“PGB fraude opgespoord door huisbezoeken van zorgkantoor”

Dit artikel is 6319x bekeken...

De zorgkantoren in ons land hebben in 2017 fraude met persoonsgebonden budgetten (PGB’s) ontdekt door huisbezoeken te doen. Deze bezoeken zijn in 2012 door toenmalig staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid in het leven geroepen om fraude met PGB’s op te sporen. Vorig jaar was er sprake van een te vergelijkbaar percentage aan zorgverleners dat fraudeert. Zo meldt Skipr vandaag.

In totaal zijn er 13.000 huisbezoeken uitgevoerd door 220 medewerkers van zorgkantoren. Bureau Vektis rapporteerde hierover in opdracht van het ministerie. Tijdens de huisbezoeken werd duidelijk dat in 1,7 % van de gevallen sprake was van vermoedens van fraude. Het gaat daarbij voornamelijk om fraude van de zorgverlener, niet fraude door de ontvanger van het PGB. Het fraudeteam van het zorgkantoor is in deze gevallen ingeschakeld. Ook werd tijdens de huisbezoeken geconstateerd dat er in 370 gevallen sprake was van oneigenlijk gebruik.

Tijdens de huisbezoeken werd niet alleen bekeken of er sprake was van fraude. Ook werd gekeken naar de kwaliteit van de zorg en hoe de budgethouder dit ervaart. Bij 800 van de in totaal 40.000 budgethouders was sprake van onverantwoorde zorg. Het ging daarbij onder andere om de beschikbaarheid van slechts één zorgverlener. Ook werd in 50 gevallen gesproken over vermoedens van verwaarlozing. Vervolgactie is in de meeste gevallen ondernomen.

Zelf verantwoording afleggen
Van de 40.000 gebruikers van een persoonsgebonden budget was 97 tevreden of zeer tevreden over de geleverde zorg. Met het budget kunnen mensen zelf zorg inkopen. Zij ontvangen hiervoor een bepaald budget dat past bij zijn of haar indicatie. Zij moeten achteraf verantwoording afleggen over hoe zij dit geld besteed hebben. Zij kunnen hiermee bijvoorbeeld zorg aan huis inkopen, maar ook activiteiten buiten het huis zoals dagbesteding.

Heeft u een opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan naar info@Fortem.NU of reageer in het Fortem.NU Forum. Je kunt ook op onze website online reageren via DISQUS met Google+Facebook & Twitter.

[bron]

Dit artikel is 6319x bekeken...