Luistertip! Podcast ‘Geweld Hoort Nergens Thuis’

De podcastserie van het programma ‘Geweld hoort nergens thuis’ behandelt het tegengaan van huiselijk geweld en kindermishandeling. Deze 4e aflevering gaat over hoe (zorg)professionals in een gezin kunnen zorgen voor duurzame veiligheid voor diegene die het nodig hebben.

Overal in het land zetten mensen zich al jaren in om huiselijk geweld en kindermishandeling juist tegen te gaan, de gevolgen ervan te beperken en ook samen toe te werken naar een toekomst met minder geweld. Een grote uitdaging tijdens deze tweede (corona)lockdown waar we nog midden inzitten. Waarschijnlijk wordt de lockdown ook weer verlengd en de ellende is niet te overzien. Er is meer agressie en geweld achter de voordeur en jongeren raken depressief en eenzaam door deze uitzichtloze pandemie.

Lees “Luistertip! Podcast ‘Geweld Hoort Nergens Thuis’” verder

(VIDEO) “Nieuwe methodiek (PIBBH) bij ernstig huiselijk geweld”

Deze maand hebben Blijf Groep (vrouwenopvang), Altra (jeugdzorg), de Waag Nederland (forensische psychologie) en BRight GGZ een nieuwe methodiek gepresenteerd om gezinnen te helpen die worden blootgesteld aan ernstig & structureel geweld.

“We werken integraal, met aandacht voor zowel ouders én kinderen”

Deze methodiek (PIBBH) is het uiteindelijke resultaat van meer dan 2 jaar samenwerken en is ontwikkeld vanuit het Programma Intensieve Begeleiding en Behandeling bij Huiselijk Geweld. Dit meldt het ministerie van Volksgezondheid deze week.

De methodiek richt zich hiermee op gezinnen waarbij geweld al vele jaren of zelfs generaties lang een rol speelt. Het doel is om binnen deze gezinnen de intergenerationele geweldspatronen te doorbreken. “We werken integraal, met aandacht voor zowel ouders én kinderen”, zegt Hester Mobach, behandelaar bij De Waag en één van de initiatiefnemers. Zo wordt volgens haar ook antwoord gegeven op het recent gepubliceerde onderzoeksrapport van het Verwey-Jonker Instituut ‘Kwestie van een lange adem: kan huiselijk geweld en kindermishandeling echt stoppen?’

Intensieve samenwerking

Integrale hulpverlening vraagt om intensieve samenwerking tussen specialisten in de ggz, de vrouwenopvang, de jeugdhulp en de forensische zorg. Vandaar dat PIBBH werkt vanuit één team met vaste behandelaren op deze specialismes, die aan meerdere gezinnen hulp bieden. Het team komt wekelijks bijeen voor overleg en werkt vanuit een gemeenschappelijke werkwijze, gericht op de complexiteit van huiselijk geweld. De brede beschikbare kennis, de samenhang en de wendbaarheid komen de gezinnen ten goede.

Lees “(VIDEO) “Nieuwe methodiek (PIBBH) bij ernstig huiselijk geweld”” verder

Betere communicatie nodig bij de Raad voor Kinderbescherming

De Raad voor de Kinderbescherming moet kinderen & ouders beter gaan informeren en haar maatregelen ook beter onderbouwen. Ongeveer de helft van de klachten die binnenkomen bij de Raad gaan over de inhoud van het raadsonderzoek.

Dit blijkt uit de jaarlijkse Klachtenanalyse van de Raad voor de Kinderbescherming over 2017 die afgelopen week werd gepubliceerd. Ongeveer 0,4% van de raadsonderzoeken leidde daadwerkelijk tot een klacht. In 2017 waren dat er 314. Hiervan werden 33 klachten uiteindelijk weer  ingetrokken. Een derde van de klachten werden (deels) gegrond verklaard. In 2017 gingen de meeste ingediende klachten over de inhoud van onderzoek & rapport. Ruim een kwart van de ingediende klachten ging over de attitude van de raadsmedewerker. Een tiende van de klachten ging over procedure fouten.

Lees “Betere communicatie nodig bij de Raad voor Kinderbescherming” verder

Veel meisjes belanden in gesloten jeugdzorg na seksueel geweld

In de meeste gevallen zitten de meeste meisjes (die in de gesloten jeugdzorg verblijven) daar omdat ze hulp krijgen vanwege ervaringen met seksueel geweld. In 2016 ging het om zeker 85% procent van de meisjes in de gesloten hulpverlening. Dat zijn omgerekend 680 meisjes. Dit terwijl gesloten jeugdhulpinstellingen eigenlijk bedoeld zijn voor jongeren met (ernstige) gedragsproblemen. Toch?

Dat blijkt allemaal uit de cijfers van het rapport van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen. Herman Bolhaar heeft het rapport dinsdag 26 juni 2018 gepubliceerd. Omdat het onderzoek veel tijd heeft gekost is 2016 het meest recente jaar. Bij jongens gelden heel andere cijfers dan voor meisjes. Zij komen bijna nooit in een gesloten instelling terecht nadat zij te maken hebben gehad met seksueel geweld.

Lees “Veel meisjes belanden in gesloten jeugdzorg na seksueel geweld” verder