Twijfels van BIT of de nieuwe PGB-portaal ooit nog wel zal slagen

Dit artikel is 6635x bekeken...

De nieuwe administratie van de persoonsgebonden budgetten (PGB) waarmee langdurig zieken of mensen met een beperking zelf zorg kunnen inkopen, staat op lossen schroeven. Of dit PGB 2.0 met een nieuw PGB-portaal er ooit komt is zelfs nog maar de vraag.

Dat blijkt uit een rapport van het BIT, Bureau ICT Toetsing van de overheid. Volgens het BIT zit het beheersysteem van het Zorgdomein niet goed in elkaar. Er zijn vooral problemen met de doorontwikkeling, exploitatie en beheer. “Ze zijn nauwelijks georganiseerd,” is het oordeel van het bureau, “Verder is de ontwikkelde software voorlopig nog niet toe aan landelijke uitrol.”

Bit stelt dat  alle partijen van PGB 2.0 een succes willen maken. “Daar werken ze los van elkaar hard aan. Er moet echter nog zoveel gebeuren en daarover ligt zo weinig vast, dat het BIT geen uitspraak kan doen of dit programma ooit gaat slagen. Met de huidige aanpak lukt dat in ieder geval niet.”

Stoppen
In het rapport brengt het BIT een aantal adviezen uit met een duidelijke waarschuwing: “Wanneer het onmogelijk blijkt om deze adviezen in zijn geheel over te nemen, adviseert het BIT om te stoppen met het huidige programma PGB 2.0,” zo valt er in het rapport te lezen.

De adviezen:

  • Wijs zo snel mogelijk één organisatie aan voor doorontwikkeling, exploitatie en beheer van het zorgdomein. Laat deze organisatie een due diligence doen op de software.
  • VWS moet zelf de leiding nemen in de verdere ontwikkeling van PGB 2.0.
  • Maak samen met partijen een plan van aanpak voor landelijke invoering.

Gebruiksvriendelijker
Sinds 1995 levert het Persoonsgebonden budget (pgb) een bijdrage aan zelfbeschikking van mensen die langdurige verzorging of professionele hulp nodig hebben. Per 1 januari 2015 maken alle budgethouders onder Wlz, Wmo en Jeugdwet gebruik van het trekkingsrecht pgb.

De SVB betaalt nu de door de budgethouder gedeclareerde bedragen direct aan hun zorgverleners uit. Echter bleek het ingevoerde systeem complex voor budgethouders en ook foutgevoelig en kostbaar.

Daarom startte VWS samen met de ketenpartners vanaf het najaar 2015 met een grondig verbetertraject. Het systeen moest  vereenvoudigen, gebruiksvriendelijker worden en het aantal administratieve fouten moest stukken minder worden.

Doel van het nieuwe PGB2.0-systeem is vooral de ondersteuning van de budgethouder te verbeteren. Het portaal, maar ook standaardisatie, borging van de verantwoordelijkheden van verstrekkers en een structurele reductie van de uitvoeringskosten moeten hiervoor uiteindelijk zorgen.

Heeft u een opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan naar info@Fortem.NU of reageer in het Fortem.NU Forum. Je kunt ook op onze website online reageren via DISQUS met Google+Facebook & Twitter.

[via]

Dit artikel is 6635x bekeken...