Wlz in 2021 opengesteld voor mensen met een psychische kwetsbaarheid

Dit artikel is 95185x bekeken...

Op vrijdag 1 januari 2021 zijn er weer verschillende wetswijzigingen en nieuwe regelingen van kracht gegaan, zoals de hoogte van het minimumloon, de huurverhoging, de eenmalige extra vrijstelling van schenkbelasting en de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA). Deze nieuwe regeling biedt bedrijven in financieel zwaar weer tijdens deze coronacrisis nieuwe mogelijkheden om te herstructureren, waarmee een dreigend faillissement voorkomen kan worden.

Ook op het gebied van zorg is er wat veranderd. Voor de Wet langdurige zorg (Wlz) is deze sinds 1 januari 2021 ook open gegaan voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Dit zijn mensen die hun leven lang intensieve geestelijke gezondheidszorg (GGZ) nodig hebben. Deze mensen kunnen dus vanaf dit nieuwe jaar toegang krijgen tot de Wlz. Als ze tenminste voldoen aan de Wlz-toegangscriteria.

Deze nieuwe wetswijziging heeft belangrijke gevolgen voor zowel inwoners en Nederlandse gemeenten. Op deze pagina van de VNG vindt je meer informatie voor cliënten & (zorg)professionals over deze verandering in de langdurige zorg. Let op! De overgangswijze voor het Persoons Gebonden Budget (PGB) is reeds aangepast op dinsdag 22 december 2020.

Overgangswerkwijze Wlz-indicaties ggz na 1 januari 2021

Het aantal aanvragen van ggz-cliënten voor een Wlz-indicatie per 2021 is hoger dan verwacht. Hierdoor ontstaat vertraging in het proces van toekenning van de Wlz-indicaties door het CIZ én in het daaropvolgende proces van zorgbemiddeling door de zorgkantoren. Lees er hier meer over op de website Informatielangdurigezorg.nl welke onderdeel is van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & sport.

Heb je vragen over dit onderwerp?

Cliënten, hun naasten en zorgverleners kunnen contact opnemen met het Juiste Loket, via telefoonnummer 030-7897878 of e-mailadres meldpunt@juisteloket.nl. Gemeenten en zorgaanbieders met vragen over de gevolgen voor hun organisatie (dus geen cliëntvragen) kunnen een e-mail sturen naar ondersteuning.regiotafels@qconsultzorg.nl.

 

Dit artikel is 95185x bekeken...