Staatscourant: PGB-tarieven WLZ 2023 online bekendgemaakt

Dit artikel is 2637x bekeken...

Op vrijdag 2 december 2022 heeft de Staatscourant de definitieve PGB tarieven in de Wlz per 2023 online gepubliceerd en is voor iedereen op officielebekendmakingen.nl inzichtelijk. Door aanpassing aan de huidige prijsontwikkeling en een extra inflatiecorrectie worden de maximale tarieven voor het uitbetalen van de zorgverlener/zorgaanbieders op 1 januari 2023 verhoogd.

  • Uurtarief voor formele zorg: € 72,39
  • Uurtarief voor informele zorg: € 22,98
  • Tarief voor dagbesteding per dagdeel: € 66,65

Toeslagen
Het bedrag van de wooninitiatieventoeslag is ook verhoogd van € 4.724,- naar € 5.007,-. Dit bedrag is een aanvulling op het PGB van mensen met een Wlz-indicatie die in een (beschermde)woonvorm wonen. De toeslag Kwaliteit Verpleging en Verzorging in wooninitiatieven wordt verhoogd van € 4.295,- naar € 4.552,-. Dit bedrag is een aanvulling op het PGB van mensen met een Wlz-indicatie op grond van verzorging en verpleging, VV4 tot en met VV10, te gebruiken als het budget niet toereikend is om de kwaliteit van zorg in stand te houden of te verbeteren.

  • Budgetgarantie: van 101,5% naar 104,55%
  • Persoonlijk Assistente Budget (BAP) van € 324.073,- naar € 338.818,-.

Vergoeding van vervoer naar de dagbesteding
Vanaf 1 januari 2023 mag de cliënt in alle situaties (waarin dat nodig is) van en naar de groepsbegeleiding of groepsbehandeling, het vervoer met het eigen PGB inkopen. Voorheen kon dit vervoer alleen uit het PGB betaald worden als de dagbesteding/groepsbehandeling uit het PGB werd betaald. Dit mag nu ook als de cliënt dagbesteding via zorg in natura heeft. Tenminste, als de instelling geen contract met het zorgkantoor heeft voor vervoer.

Bekijk HIER de complete tarieventabel voor 2023!
Klik op de tabel voor de complete tarieventabel (2023)

Dit artikel is 2637x bekeken...