Onderzoek: Het welzijn van jongeren is fors gedaald!

Het welzijn van jongeren is fors gedaald. Dat blijkt uit cijfers die afkomstig zijn vanuit de Grow It!-app wat een initiatief is van de Erasmus Universiteit en het Erasmus MC-Sophia. Het welzijn van onze Nederlandse jongeren is in 6 maanden tijd met bijna 40% gedaald. Dat blijkt uit diezelfde cijfers van de Grow It!-app.

11 mei 2020 is de app gelanceerd in Nederland. Met deze app krijgen jongeren in de leeftijd van 12 tot 25 jaar meer inzicht in hoe ze zich voelen en krijgen ze dagelijks een leuke challenge ter ondersteuning van de dagelijkse stress tijdens de coronacrisis.

“De coronacrisis heeft veel impact op het welzijn van jongeren. Dat blijkt ook uit de rappe toename van het aantal crisisopnames van jongeren in de kliniek, in een zorgketen die het al zwaar heeft en is vastgelopen”

Meer dan 2000 jongeren deden mee aan deze app. Uit de cijfers van de Grow It!-app blijkt verder dat het welzijn van jongeren momenteel duidelijk verminderd is. Tijdens de eerste coronagolf gaf 60% van de deelnemers aan zich ‘helemaal tevreden’ te voelen. Voor de deelnemers uit de tweede coronagolf is dat nog slechts 20% en een derde geeft aan zich momenteel zeer ontevreden te voelen.

Lees “Onderzoek: Het welzijn van jongeren is fors gedaald!” verder

Wlz in 2021 opengesteld voor mensen met een psychische kwetsbaarheid

Op vrijdag 1 januari 2021 zijn er weer verschillende wetswijzigingen en nieuwe regelingen van kracht gegaan, zoals de hoogte van het minimumloon, de huurverhoging, de eenmalige extra vrijstelling van schenkbelasting en de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA). Deze nieuwe regeling biedt bedrijven in financieel zwaar weer tijdens deze coronacrisis nieuwe mogelijkheden om te herstructureren, waarmee een dreigend faillissement voorkomen kan worden.

Ook op het gebied van zorg is er wat veranderd. Voor de Wet langdurige zorg (Wlz) is deze sinds 1 januari 2021 ook open gegaan voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Dit zijn mensen die hun leven lang intensieve geestelijke gezondheidszorg (GGZ) nodig hebben. Deze mensen kunnen dus vanaf dit nieuwe jaar toegang krijgen tot de Wlz. Als ze tenminste voldoen aan de Wlz-toegangscriteria.

Lees “Wlz in 2021 opengesteld voor mensen met een psychische kwetsbaarheid” verder

Gratis psychiatrisch cabaret in Amsterdam voor depressieven

Op Blue Monday (maandag 21 januari), de meest depressieve dag van het jaar, speelt cabaretière Marjolijn van Kooten een hilarische compilatie van haar cabaretvoorstellingen over haar leven met psychische klachten. Deze is speciaal bedoeld voor mensen met een depressie en een kleine portemonnee. De voorstelling vindt plaats in het Betty Asfalt Complex in Amsterdam en is GRATIS te bezoeken.

“De voorstelling van Marjolijn van Kooten wordt gesponsord door het Depressiegala, dat dit jaar voor de vierde keer plaatsvindt in Tuschinski…”

Marjolijn van Kooten biedt de compilatievoorstelling op Blue Monday aan omdat veel mensen met psychische klachten geen geld hebben om een avondje naar het theater te gaan. “Toen ik zelf nog depressief was en niet in staat was om te werken, had ik hier ook geen geld voor. Terwijl je er wel ontzettend van op kan knappen”, aldus Van Kooten.

Marjolijn van Kooten

Zelfspot
Tijdens de psychiatrische cabaretvoorstelling zingt Marjolijn van Kooten ontroerende liedjes over haar leven als depressieve angsthaas en zwartkijker. Ze vertelt met zelfspot over depressie, de angst voor een terugval en hoop op een angstvrij leven. Zelf leed Marjolijn van Kooten jarenlang aan een zware angststoornis. Met hulp van haar psychiater ontdekte ze echter haar grootste passie: cabaret. Ze volgde een theateropleiding en won in 2010 zilver bij het Amsterdams Kleinkunst Festival.

Lees “Gratis psychiatrisch cabaret in Amsterdam voor depressieven” verder

Onderzoek NOSop3: “Zeker 88.500 mensen op wachtlijst voor geestelijke gezondheidszorg”

Bijna 90.000 mensen. Het zijn er zeker 88.500 die momenteel op een wachtlijst staan voor de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) in ons land. Mensen die een stoornis in het autismespectrum (ASS) hebben moeten gemiddeld 19 weken wachten totdat ze de juiste hulp krijgen. Dat blijkt uit een onderzoek van NOSop3.

De langste wachttijden zijn in Utrecht. Daar moest iemand gemiddeld 35 weken op zorg. In Zuid-Limburg is de (gemiddelde) wachttijd 33 weken. De maximale wachttijd bedraagt officieel 14 weken. De grootste wachtrij is voor mensen die psychische basiszorg nodig hebben. Nog 27.550 mensen wachten op die zorg. Een lange wachttijd betekent niet per se dat de wachtrij ook lang is, omdat de doorloop bij sommige behandelaars groter is dan bij anderen.

Lees “Onderzoek NOSop3: “Zeker 88.500 mensen op wachtlijst voor geestelijke gezondheidszorg”” verder

“Medewerkers geestelijke gezondheidszorg voelen zich onveilig”

Hulpverleners in de acute geestelijke gezondheidszorg maken zich zorgen over geweld door patiënten. Dat schrijft Trouw dit weekend. Volgens de krant nemen de risico’s voor medewerkers toe door personeelstekorten, een toename van moeilijke gevallen en minder gebruik van isoleercellen.

Trouw deed onderzoek naar geweld op de gesloten afdeling van de Amsterdamse instelling GGZ InGeest. Daar probeerde in 2016 een patiënt twee keer iemand te wurgen.

Hoogleraar criminologie Joke Harte zegt in de krant dat het probleem in de hele sector speelt. GGZ Nederland stelt dat “de veiligheid in de ggz onder druk staat”. Uit een enquête van de brancheorganisatie uit 2017 blijkt dat 43 procent van de zorgaanbieders vaker met agressie te maken heeft.

Lees ““Medewerkers geestelijke gezondheidszorg voelen zich onveilig”” verder

IrisZorg & Pro Persona kunnen de patiëntenstroom niet aan

Patiënten van verslavingsinstelling IrisZorg en GGZ-instelling Pro Persona staan eerder dan dat goed voor hen is weer buiten op straat. Dit gebeurt omdat ze namelijk ruimte moeten maken voor nieuwe en meer acutere gevallen van zorgvragers.

‘Deze situatie is ernstig voor onze cliënten en hun naasten’, zo schrijft de directie van Pro Persona. Zowel IrisZorg als Pro Persona hebben de laatste jaren het aantal bedden wat ze beschikbaar hadden moeten afbouwen. Beide zorginstellingen komen nu in de knel met de patiëntenstroom die maar blijft doorgaan. “Met de vermindering van het aantal bedden zou er tegelijkertijd extra mankracht komen voor hulp aan huis”, zo verteld Cecile Exterkate, bestuurder van Pro Persona tegenover De Gelderlander. “Maar zorgverzekeraars houden zich niet aan die belofte”.

Lees “IrisZorg & Pro Persona kunnen de patiëntenstroom niet aan” verder

“Extra geld beschikbaar voor de huisartsen in Den Bosch voor betere doorverwijzing jeugdzorg”

De gemeente Den Bosch stelt 120.000 euro beschikbaar aan huisartsen in haar gemeente om een betere doorverwijzing in de jeugdhulp te realiseren. De rol van huisartsen (bij doorverwijzing naar de jeugdzorg) is sinds de decentralisatie van de zorg steeds belangrijker geworden. Ze vormen namelijk de belangrijkste poortwachter die bepaalt of patiënten naar de tweedelijns (en dus duurdere) specialistische zorg gaan of niet.

In de gemeente Den Bosch neemt het aantal jeugdigen af maar het aantal verwijzingen naar specialistische jeugdhulp stijgt juist enorm. Dit heeft de gemeente zelf becijferd. In 2016 werden bijvoorbeeld nog 2048 jeugdigen doorverwezen. In 2017 waren dit er al 215 meer en kwam het totaal op 2263.

Lees ““Extra geld beschikbaar voor de huisartsen in Den Bosch voor betere doorverwijzing jeugdzorg”” verder

De ‘zorgrevolutie’ van Menzis ligt zwaar onder vuur: CZ en VGZ doen niet mee

Zorgverzekeraar Menzis noemt het zelf ‘een zorgrevolutie’ als het gaat over het plan om vanaf 2019 de 18 instellingen voor geestelijke gezondheidszorg meer te gaan betalen als behandeling van patiënten met angststoornissen en/of depressies goed aanslaan.

Het gaat hierbij nadrukkelijk om een proefperiode van 3 jaar en betreft patiënten met niet-chronische aandoeningen die doorgaans binnen 1 kalenderjaar zijn te verhelpen. Het spreekwoord dat een revolutie de eigen kinderen opeet, gaat hier ook zeker op. Afgelopen week werd Menzis overladen met kritiek en maakte Pieter Derks er een grappige column over op NPO radio1. “Het is een zeer gevaarlijk plan”, zo zegt proffesor Damiaan Denys, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP). Marjan ter Avest (directeur van het Landelijk Platform Psychische Gezondheid) noemde het zelfs een “Een perverse prikkel”.

Lees “De ‘zorgrevolutie’ van Menzis ligt zwaar onder vuur: CZ en VGZ doen niet mee” verder

GGZ Noord-Holland-Noord: “Nieuwe online zelfhulpmodus voor mensen met milde psychische klachten”

De nieuwe online zelfhulpmodus van GGZ Noord-Holland-Noord bekijk je HIER. Deze is geheel GRATIS en bedoelt voor mensen met milde psychische klachten.

Bij sommige veelvoorkomende klachten bieden ze je online zelfhulp aan. Deze zelfhulp via internet werkt goed als jouw klachten niet te ernstig zijn. Het is dan mogelijk je klachten te verminderen en soms zelf volledig onder controle te krijgen. Deze week kwam het nieuws naar buiten dat mensen in de GGZ met ernstige psychische klachten veelal verkeerd en/of onjuist zijn gediagnosticeerd. Voor mensen met milde klachten is dit gelukkig beter geregeld en kun je zelf ook een hoop doen. Zoals bijvoorbeeld een GRATIS online training volgen…

Lees “GGZ Noord-Holland-Noord: “Nieuwe online zelfhulpmodus voor mensen met milde psychische klachten”” verder

De diagnose van ernstig zieke GGZ-patiënten is veelal onjuist

De Gelderse instelling voor geestelijke gezondheidszorg GGNet komt na een eigen onderzoek tot de conclusie dat een kwart van de diagnoses van haar ernstig zieke psychiatrische patiënten niet klopt. Ze bleken (deels) onjuist of verouderd zo blijkt uit het augustusnummer van De Psychiater.

De diagnoses van duizend patiënten werden voor het onderzoek opnieuw bekeken. Hieruit bleek dat bij 27% van de onderzochte patiënten de belangrijkste diagnose veranderd is. Bij 35% bleek de behandeling zelfs niet meer passend te zijn bij de eerder gestelde diagnose. Bij 51% kwamen nieuwe inzichten naar voren die voor de verdere behandeling belangrijk zijn.

Lees “De diagnose van ernstig zieke GGZ-patiënten is veelal onjuist” verder

Kabinet: “28,5 miljoen euro extra voor werkdruk en veiligheid in de geestelijke gezondheidszorg”

Om de werkdruk te verlagen en de veiligheid te verbeteren trekt het kabinet een slordige 28,5 miljoen euro extra uit. Vrijdag 13 juli tekende VVD-minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) een akkoord met de Vereniging Gehandicapten Zorg Nederland (VGN), GGZ Nederland en de Federatie Opvang.

Dit betekent dat voor psychiatrische afdelingen en klinieken de komende 3 jaar extra geld beschikbaar zal komen. Door de stijgende vraag is de werkdruk erg hoog. Daarnaast stuurden de VGN & GGZ afgelopen maand een brief naar de Tweede Kamer. Hierin waarschuwden de organisaties voor de zware werkdruk en het aantal incidenten wat daardoor flink zou toenemen. Verder komt er ook een campagne om meer personeel te werven voor de sector en moeten de administratieve lasten in 2020 met 25% verminderd zijn.

Lees “Kabinet: “28,5 miljoen euro extra voor werkdruk en veiligheid in de geestelijke gezondheidszorg”” verder

GGZ instelling Parnassia wil het Leo Kannerhuis overnemen

In de toekomst kan het maar zo zijn dat het Dr. Leo Kannerhuis zal worden overgenomen door de GGZ-instelling Parnassia. Je weet wel, die zorginstelling die eerder deze maand bakzeil haalde bij de rechter omdat ze samen met andere zorgaanbieders een kort geding hadden aangespannen tegen de gemeenten Landgraaf, Heerlen en Voerendaal.

Het Leo Kannerhuis biedt hoog gespecialiseerde zorg aan autistische jongeren in onder andere Nijmegen, Arnhem, Doorwerth, Oosterbeek en Wolfheze. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de aanvraag voor de overnameplannen inmiddels goedgekeurd.

Lees “GGZ instelling Parnassia wil het Leo Kannerhuis overnemen” verder

Inspectie IGJ: Ambulante zorg kwetsbare groepen blijft ver achter

De zorg aan huis (ambulante begeleiding) in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) is zwaar onder de maat. Dit constateert de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd inspectie (IGJ) zelf. Met name de mensen die niet meer genezen kunnen worden lopen hierdoor het grootste risico.

De geestelijke gezondheidszorg gaat niet goed om met patiënten die niet meer beter kunnen worden. Dat is de conclusie van een kritisch inspectierapport over de ambulante zorg aan huis in de GGZ. Zorgmedewerkers moeten óók met deze mensen aan hun herstel werken. Herstel in de zin van leren leven met een beperking, net als iemand die zijn been heeft verloren. Dat gebeurt vandaag de dag nog steeds onvoldoende zo concludeert de inspectie.

Lees “Inspectie IGJ: Ambulante zorg kwetsbare groepen blijft ver achter” verder

Wachtlijsten in de GGZ: Kamerleden begrijpen er helemaal niks van!

Bij het RTLnieuws verscheen eerder deze week het bericht dat de Tweede Kamer de wachtlijsten in de GGZ helemaal zat is. Bij GGZ.nl heeft men verschillende GGZ-aanbieders geraadpleegd en komt echter tot een wat genuanceerder beeld van de werkelijke situatie.

De onderstaande 4 factoren lijken de mogelijke oorzaak te zijn voor de huidige problematiek omtrent de wachtlijsten bij de GGZ.

Lees “Wachtlijsten in de GGZ: Kamerleden begrijpen er helemaal niks van!” verder