(VIDEO) De zelfgekozen ‘mentor’ in de jeugdzorg (JIM)

Dit artikel is 94521x bekeken...

Bij het CDA wil men dat (bij wet wordt vastgelegd) dat kinderen in de jeugdhulp een eigen mentor kunnen kiezen. Deze mentor helpt en ondersteunt de jongeren dan bij iedere vorm van hulpverlening en hun eventuele hulpvraag. De kinderen mogen dus zelf iemand kiezen. Goed nieuws?

“Zo creëren we rust, betere hulp voor jongeren en kunnen we het aantal uithuisplaatsingen terugbrengen.”

Dit mentorschap is dan mogelijk voor jongvolwassenen met een verstandelijke beperking of een psychische stoornis. Een mentor ondersteunt de cliënt vooral, en hiermee tracht een mentor een cliënt ook te beschermen. Mentoren moeten kunnen meeveren met de cliënt en het conflict juist niet opzoeken. Specifieke vaardigheden die mentoren moeten hebben zijn: kunnen communiceren, goed luisteren, ondersteuning bieden, beschermen, afstand houden & aansluiten. Er is in het verleden al regelmatig onderzoek gedaan naar deze zogenoemde J.I.M. (Jouw Ingebrachte Mentor) voor cliënten.

Deze ‘steunpilaar’ is geen professional maar iemand die het kind zelf goed kent, zoals een familielid, buurman of sporttrainer. Het recht op zo’n zelfgekozen mentor moet in de wet worden vastgelegd, vindt Tweede Kamerlid René Peters (CDA). Hij dient daartoe deze week een initiatiefnota in, zo liet hij afgelopen weekend weten.

Het is volgens Peters niet de bedoeling dat de mentor professionele hulp overneemt. Het gaat om “daadwerkelijk en gelijkwaardig meebeslissen over wat goed is voor het kind, het gezin en de situatie.” De rechtspositie van het kind is volgens de CDA’er nu nog niet goed gewaarborgd. Met een eigen steunpilaar komt het kind centraal te staan in de jeugdhulp, denkt hij. “Zo creëren we rust, betere hulp voor jongeren en kunnen we het aantal uithuisplaatsingen terugbrengen.”

Dit artikel is 94521x bekeken...