“Pilot met nieuw PGB-portaal veelal positief ontvangen”

De eerste ervaringen met een pilot voor het nieuwe PGB Portaal zijn positief. Dat bleek afgelopen week tijdens een werkbezoek van minister Hugo de Jonge (VWS), Petra van Holst (directeur Zorgverzekeraars Nederland) en directeur Aline Molenaar van Per Saldo. Zij wilden om meer te weten te komen over de ervaringen met de pilot. Het portaal moet op termijn landelijk ingevoerd worden, met als doel om onder meer de zorginkoop voor PGB-houders te vereenvoudigen.

Het online PGB-portaal is opgezet als alternatief voor een door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) opgezette systeem. Voormalig staatssecretaris Martin van Rijn van VWS beloofde in 2016 een beter systeem, nadat het SVB-systeem veel problemen met uitbetalingen van persoonsgebonden budgetten veroorzaakte. Het budgethoudersportaal is 18 juni 2018 in gebruik genomen. Budgethouders vanuit de regio van Zorgkantoor DSW en de gemeente Westland kunnen als eersten het portaal gebruiken. In het totaal gaat het om ongeveer 1.300 budgethouders en 3.500 zorgverleners. Later volgen de budgethouders van andere zorgkantoren en gemeenten.

Een peiling onder de budgethouders en hun zorgverleners in de pilotregio leverden positieve geluiden op, zo schrijft de brancheorganisatie voor zorgverzekeraars. Ook zorgkantoor DSW, dat de PGB-regeling uitvoert, is tevreden over de eerste versie van het nieuwe digitaal platform. ZN sprak met budgethouder Wendy Koedoot, die voor haar zoon Vincent (19) een PGB beheert en met Marja Krabbendam, medewerker van de afdeling PGB van Zorgkantoor DSW.

Eenvoudige PGB-administratie
Met het PGB Portaal moet het voor budgethouders makkelijker worden om de PGB-administratie zoals zorgovereenkomsten of facturen te verwerken. Budgethouder Wendy Koedoot wiens zoon onder meer zwakbegaafd en autistisch is, heeft met vier verschillende zorgverleners te maken. “Het grootste voordeel voor mij is dat ik nu per maand een planning kan maken en budget daaraan kan koppelen. Straks in december is altijd weer veel extra drukte, waar mijn zoon heftig op reageert. Ik heb dan extra budget nodig. Met het nieuwe portaal kan ik dat nu al beheren.”

Voor zorgkantoren en zorgverleners biedt het PGB Portaal de optie zelf zorgbeschrijvingen (welke zorg er geleverd wordt) en zorgovereenkomsten (de financiële afspraken tussen zorgverlener en budgethouder) goed te keuren, zonder tussenkomst van de Sociale Verzekerings Bank (SVB). Marja Krabbendam van Zorgkantoor DSW, hierover: “Voorheen deden wij de controle op de zorgbeschrijvingen en de SVB die op de zorgovereenkomsten. Dan moesten we wachten op akkoord van de SVB. Nu houden we dat in eigen hand, waardoor het veel sneller gaat. Het scheelt zo één tot twee weken.“

Ook de uitbetaling van facturen kan nu veel sneller, soms binnen één tot twee werkdagen. Daarnaast kunnen budgethouders en zorgverleners nu zien wat de status van een betaling is. Krabbendam: “Wij hebben dat overzicht nu zelf ook, voorheen liep dat via de SVB.”

Meer functionaliteiten later toegevoegd
Het huidige portaal wordt gebouwd door zorgverzekeraar DSW en wordt later ondergebracht bij een nog op te richten organisatie, waarin gemeenten en zorgkantoren een leidende rol moeten krijgen. Het gaat om een eerste versie waarbij de komende tijd steeds meer functionaliteiten worden toegevoegd.

“Bij de bouw van het PGB Portaal is er goed naar ons geluisterd. We hebben veel input geleverd en dat werd dan verwerkt in het systeem,” zegt Krabbendam die vanaf het begin nauw betrokken was bij de pilot. Wendy Koedoot zit in de klankbordgroep en heeft dezelfde ervaring.

Meer gebruiksgemak PGB-Portaal
Uit een recente peiling onder de deelnemende budgethouders en zorgverleners blijkt dat het nieuwe systeem een 7.5 krijgt voor gebruiksgemak. Twee derde van de respondenten vindt het invoeren, wijzigen en verwerken van de administratie nu makkelijk of zeer makkelijk. 40 procent geeft aan dat het systeem hen attendeerde op de invoer van foute informatie. Ruim 80 procent vindt dat de juistheid en snelheid van uitbetalen goed tot zeer goed is. Als verbeterpunt wordt de verwerking van de declaraties met specificatie per dag genoemd. Een deel van de budgethouders heeft aangegeven dit als meer werk te ervaren.

De komende periode wordt het PGB Portaal doorontwikkeld en op basis van de resultaten van diverse testen door partijen, zal de pilot gevolgd worden door invoering van het PGB Portaal bij een aantal nieuwe gemeenten en/of zorgkantoren en hun budgethouders.

Heeft u een opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan naar info@Fortem.NU of reageer in het Fortem.NU Forum. Je kunt ook op onze website online reageren via DISQUS met Google+Facebook & Twitter.

[via]

Dit artikel is al zo vaak bekeken...1135keer

Volg & LIKE ons!