Indicatieloze dagbesteding: geen stempel, geen drempel!

Al sinds 2018 is Zorggroep Ter Weel bezig met een proef/(test)pilot voor indicatieloze dagbesteding (voor ouderen) in de gemeente Reimerswaal. En het gaat super! Omdat deze vorm van ‘indicatieloze dagbesteding’ allerlei voordelen oplevert, sluit zorgboerderij Rust na Onrust in Schore per 1 augustus 2022 ook aan. Zorggroep Ter Weel ging met deze innovatie in 2020 naar de finale van de Nationale Zorginnovatieprijs 2020. Daar behaalde men 2 jaar geleden met deze ‘indicatieloze dagbesteding’ de 2e plaats van de publieksprijs tijdens deze 5e editie van de Nationale Zorginnovatieprijs.

Ook met Fortem gaan we de mogelijkheden van deze zogeheten indicatieloze dagbesteding onderzoeken voor de regio Wijchen, Nijmegen, Beuningen en Zeeland (Noord-Brabant). Met de huidige werkwijze worden mensen op voorhand al uitgesloten die óók behoefte hebben aan een vorm van dagbesteding, maar nog juist geen zorgindicatie hebben.

Indicatieloze dagbesteding met de SLAK methodiek (Sociaal Leefbaar Actieve Kernen)

De indicatieloze dagbestedingen geldt inmiddels ook voor de locaties van Zorggroep Ter Weel in Yerseke, Rilland en Kruiningen. Op deze dagbesteding zijn mensen welkom die geen zorgindicatie hebben, maar juist wel behoefte hebben aan een vorm van dagbesteding. Deze mensen kunnen tegen een kleine vergoeding deelnemen aan de verschillende activiteiten. Het toegankelijk maken van de dagbesteding voor mensen zonder zorgindicatie maakt de activiteiten levendiger, omdat men hiermee de drempel verlaagt voor mensen van buitenaf om deel te nemen aan de verschillende activiteiten van de dagbesteding.


Dagbesteding is normaliter opgezet en vaak alleen beschikbaar voor mensen met een zorgindicatie. Daardoor vielen bijvoorbeeld voorheen eenzame (oudere) mensen buiten de boot. In de gemeente Reimerswaal kan nu iedereen bij de locaties van Ter Weel komen kletsen of meedoen aan activiteiten. Om het ‘zorgstigma’ weg te nemen, noemt ter Weel haar locaties ‘Gast & Hof’. “De activiteiten zijn laagdrempeliger toegankelijk en veel administratieve last is weggevallen”, zo verteld Mirjam Vreeke (teamleider welzijn bij Ter Weel) afgelopen week aan Internetbode.nl

“Wij vinden dat voor het monitoren van mensen geen hele dossiers nodig zijn.” Zorgmedewerkers hoeven niet meer te registreren wat bezoekers de hele dag doen. Bij vragen of zorgen kan er altijd een gesprek plaatsvinden, eventueel met familie of mantelzorgers erbij. “Die extra tijd kunnen we nu aan de mensen besteden.”

Lees “Indicatieloze dagbesteding: geen stempel, geen drempel!” verder

Online doneren aan Fortem.NU is NU ook mogelijk met Paypal

We hebben vanaf december 2020 de donatie mogelijkheid gelanceerd voor crypto, zoals bijvoorbeeld Bitcoin. Met deze crypto donaties willen we onze 1e editie van het Jeugdvakantiekamp de ‘Survival-editie’ in de zomer van 2022 gaan realiseren voor jongeren met een beperking.

“Hoe meer geld we ophalen hoe lager de eigen bijdrage voor onze deelnemers zal zijn. Hierdoor kunnen jongeren met toch een relatief kleine portemonnee en een strak budget toch een fantastische zomer beleven!”

Nu hebben we daar de mogelijkheid van Paypal aan toegevoegd. Steeds meer mensen gebruiken crypto (digitaal geld) maar ook veel mensen gebruiken (nog steeds) euro’s & dollars voor hun betalingen, (0nline)bestellingen en hun dagelijkse en/of wekelijkse boodschappen. Om zoveel mogelijk geld op te halen is PayPal nu ook als betalings/donatie mogelijkheid toegevoegd. Door deze extra mogelijkheid kun je nu ook simpel & snel via PayPal en dus ook met Visa, Mastercard, American Express, Discover en Diners Club doneren.

Bekijk HIER de donatie-pagina of klik op de onderstaande donatie-knop!


Lees “Online doneren aan Fortem.NU is NU ook mogelijk met Paypal” verder

Onderzoek: “Gemeenten worden strenger bij het toelaten van mensen tot sociale voorzieningen wegens geldgebrek”

Bij (bijna) alle Nederlandse gemeenten komt men structureel geld tekort voor het leveren van kwalitatieve en dus goede jeugdzorg, opvang & bijstand. Daardoor worden sommige strenger in het toelaten van mensen tot sociale voorzieningen. Dat blijkt uit onderzoek van de Groene Amsterdammer, het platform voor onderzoeksjournalistiek Investico en het nieuws- en actualiteitenprogramma EenVandaag van AVROTROS welke te zien is op NPO 1 en te beluisteren is via NPO Radio 1.

“De zorgvraag is leidend. We hebben nu eenmaal een zorgplicht”

Aan het onderzoek deden verschillende ambtenaren en wethouders mee uit meer dan 150 gemeenten. Bij 9 op de 10 werd aangegeven dat hun gemeente (ook) te maken heeft met flinke tekorten voor het sociaal domein. Het gaat dan vooral om de gemeentelijke taken op het gebied van jeugdzorg, opvang & bijstand.

Lees “Onderzoek: “Gemeenten worden strenger bij het toelaten van mensen tot sociale voorzieningen wegens geldgebrek”” verder

“Onderzoek: De tekorten in onze jeugdzorg zijn structureel”

In 2019 al kwamen onze Nederlandse Gemeenten tussen een kleine 1,6 miljard en een slordige 1,8 miljard euro tekort om op een ‘goede’ manier jeugdzorg aan te bieden in ons land. Dat is een van de conclusies waar adviesbureau AEF mee kwam na hun onderzoek. Dit onderzoek voerde men uit in opdracht van de VNG (de Vereniging van Nederlandse Gemeenten) en het Rijk (de Rijksoverheid).

De resultaten zijn afgelopen week (op vrijdag 18 december 2020) gepresenteerd aan staatssecretaris Paul Blokhuis (ChristenUnie) van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport (VWS). Blokhuis schreef de Kamer een brief over de tekorten (die inmiddels niet incidenteel maar structureel zijn geworden) en hoe hij zich met de Nederlandse gemeenten wil buigen over een structurele oplossing voor dit (geld)probleem.

Hoewel het Rijk gemeenten al tijdelijke extra middelen beloofde voor 2019 (€ 420 miljoen eenmalig) en 2020, 2021 & 2022 (€ 300 miljoen jaarlijks) ziet staatssecretaris Blokhuis dat dit de structurele problemen echter NIET oplost. De kosten voor jeugdzorg nemen onder meer toe omdat de kinderen in ons land steeds langer jeugdhulp ontvangen en de gemiddelde kosten per cliënt stegen, zo becijferde en berekende AEF. Waardoor dit precies wordt veroorzaakt werd helaas niet echt duidelijk uit het onderzoek.

Het aantal kinderen met een kinderbeschermings– of jeugdreclasseringsmaatregel in ons land nam in de periode tussen 2015 en 2019 af. Het lijkt er volgens de onderzoekers ook op dat investeren in preventie niet (direct) leidt tot een lagere kosten in onze Jeugdwet.

Aanbevelingen

AEF doet in het rapport ook diverse aanbevelingen voor besparingen en verbeteringen. Onderzoekers zien hiermee ruimte om de Jeugdwet doelmatiger en doeltreffender uit te gaan voeren. Zo geeft het onderzoek aanleiding tot een discussie over en verdere uitwerking van het beoogde voorzieningenniveau van de Jeugdwet. Ook wordt gemeenten bijvoorbeeld geadviseerd belemmeringen voor uitstroom te onderzoeken en daarop te sturen.

Lees ““Onderzoek: De tekorten in onze jeugdzorg zijn structureel”” verder

Onderzoek: Jaarlijks 40 miljoen euro aan medicijnen verspild

Jaarlijks wordt er zo’n 40 miljoen euro aan medicijnen onnodig verspild in Nederland, zegt onderzoeker Charlotte Bekker van het UMC Utrecht in een interview met Trouw. Bekker heeft voor haar onderzoek 41 apotheken onderzocht.

Onderzoekers raamden eerder nog dat jaarlijks voor circa 100 miljoen euro aan medicijnen wordt weggegooid. Volgens Bekker verdwijnt ongeveer 40 procent van ongebruikte medicijnen onnodig in de prullenbak. Ze liet de apotheken een week lang bijhouden in welke situaties patiënten ongebruikte medicijnen terugbrachten.

Lees “Onderzoek: Jaarlijks 40 miljoen euro aan medicijnen verspild” verder

Jeugdzorg WEER duurder

De jeugdzorg is dit jaar opnieuw duurder geworden voor gemeenten. Drie kwart geeft meer geld uit aan de jeugdzorg dan vorig jaar. Dat gaat ten koste van andere groepen die hulp nodig hebben. De helft van de gemeenten zegt bovendien nu al te weten dat ze volgend jaar nóg meer gaan uitgeven aan jeugdzorg.

Daarom zijn 4 van de 10 gemeenten van plan om minder jongeren te gaan helpen. Dit blijkt uit een onderzoek van Binnenlands Bestuur en de NOS waaraan 207 gemeenten hebben meegewerkt. Veel gemeenten denken daarbij bijvoorbeeld aan het minder snel inzetten van professionele hulpverleners voor jongeren met problemen.

Door de stijgende kosten houden gemeenten minder geld over voor andere taken. In de helft van de gevallen gaat het ten koste van de langdurige zorg aan chronisch zieken en ouderen, zoals thuiszorg. In een kwart van de gemeenten wordt het geld ook weggehaald bij andere posten die niets met de zorg te maken hebben, of worden de algemene reserves aangesproken.

Lees “Jeugdzorg WEER duurder” verder

Miljarden extra naar de zorg

Komend jaar is er door het kabinet 71 miljard euro beschikbaar gesteld voor de zorg. Dat is 5 miljard meer dan dit jaar. De netto zorguitgaven groeien daarmee met 7 procent. Vanwege demografische ontwikkelingen wordt er meer zorg geleverd en er komen meer banen bij in de zorg.

Ook zijn er nieuwe behandelingen, medische hulpmiddelen en medicijnen beschikbaar. Bovendien stijgen de lonen en ook de prijzen in de zorgsector. Als de hogere lonen en prijzen niet meegerekend zouden worden, gaat het om een groei van 3,5 procent.

Met het extra geld worden onder meer nieuwe behandelingen in het basispakket betaald. Grofweg een miljard gaat volgend jaar naar de ouderenzorg, waaronder 600 miljoen euro voor verpleeghuizen. De extra uitgaven voor de ouderenzorg lopen de komende jaren sowieso op, tot 3 miljard euro per jaar vanaf 2021.

Lees “Miljarden extra naar de zorg” verder

Een kwart van Nederlandse gemeenten wil geld uit ‘stroppenpot’ gebruiken

Inmiddels heeft bijna een kwart (88) van de Nederlandse gemeenten een aanvraag ingediend voor het Fonds tekortgemeenten. Het totaalbedrag van de aanvragen voor de zogeheten ‘stroppenpot’ voor forse tekorten op de jeugdhulp & Wmo is (nog) niet bekend. Er is eenmalig 200 miljoen euro beschikbaar gemaakt. Het ziet ernaar uit dat dit veel te weinig is. Ook  in Nijmegen maakt onze eigen gemeente gebruik van het Fonds tekortgemeenten.

Forse tekorten
Gemeenten konden tot en met 15 september een aanvraag indienen bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Dat er 88 aanvragen zijn ingediend ‘toont aan dat veel gemeenten kampen met (forse) tekorten’, aldus een woordvoerder. De VNG kon maandag niet aangeven hoe hoog het totaalbedrag van de aanvragen is. Navraag bij een vijftal gemeenten leert dat deze vijf alleen al voor 60,6 miljoen euro hebben aangevraagd; dertig procent van het beschikbare geld.

Lees “Een kwart van Nederlandse gemeenten wil geld uit ‘stroppenpot’ gebruiken” verder

“25 miljoen voor schuldhulpverlening & kwetsbare jongeren”

Gert-Jan Segers (fractievoorzitter van de ChristenUnie) wil tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen 25 miljoen euro gaan vrijmaken voor kwetsbare jongeren en mensen die kampen met schulden. ‘Juist met al het goede nieuws van Prinsjesdag, wil ik me extra inspannen voor wie het níet redt,’ zo zegt Segers tegenover Gemeente.nu

Segers wil 17 miljoen euro investeren om hiermee jongeren vanuit het praktijkonderwijs of voortgezet speciaal onderwijs aan het te werk helpen. Voor de uitvoering van het convenant ‘kinderen in armoede’waarover de Kamer eerder dit jaar debatteerde, wil hij 4 miljoen euro extra vrijmaken. Segers wil verder de subsidie voor vrijwilligersorganisaties in de schulddienstverlening zoals SchuldHulpMaatje en Humanitas verhogen en lokale schuldhulpverleningsprojecten versterken met in totaal 4 miljoen euro. In het regeerakkoord maakte het kabinet daar al 1,4 miljoen euro voor vrij.

Lees ““25 miljoen voor schuldhulpverlening & kwetsbare jongeren”” verder

Kindermiljoenennota 2018: Meer geld naar de zorg & het leger

Onze regering presenteert met Prinsjesdag de échte Miljoenennota aan de Tweede Kamer. Vandaag (maandag 17 september) was het de beurt aan leerlingen van de Koningin Beatrixschool in Den Haag. Zij presenteerden namelijk de Kindermiljoenennota. De Miljoenennota is het jaarlijkse plan van de regering waarin staat welke dingen meer en welke dingen juist minder geld gaan krijgen van de overheid.

Als de 8.000 kinderen die de Kindermiljoenennota invulden het in Nederland voor het zeggen hadden dan zou 27 miljard euro naar Defensie gaan. Dat is flink meer dan de ruim 8 miljard die dit jaar in het plan van de volwassenen staat. De zorg kreeg van de kinderen eveneens 27 miljard.

Zorgpremie gaat in 2019 omhoog

In 2019 gaat de zorgpremie (gemiddeld) met ruim een tientje per maand omhoog. Die schatting van het kabinet wordt met Prinsjesdag bekendgemaakt zo melden bronnen uit Den Haag deze week.

Iedere herfst bepalen de zorgverzekeraars zelf welke premie ze van hun klanten vragen. Het kabinet stelt jaarlijks hiervoor een raming vast. Die komt op 1432 euro per jaar. Dat is 124 euro meer dan in 2018. Voor mensen met een kleine beurs zijn de gevolgen veel kleiner omdat de zorgtoeslag mee stijgt.

De geraamde stijging is geen verrassing. Door de bloeiende economie is bijvoorbeeld het personeel in de gezondheidszorg meer gaan verdienen en kosten ook geneesmiddelen en dergelijke meer. Dat maakt de zorg duurder. De zorgkosten lopen ieder jaar sowieso al wat op door bijvoorbeeld nieuwe behandelingen. Doordat het kabinet het eigen risico voorlopig niet wil verhogen, gaat de premie extra omhoog.

Lees “Zorgpremie gaat in 2019 omhoog” verder

Bureau Jeugdzorg moet tonnen aan subsidiegeld terugbetalen?

Een kwart miljoen euro. Bureau Jeugdzorg en de zeven Midden-Limburgse gemeentes hebben over honderdduizenden euro’s aan subsidie een geschil. Binnenkort zal de rechter een uitspraak gaan doen.

Mogelijk moet zorginstelling Bureau Jeugdzorg (BJZ) aan de Limburgse gemeentes een slordige 245.200 euro aan subsidiegeld (afkomstig uit 2016) gaan terugbetalen. Bureau Jeugdzorg stelt dat er mondeling een subsidieafspraak is gemaakt en dat ze dus recht heeft op het geld. De lokale overheden stellen op hun beurt dat de afspraak waar BJZ op doelt, helemaal nooit is gemaakt. Jeugdzorg vroeg in 2015 subsidie aan voor het jaar 2016. Vorig jaar bleek dat toegekende bedrag te hoog te zijn. Het aantal uitgevoerde ‘opdrachten’ was lager dan verwacht en dus moet de subsidie terug naar de lokale overheden. In totaal zo’n 1,5 miljoen euro.

Lees “Bureau Jeugdzorg moet tonnen aan subsidiegeld terugbetalen?” verder

BinnenlandsBestuur: “Minister ontkent problemen bij Jeugdzorg”

Aanbestedingen, administratie en het ontbreken van meerjarenplannen verhogen de druk in de jeugdzorg, stelt GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld. Minister De Jonge (VWS) lijkt de problemen in de jeugdzorg te ontkennen. Het Kamerlid wil weten welke concrete stappen de minister gaat nemen om de nood te lenigen.

Kamervragen
Dat blijkt uit Kamervragen van het Kamerlid, die zijn gesteld in reactie op een artikel in Binnenlands Bestuur over de lichte stijging van de werkgelegenheid in de jeugdzorg, terwijl deze in de rest van de zorg- en welzijnssector vorig jaar flink is toegenomen. Westerveld wil van de minister weten hoe dat kan. Daarnaast zijn er moeilijk vervulbare vacatures. Het Kamerlid maakt zich zorgen over deze ontwikkeling, vooral omdat de vraag naar jeugdhulp toeneemt. ‘Heeft dit gevolgen voor de kwaliteit van de jeugdzorg? Zijn er genoeg mensen werkzaam om het groeiende aantal jongeren te kunnen helpen?’, wil Westerveld van de minister weten.

Lees “BinnenlandsBestuur: “Minister ontkent problemen bij Jeugdzorg”” verder

CDA, PvdA & SP willen graag verder met verbod op winstuitkering voor verzekeraars

Het CDA, de SP en de PvdA gaan deze kabinetsperiode wederom proberen wettelijk te regelen dat zorgverzekeraars GEEN WINST mogen uitkeren aan aandeelhouders, leden en/of werknemers. Dat bevestigden de 3 politieke partijen vandaag in Trouw. Om zo’n verbod te realiseren, moet de Zorgverzekeringswet worden aangepast. CDA, SP en PvdA zijn daar een groot voorstander van. Dit omdat ze vinden dat de zorgverzekeraars hun opbrengsten alleen mogen bestemmen voor de zorg, de noodzakelijke opbouw van hun reserves of voor een premieverlaging voor hun klanten.

Het eerste initiatiefvoorstel van de 3 partijen dateert van juli 2016 en kon in de Tweede Kamer rekenen op een flinke meerderheid. Bij de stemmingen op 31 januari 2017 sloten onder andere GroenLinks, PVV, D66, ChristenUnie en de SGP zich bij de initiatiefnemers aan.

Lees “CDA, PvdA & SP willen graag verder met verbod op winstuitkering voor verzekeraars” verder

“Handboek Aanpak Zorgfraude samengesteld”

Het komt vandaag de dag steeds vaker voor: Fraude met geld dat eigenlijk voor zorgverlening bestemd is. Bij de gemeente Bergen op Zoom heeft men  daarom het ‘Handboek Aanpak Zorgfraude’ samengesteld. Dat wordt ook aan andere Nederlandse gemeenten ter beschikking gesteld.

Net als veel andere gemeenten heeft Bergen op Zoom ervaringen met malafide bureaus die forse bedragen declareren voor zorg die ze niet of slechts gedeeltelijk hebben geleverd. Ook zien gemeenten dat zorgfraude geregeld samengaat met andere criminele activiteiten.

Lees ““Handboek Aanpak Zorgfraude samengesteld”” verder

Het inperken van jeugdzorg in Eindhoven is tegen de wet

Het beperken van de jeugdzorg mag helemaal niet en het levert ook helemaal geen besparing op. Het besluit van de Eindhovense raad om het budget voor jeugdzorg aan een plafond te binden levert dan ook flink wat kritiek op in de lichtstad. Als de gemeente Eindhoven de uitgaven voor jeugdzorg gaat vastzetten op een maximumbedrag op jaarbasis, dan treft dat de kwetsbare kinderen die professionele hulp hard nodig hebben. Dat vreest Stichting Zorgbelang Brabant, de koepel voor zorgconsumenten.

Hans-Martin Don uit Waalre, directeur jeugdbescherming en reclassering bij het Leger des Heils en Eerste Kamerlid voor de SP, is tegen het limiteren van hulp: “Je kan iemand geen noodzakelijke zorg ontzeggen”, aldus Don tegenover het Eindhovens Dagblad. De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) wijst erop dat de Jeugdwet de toegang tot zorg garandeert.

Lees “Het inperken van jeugdzorg in Eindhoven is tegen de wet” verder

Was directeur Rigter Nijmegen het brein achter grote zorgfraude?

De gemeente Nijmegen is stellig van mening dat Monique Neuféglise (directeur) van zorginstelling Rigter de initiator en het brein is achter de fraudeconstructie van het zorgbedrijf. Zodoende wilde ze volgens de gemeente geld in de zakken van haar en de haren doen laten belanden. De directeur ontkent echter elke aantijging van opzettelijke fraude. “Wij hebben gedeclareerd volgens de regels van de Sociale Verzekeringsbank. Wij hebben niets verkeerd gedaan”, aldus Neuféglise tegenover Omroep Gelderland.

Donderdag 5 juli 2018 stonden beide partijen tegenover elkaar voor de rechtbank. De gemeente Nijmegen eist 1,8 miljoen euro van de directeur van het inmiddels failliete bedrijf Rigter. Rigter beschuldigt de gemeente vervolgens van het verspreiden van smaad & laster.

Lees “Was directeur Rigter Nijmegen het brein achter grote zorgfraude?” verder

RTLZ: “Vertrek bestuurders kost CWZ een kwart miljoen”

Het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) betaald aan de bestuurders Bart Bemelmans en Ton Poos een slordige 250.000 euro vanwege hun ontslag. Dat blijkt uit de onlangs verschenen jaarrekening van het Nijmeegse ziekenhuis. Verder blijkt uit het financiële verslag ook dat het CWZ in 2017 verlies leed, en als gevolg van automatiseringskosten niet meer voldoet aan alle eisen van de financiers.

Bemelmans leidde het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis sinds eind 2013. Poos was sinds 2014 bestuurder, onder meer verantwoordelijk voor de automatisering. Vorig voorjaar stapten beide bestuurders plotseling op.

Lees “RTLZ: “Vertrek bestuurders kost CWZ een kwart miljoen”” verder

“Waar is al het zorggeld van gemeente Twenterand gebleven?”

Bij de gemeente Twenterand is men niet goed slecht op de hoogte van de besteding van zorggeld aan de externe partijen. Dit blijkt uit een accountantsverslag van BDO, over de jaarstukken van 2017. De gemeente wordt door de externe accountant aangeraden om de kwestie verder te onderzoeken.

In 2017 maakte Twenterand 2,5 miljoen euro over aan externe partijen, die zorg leveren aan inwoners binnen de gemeente, maar geen controleverklaring afleggen. Dat kan variëren van jeugdzorg tot ouderenzorg. Van slechts 15% is duidelijk dat de diensten die zij leveren passend zijn bij het bedrag dat ze ontvangen. Van 85% zegt de accountant dat het onzeker is hoe het geld precies besteed is. Daarbij gaat het om fraudegevoeligheid rond een bedrag van maar liefst 2,1 miljoen euro.

Lees ““Waar is al het zorggeld van gemeente Twenterand gebleven?”” verder