(VIDEO) “Nieuwe methodiek (PIBBH) bij ernstig huiselijk geweld”

Dit artikel is 21814x bekeken...

Deze maand hebben Blijf Groep (vrouwenopvang), Altra (jeugdzorg), de Waag Nederland (forensische psychologie) en BRight GGZ een nieuwe methodiek gepresenteerd om gezinnen te helpen die worden blootgesteld aan ernstig & structureel geweld.

“We werken integraal, met aandacht voor zowel ouders én kinderen”

Deze methodiek (PIBBH) is het uiteindelijke resultaat van meer dan 2 jaar samenwerken en is ontwikkeld vanuit het Programma Intensieve Begeleiding en Behandeling bij Huiselijk Geweld. Dit meldt het ministerie van Volksgezondheid deze week.

De methodiek richt zich hiermee op gezinnen waarbij geweld al vele jaren of zelfs generaties lang een rol speelt. Het doel is om binnen deze gezinnen de intergenerationele geweldspatronen te doorbreken. “We werken integraal, met aandacht voor zowel ouders én kinderen”, zegt Hester Mobach, behandelaar bij De Waag en één van de initiatiefnemers. Zo wordt volgens haar ook antwoord gegeven op het recent gepubliceerde onderzoeksrapport van het Verwey-Jonker Instituut ‘Kwestie van een lange adem: kan huiselijk geweld en kindermishandeling echt stoppen?’

Intensieve samenwerking

Integrale hulpverlening vraagt om intensieve samenwerking tussen specialisten in de ggz, de vrouwenopvang, de jeugdhulp en de forensische zorg. Vandaar dat PIBBH werkt vanuit één team met vaste behandelaren op deze specialismes, die aan meerdere gezinnen hulp bieden. Het team komt wekelijks bijeen voor overleg en werkt vanuit een gemeenschappelijke werkwijze, gericht op de complexiteit van huiselijk geweld. De brede beschikbare kennis, de samenhang en de wendbaarheid komen de gezinnen ten goede.

De methodiek bestaat uit twee delen: een theoretische en een praktische handleiding. De theoretische handleiding bevat de onderbouwing en toelichting op de verschillende bestanddelen van PIBBH. De praktische handleiding bevat een handelingsgerichte beschrijving van de werkwijze in de dagelijkse praktijk. Deze is bedoeld voor gebruik door professionals als leidraad in het werken met het gezin.

Vijftien gezinnen in PIBBH-traject

De methodiek wordt al enige tijd in de praktijk toegepast. Inmiddels volgen er zo’n vijftien gezinnen een PIBBH-traject. Volgens de betrokkenen heeft dat onder meer geleid tot een hulpaanbod op basis van indicatie in plaats van op basis van wachtlijsten, een grote betrokkenheid bij de hulpverleners en een compleet beeld van de geweldsproblematiek gedurende het behandelproces.

Deze maand start het Verwey-Jonker Instituut een onderzoek naar de methodiek van PIBBH. Met de opbrengsten van dit onderzoek wordt de methodiek verder uitgewerkt & onderbouwd. De resultaten van dit onderzoek zijn naar verwachting in 2022 pas bekend. Wordt vervolgd!

Dit artikel is 21814x bekeken...