Samenwerking met HALT voortgezet

Dit artikel is 357x bekeken...

Sinds december 2018 werkt Fortem samen met o.a. Reclassering Nederland. Hiermee zijn we inmiddels een erkende ‘werkstraflocatie’ geworden. Na onze verhuizing is ook op de locatie van minicamping ‘Het Peelvenneke’ gestart met het begeleiden en uitvoeren van werkstraffen. Sinds 2019 hadden we ook al een samenwerking met Bureau Halt op de locatie bij Tuincentrum Disveld in Lent, vlakbij Nijmegen. In de zomer van 2022 hebben we HALT kennis laten maken met onze nieuwe locatie.

“Op jaarbasis krijgen ongeveer 15.000 jongeren een HALT-interventie opgelegd”

HALT is net zoals wij enthousiast over de ruimte en de verschillende werkzaamheden die gedaan kunnen worden. De samenwerking zal dan ook worden voortgezet op onze nieuwe locatie in Zeeland (Noord-Brabant) en we kijken uit naar een lange & leerzame samenwerking.


Wat is HALT?

Voorheen was de naam Bureau Halt maar vandaag de dag staat het bekend als HALT. HALT staat voor Het Alternatief. Halt is een Nederlandse instantie die kortlopende interventies organiseert om jeugdcriminaliteit te voorkomen, te bestrijden en ook te bestraffen. HALT is een landelijke organisatie die regionaal werkt. Je vindt hier het overzicht van de verschillende teams. Het landelijke kantoor is gevestigd in Utrecht.

Al meer dan 40 jaar richt HALT zich op het voorkomen en bestraffen van jeugdcriminaliteit. Vanuit de overtuiging dat jongeren een tweede kans verdienen. Onder jeugdcriminaliteit verstaan ze: gedrag van jongeren van 12 tot 23 jaar waarmee bepaalde – in wetten vastgelegde – normen worden overtreden en waarop een straf staat.

HALT heeft de wettelijke taak om strafbaar gedrag onder jongeren aan te pakken, zonder dat de jongere hiermee een strafblad krijgt. De jongere krijgt letterlijk een tweede kans. Op jaarbasis krijgen ongeveer 15.000 jongeren een HALT-interventie opgelegd.

Hiernaast zijn er ook nog veel jongeren die door de school, de sportvereniging of de gemeente worden doorverwezen na het vertonen van bijvoorbeeld grensoverschrijdend gedrag. De jongeren worden doorgestuurd naar HALT voor één van de preventieve HALT-interventies. Naast deze individuele interventies geeft HALT ook voorlichtingen op scholen, sportverenigingen of in de wijk. En ze doen samen met partners mee aan een projectmatige of wijkgebonden aanpak die is gericht op een veilige samenleving. Hierdoor zijn medewerkers van HALT goed op de hoogte van wat er speelt onder jongeren en wat de nieuwste trends zijn.

Bezoek de website van HALT.nl voor meer informatie. Bedoelt voor zowel jongeren als hun ouders en/of verzorgers…

 

Dit artikel is 357x bekeken...