileren met het steunen van maatschappelijk nuttige activiteiten. Minimaal 1 op de 3 Nederlandse gemeenten in ons land kennen wel een dergelijke ‘weldoener.’ Dit blijkt uit een onderzoek van Tilburg University.

Volgens het onderzoek stelt het weldoenerschap personen met een verdachte achtergrond in de gelegenheid om hun aanzien in de samenleving te vergroten. Zo sponsoren ze bijvoorbeeld bepaalde stichtingen, instellingen, sportverenigingen en organiseren ze verschillende evenementen. Ook zijn ze actief in de zorg, of regelen van alles voor buurtbewoners in de wijk. Het rapport ‘Ondermijning door criminele weldoeners’ laat zien dat het probleem in vrijwel alle grotere gemeenten aan de orde is. In de provincie Gelderland zijn er 16 ‘criminele weldoeners’ bekend.

Lees “Onderzoek Tilburg University: “Criminele weldoeners actief in minstens 1 op 3 Nederlandse gemeenten”” verder

Curator: “Oprichter Cok van den Heuvel van zorgbedrijf Job Lanceer heeft zichzelf NIET verrijkt met zorggeld”

Cok van den Heuvel zal als oprichter van Job Lanceer een fijn weekend hebben. Althans, een beter weekend dan de voorbije maanden want vrijdag werd duidelijk dat hij zichzelf NIET heeft verrijkt met zorggeld. Dat meld de curator vrijdag in zijn rapportage. Van den Heuvel is op dit moment in een langdurige rechtszaak verwikkeld met de gemeenten Tiel, Buren en Neder-Betuwe.

De gemeenten eisen in totaal  1,1 miljoen euro terug van hem omdat zorg niet geleverd zou zijn.

Lees “Curator: “Oprichter Cok van den Heuvel van zorgbedrijf Job Lanceer heeft zichzelf NIET verrijkt met zorggeld”” verder

OM gaat in beroep tegen ‘Twentse PGB-fraudezaak’

Dinsdag was er eerst nog gejuich en applaus te horen in de rechtbank van Almelo. Al snel werd duidelijk dat het Openbaar Ministerie (OM) toch in hoger beroep gaat in de ‘Twentse’ PGB-fraudezaak. Dat zegt Jaap-Willem Roozemond, de advocaat van de zorginstellingen. De van fraude beschuldigde bestuurders van de instellingen werden dinsdagmiddag stuk voor stuk vrijgesproken. Het Openbaar Ministerie neemt dus geen genoegen met de vrijspraak van de bestuurders van de zorginstellingen Saron (Beuningen) en In ‘t Zadel (Boekelo). Na jaren onderzoek werden ze beschuldigd van grootschalige fraude met persoonsgebonden budgetten (PGB’s), maar de rechtbank in Almelo sprak de bestuurders dinsdag vrij. Het OM gaat in hoger beroep.

Het OM wil namelijk dat 5 bestuurders van de zorginstellingen toch achter slot en grendel verdwijnen. Tevens eiste het OM een jarenlang beroepsverbod voor de bestuurders en een boete van 150.000 euro van de stichtingen. Het OM zag de bestuurders als leden van een criminele organisatie die zich schuldig maakte aan valsheid in geschrifte, oplichting en witwassen.

Lees “OM gaat in beroep tegen ‘Twentse PGB-fraudezaak’” verder

Tubantia: “Rechtbank in Almelo spreekt alle verdachten vrij van miljoenenfraude met PGB’s”

Vandaag heeft de rechtbank in Almelo de 7 leidinggevenden van zorginstelling Saron uit Beuningen vrijgesproken van de miljoenenfraude met PGB’s. Het Openbaar Ministerie (OM) kreeg van de rechter zware kritiek op het onderzoek naar de fraude, dat maar liefst 4 jaar in beslag nam.

Het OM heeft volgens de rechtbank flinke steken laten vallen. Er is namelijk onvoldoende onderzoek gedaan en de beschuldigingen tegen het zevental werden onvoldoende onderbouwd. Bewijs voor alle beschuldigingen ontbrak dus, en daarom werden ze dan ook vrijgesproken. Hiermee zijn de directeur van Pastoraal Centrum Saron: Gerard S. (52) uit Beuningen, Sander van D. (40) uit Wierden en Wim G. (58) uit Enschede weer een vrij man. Het proces draaide om de christelijke zorginstellingen stichting Pastoraal Centrum Saron uit Beuningen, stichting In het Zadel (beide Twente) en Stichting ‘t Zout (Katwijk).

Lees “Tubantia: “Rechtbank in Almelo spreekt alle verdachten vrij van miljoenenfraude met PGB’s”” verder