(VIDEO) Het gebruik van de blockchain binnen het sociaal domein

Dit artikel is 1125x bekeken...

De blockchain(technologie) wordt vandaag de dag door velen gezien als een van de GROOTSTE technologische ontwikkeling sinds de komst van het internet. Kun jij nog herinneren toen het internet net opkwam? En de mensen in je omgeving spraken over informatie en bestanden naar elkaar te e-mailen? Of een website voor je bedrijf/onderneming te hebben? In het begin was men erg sceptisch en zagen velen van ons de voordelen hier niet van in. Vandaag de dag is e-mailen, een website en het internet niet meer weg te denken uit onze samenleving. Dat zal met de zogeheten blockchaintechnologie in de toekomst ook het geval zijn. Lees HIER op de website van De Nederlandse Bank (DNB) meer over wat blockchain precies is.

Binnen de financiële sector heeft de blockchain zichzelf inmiddels al bewezen als (technisch) betrouwbaar platform. Maar is het ook toe te passen in bijvoorbeeld de zorg en dan met name het zogeheten sociaal domein? Binnen het sociaal domein spelen een aantal grote en belangrijke vraagstukken omtrent de administratieve last een rol. Denk bijvoorbeeld aan met name de Jeugdwet en de WMO waar zich de laatste jaren ontzettend veel problemen voordoen. In het onderstaande artikel beschrijven we hoe de hedendaagse blockchain-technologie een handreiking biedt aan een aantal belangrijke knelpunten binnen dit (sociale)domein. De bovenstaande animatievideo van Be-Better geeft een korte samenvatting.

De knelpunten
Administratieve processen in het sociaal domein (en dan met name in de WMO- en Jeugdwet) worden door diverse gemeenten en (zorg)aanbieders als negatief beoordeeld. Het grootse hekelpunt van dit proces is het gebrek aan uniformering in communicatie van aanbesteding tot en met de verantwoording van de zorg die is geleverd. Dit resulteert dan weer in een aantal knelpunten die door minister de Jonge (VWS) met een hoge prioritering als volgt zijn ingeschaald:

  1. Te veel ruimte in definities van (berichten)standaarden, dat leidt tot interpretatieverschillen.
  2. Administratieve protocollen worden niet consequent toegepast. Dit leidt tot verschillende inkoopprotocollen, óók binnen regio’s en/of samenwerkingsverbanden.
  3. Geen optimale ondersteuning van het berichtenverkeer (IWmo en IJw) bij zowel gemeenten als (zorg)aanbieders.
  4. De huidige controleaanpak sluit niet aan op het gecombineerde pakket van wensen en eisen van aanbieders en gemeenten.

Deze bovengenoemde knelpunten zijn met name de oorzaak van grote tekorten binnen de jeugdzorg en het aandeel dat administratieve processen binnen de (jeugd)zorgkosten hebben.


Blockchain

De essentie van blockchain-technologie is geen revolutionair nieuw idee meer. Sterker nog, het decentraliseren van databases over meerdere systemen werd al in de jaren 80 gebruikt om dataverlies bij bijvoorbeeld calamiteiten te voorkomen. Een blokchain voegt echter functionaliteiten toe aan de systematiek van het kopiëren (decentraliseren) van de databases. Om dit gesimplificeerd toe te lichten, kan er het beste een vergelijking worden gemaakt met een grootboek waar telkens gecontroleerde grootboekregels aan toegevoegd worden. Het grootboek is de verzameling van alle grootboekrekeningen. Hierin wordt van elke grootboekrekening afzonderlijk een overzicht bijgehouden van de wijzigingen die zich gedurende een bepaalde periode voordoen. Deze grootboekregels worden op chronologische volgorde opgeslagen en kunnen vervolgens ook niet meer gewijzigd worden. Deze set aan grootboekregels verwijzen naar elkaar en zijn als een keten aan elkaar verbonden. Daarom is het ook bekend onder de naam blockchain.

Blockchain in het sociaal domein
Een veelgemaakte fout bij het toepassen van blockchain-technologie is dat elk knelpunt in een proces moet worden opgelost door de blockchain. Het toepassen van blockchain vergt namelijk een andere manier van denken en brengt verandering in het ontwerpen én werken met informatiesystemen met zich mee. Dit betekent echter niet dat elk probleem vanzelf wordt opgelost door de blockchaintechnologie.

Conclusie
Blockchain is (nog) niet de oplossing voor alle datagedreven probleemstellingen binnen het sociaal domein. Problemen omtrent schaalbaarheid en permissies liggen namelijk ingebakken in de architectuur. Daarentegen leert de blockchaintechnologie ons wel kritisch te kijken naar huidige informatiemodellen en hoe deze informatie transparant binnen een markt weergegeven kan worden. Het sociaal domein biedt kansen om blockchain in te zetten voor het verminderen van de administratieve lasten die zich nu jaren na invoering van decentralisaties (sinds 1 januari 2015), nog steeds in grote mate voordoen.

Lees HIER, HIER, en HIER meer over de toepassingen van blockchaintechnologie binnen het sociaal domein. Wordt vervolgd!

Dit artikel is 1125x bekeken...