Wlz in 2021 opengesteld voor mensen met een psychische kwetsbaarheid

Op vrijdag 1 januari 2021 zijn er weer verschillende wetswijzigingen en nieuwe regelingen van kracht gegaan, zoals de hoogte van het minimumloon, de huurverhoging, de eenmalige extra vrijstelling van schenkbelasting en de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA). Deze nieuwe regeling biedt bedrijven in financieel zwaar weer tijdens deze coronacrisis nieuwe mogelijkheden om te herstructureren, waarmee een dreigend faillissement voorkomen kan worden.

Ook op het gebied van zorg is er wat veranderd. Voor de Wet langdurige zorg (Wlz) is deze sinds 1 januari 2021 ook open gegaan voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Dit zijn mensen die hun leven lang intensieve geestelijke gezondheidszorg (GGZ) nodig hebben. Deze mensen kunnen dus vanaf dit nieuwe jaar toegang krijgen tot de Wlz. Als ze tenminste voldoen aan de Wlz-toegangscriteria.

Lees “Wlz in 2021 opengesteld voor mensen met een psychische kwetsbaarheid” verder

Onderzoek: Na 5 jaar nieuwe wetgeving is de zorg voor kwetsbare mensen en kinderen nog steeds niet op orde

Het leek vijf jaar geleden nog zo’n goed idee: de zorg decentraliseren. Maar sinds de jeugdzorg en de zorg voor kwetsbaren bij gemeenten terecht is gekomen, gaat het niet beter dan eerst. “We maken ons zorgen om de groep kwetsbare mensen die de weg naar het zorgloket van de gemeente niet weten te vinden”, zo zegt SCP-onderzoeker Mariska Kromhout tegenover RTL Nieuws.

“De verwachting waren te hoog gespannen en gemeenten behalen nog geen betere resultaten dan het rijk…”

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) heeft de afgelopen jaren ook grondig onderzoek gedaan naar het decentraliseren van de zorg. Dit alles werd in 2015 in gang gezet. Vijf jaar geleden startten in Nederland de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de Jeugdwet en de Participatiewet.

Lees “Onderzoek: Na 5 jaar nieuwe wetgeving is de zorg voor kwetsbare mensen en kinderen nog steeds niet op orde” verder

Verkiezingsbelofte gebroken in Assen: mes gaat toch in het sociaal domein!

De komende jaren zal er ook in de gemeente Assen het mes er flink ingezet gaan worden. Het sociaal domein bedoelen we dan. In de verkiezingscampagne waren ALLE Helderse partijen het met elkaar eens dat NIET in de zorg gesneden mocht worden om het sociaal domein betaalbaar te houden.

Deze verkiezingsbelofte is dus gebroken want nu blijkt dat dit toch wel gaat gebeuren. De voorgenomen bezuiniging staat in het nieuwe coalitieakkoord (Helders Akkoord) dat Beter voor Den Helder, CDA, PvdA, VVD, ChristenUnie, Seniorenpartij en Stadspartij woensdagavond 27 juni 2018 hebben getekend. Er moet in totaal 3 miljoen euro worden bezuinigd op de jeugdzorg, de Participatiewet en de WMO. Op elk onderdeel moet dan 1 miljoen euro bezuinigt worden en dan is het ‘opgelost’. Op andere portefeuilles moet de gemeente ook samen 1 miljoen bezuinigd worden.

Lees “Verkiezingsbelofte gebroken in Assen: mes gaat toch in het sociaal domein!” verder

Gemeente Tilburg heeft 6 miljoen tekort op jeugdzorg

Bij de gemeente Tilburg leggen ze een bedrag van 6 miljoen euro opzij voor een voorzien tekort op jeugdzorg in 2017. In de jaarstukken daalt het overschot daarmee tot 3,3 miljoen euro. Het college van B&W had het tekort al voorzien maar wilden op de vragen van Hans Smolders (Lijst Smolders Tilburg) tot op heden echter geen uitsluitsel geven.

Het precieze bedrag is dus nog steeds onbekend. Het is wachten op de analyse van de afrekeningen van de zorgaanbieders waar de gemeente zaken mee doet.

Lees “Gemeente Tilburg heeft 6 miljoen tekort op jeugdzorg” verder

Zorgaanbieders uit Rotterdam sturen open brief aan gemeenteraad

Via een open brief roepen een groot aantal Rotterdamse (jeugd)zorgaanbieders de gemeente Rotterdam op om nu eindelijk eens ambitie te tonen en de budgetten voor Jeugd, WMO en de Participatiewet volledig te ontschotten.

MEE, Middin, Pameijer, ASVZ, Prokino en Enver steunen de oproep om de middelen voor zorg & ondersteuning niet langer te versplinteren, maar het budget voor Jeugdwet, WMO en Participatiewet samen te voegen.

Lees “Zorgaanbieders uit Rotterdam sturen open brief aan gemeenteraad” verder