Samenwerking met Bureau Halt

Dit artikel is 6148x bekeken...

Sinds enkele weken is Fortem een samenwerking aangegaan met Reclassering Nederland. Hiermee zijn we een erkende ‘werkstraflocatie’ geworden. Inmiddels kunnen we Bureau Halt ook toevoegen als een van onze nieuwe partners voor 2019. Halt maakt voor de uitvoering van de Halt-straffen gebruik van de locaties van Fortem en onze aanwezige (werk)begeleiders.

“Halt richt zich al meer dan 30 jaar op het voorkomen, bestrijden en straffen van jeugdcriminaliteit*.

Halt heeft de wettelijke taak om grensoverschrijdend gedrag van jongeren te bestraffen. Zo’n 17.000 jongeren per jaar krijgen een Halt-straf opgelegd. Maar ook op het gebied van preventie is Halt de autoriteit. Halt geeft veel voorlichtingen op scholen, sportverenigingen of in de wijk. Ook bieden ze op maat interventies en diverse projecten aan.

Halt is de verbindende partner tussen het gezin, de wereld van het jeugdstrafrecht, de gemeente en alle organisaties waarmee jongeren vandaag de dag mee te maken hebben.

Zo levert Halt een actieve bijdrage aan een veilige & leefbare omgeving.

* Jeugdcriminaliteit: gedrag van jongeren van 12 tot 23 jaar waarmee bepaalde – in wetten vastgelegde – normen worden overtreden en waarop een straf staat.

Dit artikel is 6148x bekeken...