“PGB-riscoscan lijkt succesvol te zijn”

Dit artikel is 3211x bekeken...

De SVB en het VNG Kenniscentrum Handhaving en Naleving (KCHN) voeren samen het project PGB-risicoscan uit.

Dit is momenteel nog een instrument die volop in ontwikkeling is en waarmee via de data van de SVB gemeenten in ons land (onder andere) kunnen zien of het aantal uren dat een zorgaanbieder in totaal declareert fysiek daadwerkelijk ook mogelijk is.


Afgelopen vrijdag (1 november 2019) was er de presentatie van de voorlopige resultaten aan minister Hugo de Jonge van VWS. De risicoscan heeft na een kleine 6 maanden testen inmiddels al haar succes bewezen. Er zijn namelijk al meer dan 30 bezoeken aan zorgverstrekkers gebracht en een aantal vervolgonderzoeken is na deze bezoeken ingesteld.

In het praktijk boek welke Hugo de Jonge heeft ontvangen staan 44 voorbeelden over preventie, toezicht & handhaving. Veel artikelen sluiten naadloos aan op het programma Rechtmatige Zorg van VWS, dat leidt tot een aanpak om onbedoelde fouten en opzettelijke fraude in de zorg tegen te gaan.

Later deze maand vindt er een uitgebreide evaluatie plaats van het project PGB-risicoscan. Daaraan nemen alle deelnemende gemeenten deel en wordt afgesproken welk vervolg het project gaat krijgen in de toekomst. Wordt vervolgd!

[via]

Dit artikel is 3211x bekeken...