Pensioenfonds Zorg & Welzijn test financiële, mentale en fysieke fitheid tijdens de Pensioen3Daagse

Pensioenfonds Zorg & Welzijn (PFZW) vraagt tijdens de Pensioen3Daagse  aandacht voor meer fitheid in de sector zorg en welzijn. Uit cijfers van het CBS blijkt namelijk dat medewerkers in de zorg niet fit zijn in vergelijking met andere sectoren. Daarom test PFZW tijdens de Pensioen3Daagse zorgmedewerkers op hun financiële, mentale en fysieke fitheid.

Dit gebeurt door een fitheid-team dat door middel van testjes de fitheid meet van medewerkers in diverse zorginstellingen.  Er is verder een pop-up massagesalon en een smoothie-bar om medewerkers al meteen fitter te laten voelen.

Fit je pensioen te halen
“Wij vinden het belangrijk dat iedereen in de sector vitaal zijn pensioen haalt. Het fitheid-team is een reminder, zodat de mensen zich realiseren hoe hun levensstijl de gezondheid beïnvloedt,” zegt Sara Leene, manager Communicatie van PFZW. Tijdens de Pensioen3Daagse zal het PFZW fitheid-team enkele zorginstellingen bezoeken. Zij maken op locatie verse smoothies, geven massages en zullen fitheid-testjes afnemen. Deze testjes meten de financiële, mentale en fysieke fitheid van medewerkers.

Lees “Pensioenfonds Zorg & Welzijn test financiële, mentale en fysieke fitheid tijdens de Pensioen3Daagse” verder

Volg & LIKE ons!

Rijksoverheid: De nieuwe uitkeringsbedragen per 1 juli 2018

Per zondag 1 juli 2018 worden de Participatiewet, Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ), Algemene Ouderdomswet (AOW), Algemene Nabestaandenwet (Anw), Wet werk en arbeidsondersteuning Jonggehandicapten (Wajong), Werkloosheidswet (WW), Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA), Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), Ziektewet (ZW) en Toeslagenwet (TW) aangepast.

Een hele rits! Bepaalde uitkeringen zijn gekoppeld aan het wettelijk minimumloon, deze stijgen daarom mee.

Lees “Rijksoverheid: De nieuwe uitkeringsbedragen per 1 juli 2018” verder

Volg & LIKE ons!

(VIDEO) Kamervragen over reclamespot pensioenfonds Zorg en Welzijn

Er zijn door de kamerleden Steven van Weyenberg (D66) en Gijs van Dijk (PvdA) vragen gesteld aan minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dit over reclame door verplichtgestelde pensioenfondsen.

De kamerleden vragen zich namelijk onder andere af of de minister bekend is met een blog van Peter Borgdorff (directeur) van het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). Deze stamt al uit augustus 2017. Hierin zegt de directeur: “kostenbeheersing halen we ook uit het feit dat pensioenfondsen door de verplichtstelling geen reclame hoeven te maken”

Lees “(VIDEO) Kamervragen over reclamespot pensioenfonds Zorg en Welzijn” verder

Volg & LIKE ons!