SKJ-registratie voor Fortem

Dit artikel is 33483x bekeken...

Alle jeugdprofessionals in Nederland moeten voldoen aan bepaalde gedrags- en beroepsregels. Want als een jeugdprofessional bij de zorg van je kind en/of kinderen betrokken is, moet je er als ouder wel op kunnen vertrouwen dat de dienstverlening dan ook voldoet aan de wettelijke eisen die gesteld zijn.

Met Fortem zijn we sinds afgelopen week ook geregistreerd als jeugd- en gezinsprofessional bij het SKJ: Stichting  Kwaliteitsregister Jeugd.
De registratie van Fortem is geldig t/m 5 juli 2023.

Sinds 1 januari 2015 is de Jeugdwet van kracht. Het doel van deze wet is dat alle jeugdigen gezond en veilig opgroeien en zich zo goed mogelijk ontwikkelen.

De Stichting Kwaliteitsregister Jeugd heeft als doel de kwaliteit van de beroepsuitoefening in de jeugdzorg, en de handhaving van die kwaliteit, te borgen. Het SKJ ondersteund gemeenten in het hele land met de registratie van al deze jeugd- en gezinsprofessionals. Tevens zorgen ze bij het SKJ voor een onafhankelijk tuchtrechtsysteem. Dit maakt het eenvoudiger voor Nederlandse gemeenten om kaders op te stellen voor een professionele uitvoering van de Jeugdwet en daarvoor verantwoordelijkheid te nemen.

Cliëntroutes in de jeugdhulp
De gemeente organiseert ondersteuning, hulp en zorg aan kinderen, jongeren en hun ouders. Ze is verantwoordelijk voor hulp bij alle denkbare opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen. Cliënten en professionals kunnen ook gezamenlijk de cliëntroutes doornemen en samen kijken naar de stappen die gezet kunnen worden. Er zijn verschillende cliëntroutes. Kies HIER eerst de route. Vervolgens kun je binnen elke route een stap aanklikken voor meer informatie.

Als kind, jongere, ouder of verzorger wil je natuurlijk goede hulp krijgen. Ben je niet tevreden over deze hulp? Dan kun je de informatiefolder over bezwaar-, klacht- en tuchtprocedures raadplegen. Deze vertelt je dan precies stap voor stap wat je dan kunt doen.

Dit artikel is 33483x bekeken...