“PGB-riscoscan lijkt succesvol te zijn”

De SVB en het VNG Kenniscentrum Handhaving en Naleving (KCHN) voeren samen het project PGB-risicoscan uit.

Dit is momenteel nog een instrument die volop in ontwikkeling is en waarmee via de data van de SVB gemeenten in ons land (onder andere) kunnen zien of het aantal uren dat een zorgaanbieder in totaal declareert fysiek daadwerkelijk ook mogelijk is.


Afgelopen vrijdag (1 november 2019) was er de presentatie van de voorlopige resultaten aan minister Hugo de Jonge van VWS. De risicoscan heeft na een kleine 6 maanden testen inmiddels al haar succes bewezen. Er zijn namelijk al meer dan 30 bezoeken aan zorgverstrekkers gebracht en een aantal vervolgonderzoeken is na deze bezoeken ingesteld.

Lees ““PGB-riscoscan lijkt succesvol te zijn”” verder

Gerard Schut stopt als directeur van Zorggroep Saron uit Beuningen

Directeur Gerard Schut heeft zich per direct teruggetrokken uit de Zorggroep Saron uit Beuningen. Twentse gemeentes stelden dit als voorwaarde om een doorstart van de failliet verklaarde stichting bespreekbaar te houden. In september werd Stichting Zorggroep Saron failliet verklaard. Eerder dit jaar kwam de zorggroep in het nieuws met betrekking tot een grootschalige PGB-fraudezaak.

De cel in
Het OM eiste in juni nog dat 5 bestuurders van de zorginstellingen Saron en In ‘t Zadel uit Boekelo de cel in gingen. Ook mochten ze volgens de eis jarenlang hun beroep niet meer uitoefenen en moesten de stichtingen 150.000 euro boete betalen. Het OM zag de bestuurders als leden van een criminele organisatie.

Lees “Gerard Schut stopt als directeur van Zorggroep Saron uit Beuningen” verder

Openbaar Ministerie: “Stichting Buitenbeentje uit Paterswolde speelde voor Sinterklaas met PGB-fraude”

Het Openbaar Ministerie heeft celstraffen tot 18 maanden en een beroepsverbod geëist tegen een echtpaar (Arend & Margriet) uit Paterswolde. Ze zouden voor honderdduizenden euro’s hebben gefraudeerd met persoonsgebonden budgetten(PGB’s). De stichting is inmiddels failliet verklaard in 2014.

Het OM beschuldigt het echtpaar (de een voorzitter en de ander secretaris) van Stichting Buitenbeentje van valsheid in geschrifte en witwassen. Via de stichting zou het echtpaar meer dan 850.000 euro aan zorg hebben gedeclareerd. Zorg die niet geleverd is. De zaak speelt al vanaf 2014 en het echtpaar roept al jaren dat ze onschuldig zijn.

Op papier leverde Buitenbeentje weliswaar PGB-zorg aan tientallen cliënten. In werkelijkheid werd er volgens de officier van justitie niet of nauwelijks zorg geleverd. Het geld werd wel uitgegeven aan hele andere zaken, behalve zorg.

Lees “Openbaar Ministerie: “Stichting Buitenbeentje uit Paterswolde speelde voor Sinterklaas met PGB-fraude”” verder

“Recherche & Menzis onderzoeken fraude bij zorgbureau Victorie”

Weer een gevalletje van PGB fraude. Er lijkt geen eind aan te komen. Ditmaal gaat het om zorgbureau Victorie uit Almelo. Ze worden verdacht van fraude met PGB-gelden zo bracht RTV-Oost deze week naar buiten. Er loopt er al een onderzoek van de sociale recherche naar de vermeende fraude. Inmiddels is de eerste fase afgerond. Nu gaat ook het zorgkantoor van Menzis een onderzoek instellen naar het zorgbureau.

De jaarcijfers van Victorie laten zien dat van de jaaromzet van 6,2 ton er bijna een derde (ongeveer 1,8 ton) naar twee leidinggevenden gaat. Reden genoeg voor een onderzoek zo vinden ze bij Menzis. Tevens blijkt dat een van de directeuren met cliënten naar het casino is geweest. Zelf ontkent ze dit niet, maar ze zegt dat ze de cliënten per ongeluk bij de goktafel van het casino aantrof. Ook zegt ze dat ze wordt gechanteerd en geterroriseerd door een loverboy van een van haar andere cliënten.

Lees ““Recherche & Menzis onderzoeken fraude bij zorgbureau Victorie”” verder

“PGB fraude opgespoord door huisbezoeken van zorgkantoor”

De zorgkantoren in ons land hebben in 2017 fraude met persoonsgebonden budgetten (PGB’s) ontdekt door huisbezoeken te doen. Deze bezoeken zijn in 2012 door toenmalig staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid in het leven geroepen om fraude met PGB’s op te sporen. Vorig jaar was er sprake van een te vergelijkbaar percentage aan zorgverleners dat fraudeert. Zo meldt Skipr vandaag.

In totaal zijn er 13.000 huisbezoeken uitgevoerd door 220 medewerkers van zorgkantoren. Bureau Vektis rapporteerde hierover in opdracht van het ministerie. Tijdens de huisbezoeken werd duidelijk dat in 1,7 % van de gevallen sprake was van vermoedens van fraude. Het gaat daarbij voornamelijk om fraude van de zorgverlener, niet fraude door de ontvanger van het PGB. Het fraudeteam van het zorgkantoor is in deze gevallen ingeschakeld. Ook werd tijdens de huisbezoeken geconstateerd dat er in 370 gevallen sprake was van oneigenlijk gebruik.

Lees ““PGB fraude opgespoord door huisbezoeken van zorgkantoor”” verder

Inspecteurs: “Fraudevermoedens bij PGB’s door zorgverleners”

Inspecteurs vermoeden na diverse huisbezoeken bij mensen die langdurige zorg nodig hebben meer dan 220 fraudegevallen met PGB’s (Persoons Gebonden Budgetten). Het zijn dan met name vooral de zorgverleners die zich hier schuldig aan maken. Dit staat beschreven in een rapport welke opgesteld is door onderzoeksbureau Vektis en in het bezit is van minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid).

Voormalig staatssecretaris Van Rijn wilde fraude met persoonsgebonden budgetten (PGB’s) te lijf gaan door inspecteurs huisbezoeken te laten afleggen. Vektis onderzocht hoe dat uitpakt met mensen die langdurige zorg nodig hebben. Dat zijn vooral mensen met een verstandelijke handicap, maar ook met een lichamelijke handicap of dementie.

Lees “Inspecteurs: “Fraudevermoedens bij PGB’s door zorgverleners”” verder

ReportersNL: zorgfraude in Nijmegen?

De gemeente Nijmegen en zorgaanbieder Rigtergroep staan lijnrecht tegenover elkaar. De gemeente beticht Rigtergroep van fraude. De directeur zou 550.000 euro naar zichzelf hebben overgemaakt en er zou sprake zijn van belangenverstrengeling.

De Rigtergroep bood in Nijmegen zorg aan mensen met een persoonsgebonden budget, ook wel PGB. Nijmegen zegde de samenwerking op – en legde na onderzoek een claim neer van 1,8 miljoen euro. Maar de rechter sprak deze week in een tussenvonnis uit dat Nijmegen haar zaakjes niet op orde heeft. Kan fraude nog wel aangetoond worden? Intussen zijn de mensen die zorg nodig hebben de dupe.

Lees “ReportersNL: zorgfraude in Nijmegen?” verder

Het PGB is een failliet systeem

“Het pgb-systeem is onhoudbaar. Het is een failliet systeem als het gaat om instellingen die beschermd wonen bieden”. Dat zegt hoogleraar Openbare Financiën Harrie Verbon van Tilburg University vandaag bij Omroep Gelderland. “De uitspraak van de rechter in de zaak die de gemeente Nijmegen tegen zorgbedrijf Rigter aanspande, is curieus. Dit is een vrijbrief voor slimme zorgondernemers die rijk kunnen worden van de zorg. Het is voor de gemeente vrijwel niet te bewijzen dat er fraude is gepleegd.”

“Er zijn zoveel aanwijzingen van fraude in het hele land dat we zouden moeten stoppen met het pgb-systeem zoals het nu is geregeld. Ook als je op afstand ziet dat er iets niet klopt, is het blijkbaar onmogelijk om fraude ook daadwerkelijk aan te tonen. Dit komt doordat de zorg betaald mag worden met maandbedragen waarbij niet gespecificeerd hoeft te worden hoeveel uur welke zorg er is geleverd. Volgens de rechter is er geen urenregistratie nodig. Wat mij betreft is dat het einde van dit pgb-systeem. Want hoe kun je fraude dan aantonen?”

Lees “Het PGB is een failliet systeem” verder

Rechtbank: “Directeur Monique Neuféglise van Rigtergroep is NIET persoonlijk aansprakelijk voor zorgfraude”

De miljoenen die de gemeente Nijmegen claimde van zorgbedrijf Rigter lijken ver weg. Heel ver weg.  In een ‘tussenvonnis’ stelt de Arnhemse rechtbank dat van de 1,8 miljoen euro die de gemeente eist niet meer dan mogelijk een bedrag van maximaal 82.000 euro overblijft.

De gemeente Nijmegen heeft volgens de rechtbank onvoldoende duidelijk gemaakt dat er daadwerkelijk sprake zou zijn van zorgfraude. De gemeente krijgt nu in 4 cliëntendossiers de kans om alsnog aan te tonen dat er sprake zou zijn geweest van fraude.

Monique Neuféglise is NIET persoonlijk aansprakelijk voor zorgfraude
Opvallend is dat de gemeente tijdens de rechtszaak Monique Neuféglise (directeur van Rigter) beschuldigde dat ze het brein was achter de vermoedelijke zorgfraude. Zij en haar echtgenoot zouden zich volgens de gemeente hebben verrijkt aan zorggelden. Rigter beschuldigde de gemeente op hun beurt weer van smaad & laster. De rechtbank stelt dat de directeur niet persoonlijk aansprakelijk is. De gemeente heeft volgens de rechtbank de beschuldiging onvoldoende onderbouwd dat zij aansprakelijk is voor de schulden van haar zorgbedrijf.

Lees “Rechtbank: “Directeur Monique Neuféglise van Rigtergroep is NIET persoonlijk aansprakelijk voor zorgfraude”” verder

Slachtoffers van mega-PGB fraude zaak in Friesland niet uitgenodigd

Op advies van het Openbaar Ministerie (OM) heeft de rechtbank in Groningen een rechtszaak noodgedwongen moeten uitstellen. De vijf Friese slachtoffers zijn namelijk niet op de hoogte gesteld van de strafzaak. Foutje, bedankt! Voor de strafzaak van maandag 20 augustus was een halve dag uitgetrokken.

Slachtoffers hebben namelijk het recht om tijdens een rechtszaak hun zegje te doen voor de rechter of een eventuele schadevergoeding toe te lichten. Dit heeft nu dus niet kunnen plaatsvinden. het draait allemaal om een 69-jarige man uit Franeker. Hij wordt verdacht van PGB-fraude. In totaal gaat het om een bedrag van meer dan 370.000 euro.

Lees “Slachtoffers van mega-PGB fraude zaak in Friesland niet uitgenodigd” verder

Zorgfraudewet geeft te veel ruimte aan onderbuikgevoel?

Er is van verschillende kanten kritiek op het wetsvoorstel om zorgfraude aan te pakken. Zo noemt de artsenfederatie KNMG de wet ‘een ondermijning van het medisch beroepsgeheim’. GGZ Nederland, ActiZ en de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) stellen dat de wet onvoldoende waarborgen bevat om te voorkomen dat zorgaanbieders onterecht (of juist te snel) het stempel als ‘fraudeur’ opgespeld krijgen.

Het kabinet introduceerde in april het programma Rechtmatige Zorg. Dit is een aanpak om fraude in de zorg tegen te gaan. Onderdeel is de introductie van de Wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg, die de aanpak van zorgfraude moet verbeteren door gegevensuitwisseling mogelijk te maken. De wet biedt onder meer de juridische basis voor het nog op te richten Waarschuwingsregister Zorg, dat zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten meer mogelijkheden moet bieden om gegevens over fraudeurs met elkaar uit te wisselen. Ook voorziet de wet in een uitbreiding van bevoegdheden voor partijen die zijn aangesloten op het Informatieknooppunt Zorgfraude (IKZ), een samenwerkingsverband van onder meer zorgverzekeraars, toezichthouders en opsporingsdiensten.

Lees “Zorgfraudewet geeft te veel ruimte aan onderbuikgevoel?” verder

Gemeente Utrecht onderzoekt rol van PGB-budgethouders in verband met fraude van 900.000 euro

Bij de gemeente Utrecht gaat men een onderzoek houden naar de omstandigheden waaronder 47 mensen de afgelopen jaren persoonsgebonden budget (PGB) hebben ontvangen. Er zijn namelijk sterke vermoedens dat deze PGB-budgethouders fraude hebben gepleegd. Zijn het een keer niet de zogeheten ‘zorgcowboys’ maar nu zijn het de budgethouders zelf die onder de spreekwoordelijke loep liggen.

Het PGB (Persoons Gebonden Budget) is geld waarmee mensen met een beperking hun eigen zorg kunnen inkopen. Met dit budget hebben patiënten meer invloed op waar ze zorg kopen en van welke hulp- en zorgverleners. Er kan natuurlijk ook gefraudeerd worden met dit geld. Dit is waarschijnlijk aan de orde bij Dolia Zorg uit Utrecht. De fraude kan zowel gebeuren bij de patiënten als bij de zorg- en hulpaanbieders. Dit is dan het topje van de ijsberg. Als er sprake is van fraude door de budgethouders zelf dan is de gemeente Utrecht vast niet de enige in het land.

Lees “Gemeente Utrecht onderzoekt rol van PGB-budgethouders in verband met fraude van 900.000 euro” verder

Onderzoek Tilburg University: “Criminele weldoeners actief in minstens 1 op 3 Nederlandse gemeenten”

Het komt regelmatig voor dat personen met een dubieuze achtergrond (zoals bijvoorbeeld drugscriminelen) proberen om zich positief te profileren met het steunen van maatschappelijk nuttige activiteiten. Minimaal 1 op de 3 Nederlandse gemeenten in ons land kennen wel een dergelijke ‘weldoener.’ Dit blijkt uit een onderzoek van Tilburg University.

Volgens het onderzoek stelt het weldoenerschap personen met een verdachte achtergrond in de gelegenheid om hun aanzien in de samenleving te vergroten. Zo sponsoren ze bijvoorbeeld bepaalde stichtingen, instellingen, sportverenigingen en organiseren ze verschillende evenementen. Ook zijn ze actief in de zorg, of regelen van alles voor buurtbewoners in de wijk. Het rapport ‘Ondermijning door criminele weldoeners’ laat zien dat het probleem in vrijwel alle grotere gemeenten aan de orde is. In de provincie Gelderland zijn er 16 ‘criminele weldoeners’ bekend.

Lees “Onderzoek Tilburg University: “Criminele weldoeners actief in minstens 1 op 3 Nederlandse gemeenten”” verder

Curator: “Oprichter Cok van den Heuvel van zorgbedrijf Job Lanceer heeft zichzelf NIET verrijkt met zorggeld”

Cok van den Heuvel zal als oprichter van Job Lanceer een fijn weekend hebben. Althans, een beter weekend dan de voorbije maanden want vrijdag werd duidelijk dat hij zichzelf NIET heeft verrijkt met zorggeld. Dat meld de curator vrijdag in zijn rapportage. Van den Heuvel is op dit moment in een langdurige rechtszaak verwikkeld met de gemeenten Tiel, Buren en Neder-Betuwe.

De gemeenten eisen in totaal  1,1 miljoen euro terug van hem omdat zorg niet geleverd zou zijn.

Lees “Curator: “Oprichter Cok van den Heuvel van zorgbedrijf Job Lanceer heeft zichzelf NIET verrijkt met zorggeld”” verder

OM gaat in beroep tegen ‘Twentse PGB-fraudezaak’

Dinsdag was er eerst nog gejuich en applaus te horen in de rechtbank van Almelo. Al snel werd duidelijk dat het Openbaar Ministerie (OM) toch in hoger beroep gaat in de ‘Twentse’ PGB-fraudezaak. Dat zegt Jaap-Willem Roozemond, de advocaat van de zorginstellingen. De van fraude beschuldigde bestuurders van de instellingen werden dinsdagmiddag stuk voor stuk vrijgesproken. Het Openbaar Ministerie neemt dus geen genoegen met de vrijspraak van de bestuurders van de zorginstellingen Saron (Beuningen) en In ‘t Zadel (Boekelo). Na jaren onderzoek werden ze beschuldigd van grootschalige fraude met persoonsgebonden budgetten (PGB’s), maar de rechtbank in Almelo sprak de bestuurders dinsdag vrij. Het OM gaat in hoger beroep.

Het OM wil namelijk dat 5 bestuurders van de zorginstellingen toch achter slot en grendel verdwijnen. Tevens eiste het OM een jarenlang beroepsverbod voor de bestuurders en een boete van 150.000 euro van de stichtingen. Het OM zag de bestuurders als leden van een criminele organisatie die zich schuldig maakte aan valsheid in geschrifte, oplichting en witwassen.

Lees “OM gaat in beroep tegen ‘Twentse PGB-fraudezaak’” verder

Tubantia: “Rechtbank in Almelo spreekt alle verdachten vrij van miljoenenfraude met PGB’s”

Vandaag heeft de rechtbank in Almelo de 7 leidinggevenden van zorginstelling Saron uit Beuningen vrijgesproken van de miljoenenfraude met PGB’s. Het Openbaar Ministerie (OM) kreeg van de rechter zware kritiek op het onderzoek naar de fraude, dat maar liefst 4 jaar in beslag nam.

Het OM heeft volgens de rechtbank flinke steken laten vallen. Er is namelijk onvoldoende onderzoek gedaan en de beschuldigingen tegen het zevental werden onvoldoende onderbouwd. Bewijs voor alle beschuldigingen ontbrak dus, en daarom werden ze dan ook vrijgesproken. Hiermee zijn de directeur van Pastoraal Centrum Saron: Gerard S. (52) uit Beuningen, Sander van D. (40) uit Wierden en Wim G. (58) uit Enschede weer een vrij man. Het proces draaide om de christelijke zorginstellingen stichting Pastoraal Centrum Saron uit Beuningen, stichting In het Zadel (beide Twente) en Stichting ‘t Zout (Katwijk).

Lees “Tubantia: “Rechtbank in Almelo spreekt alle verdachten vrij van miljoenenfraude met PGB’s”” verder

“Handboek Aanpak Zorgfraude samengesteld”

Het komt vandaag de dag steeds vaker voor: Fraude met geld dat eigenlijk voor zorgverlening bestemd is. Bij de gemeente Bergen op Zoom heeft men  daarom het ‘Handboek Aanpak Zorgfraude’ samengesteld. Dat wordt ook aan andere Nederlandse gemeenten ter beschikking gesteld.

Net als veel andere gemeenten heeft Bergen op Zoom ervaringen met malafide bureaus die forse bedragen declareren voor zorg die ze niet of slechts gedeeltelijk hebben geleverd. Ook zien gemeenten dat zorgfraude geregeld samengaat met andere criminele activiteiten.

Lees ““Handboek Aanpak Zorgfraude samengesteld”” verder

Was directeur Rigter Nijmegen het brein achter grote zorgfraude?

De gemeente Nijmegen is stellig van mening dat Monique Neuféglise (directeur) van zorginstelling Rigter de initiator en het brein is achter de fraudeconstructie van het zorgbedrijf. Zodoende wilde ze volgens de gemeente geld in de zakken van haar en de haren doen laten belanden. De directeur ontkent echter elke aantijging van opzettelijke fraude. “Wij hebben gedeclareerd volgens de regels van de Sociale Verzekeringsbank. Wij hebben niets verkeerd gedaan”, aldus Neuféglise tegenover Omroep Gelderland.

Donderdag 5 juli 2018 stonden beide partijen tegenover elkaar voor de rechtbank. De gemeente Nijmegen eist 1,8 miljoen euro van de directeur van het inmiddels failliete bedrijf Rigter. Rigter beschuldigt de gemeente vervolgens van het verspreiden van smaad & laster.

Lees “Was directeur Rigter Nijmegen het brein achter grote zorgfraude?” verder

“Waar is al het zorggeld van gemeente Twenterand gebleven?”

Bij de gemeente Twenterand is men niet goed slecht op de hoogte van de besteding van zorggeld aan de externe partijen. Dit blijkt uit een accountantsverslag van BDO, over de jaarstukken van 2017. De gemeente wordt door de externe accountant aangeraden om de kwestie verder te onderzoeken.

In 2017 maakte Twenterand 2,5 miljoen euro over aan externe partijen, die zorg leveren aan inwoners binnen de gemeente, maar geen controleverklaring afleggen. Dat kan variëren van jeugdzorg tot ouderenzorg. Van slechts 15% is duidelijk dat de diensten die zij leveren passend zijn bij het bedrag dat ze ontvangen. Van 85% zegt de accountant dat het onzeker is hoe het geld precies besteed is. Daarbij gaat het om fraudegevoeligheid rond een bedrag van maar liefst 2,1 miljoen euro.

Lees ““Waar is al het zorggeld van gemeente Twenterand gebleven?”” verder

Invallen bij Woongroep Keijenborg in verband met PGB-fraude

Bij Stichting Woongroep Keijenborg is maandagmorgen op 3 plaatsen in de regio de financiële administratie in beslag genomen. Dat gebeurde in Arnhem, Keijenborg en Halle. Twee leden van de directie van de stichting zijn aangehouden voor verhoor. De stichting wordt verdacht van onrechtmatig gebruik van de persoonsgebonden budgetten (PGB’s) van haar cliënten. Het Openbaar Ministerie (OM) en de Sociale Recherche zijn inmiddels een grondig fraudeonderzoek gestart. 

De bewoners zijn ergens anders ondergebracht en krijgen begeleiding van Philadelphia Zorg en het Leger des Heils. De cliënten waren woonachtig in Keijenborg en Kilder.

Lees “Invallen bij Woongroep Keijenborg in verband met PGB-fraude” verder