Onderzoek: “Kinderen leren beter rekenen & wiskunde door beweegprogramma’s op school”

Sporten is gezond! Dat roepen onderzoekers al jaren, en dat is natuurlijk ook zo. Het Latijnse gezegde, ‘mens sana in corpore sano’, wat in het Nederlands betekend: ‘een gezonde geest in een gezond lichaam’, is vandaag de dag relevanter dan ooit tevoren. Kinderen die meerdere malen in de week op hun school een ‘beweegprogramma’ of sportles volgen presteren namelijk aanzienlijk beter met bijvoorbeeld vakken als rekenen & wiskunde. Dat blijkt uit een literatuurstudie die is uitgevoerd door de afdeling sociale geneeskunde van Amsterdam UMC, locatie VUmc tezamen met 12 internationale experts.

Kinderen die op hun school meerdere keren per week (en gedurende een langere tijd) beweegprogramma’s en/of sportlessen volgen presteren hierdoor beter met onder andere rekenen en wiskunde. Amika Singh is sinds maart 2018 senior onderzoeker bij het Mulier Instituut: “Programma’s blijken pas effectief als ze over een langere periode en op intensieve wijze worden aangeboden. Daarom pleiten wij voor meer investeringen van de overheid om dit ook mogelijk te maken.” Singh en haar collega’s publiceerden dit resultaat in het toonaangevende vaktijdschrift British Journal of Sports Medicine.

Leiden beweegprogramma’s op school tot betere schoolprestaties? 
Met deze vraag analyseerden Singh en haar collega’s de resultaten van 58 studies naar het effect van beweegprogramma’s op cognitieve prestaties (zoals aandacht en werkgeheugen) en schoolprestaties (zoals cijfers en citoscores). De onderzoekers vonden dat slechts 11 van de 58 studies voldeden aan de kwaliteitseisen voor het predicaat ‘van hoge kwaliteit’.

Positief effect
De onderzoekers zagen echter geen overtuigend bewijs voor een positief effect van beweegprogramma’s op cognitieve prestaties en algemene schoolprestaties. Wel zag men bij kinderen een positieve uitschieter voor rekenen en wiskunde op scholen die langdurig en meerdere malen per week beweegprogramma’s en/of sportlessen hadden aanboden aan deze groep jongeren. Het ging meestal om programma’s die al 2 tot 3 jaar liepen en waarbij de kinderen tussen de 3 en 5 keer per week intensief bewogen.

Lange adem
In veel van de andere beweegprogramma’s die onderzocht zijn, bewogen kinderen minder vaak en werden de effecten na een kortere periode – bijvoorbeeld 3 maanden – gemeten. De onderzoekers adviseren daarom overheid, onderwijs, onderzoek en subsidieverstrekkers om te investeren in langer lopend onderzoek naar de effecten van meer bewegen op schoolprestaties.

Singh: “De huidige aandacht voor het belang van bewegen in het onderwijs is terecht. Naast de positieve effecten op gezondheid lijken langdurig uitgevoerde beweegprogramma’s ook tot betere rekenprestaties te leiden.”

Heeft u een opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan naar info@Fortem.NU of reageer online op onze website of in het Fortem.NU Forum. Ben je al aangemeld voor de nieuwsbrief van Fortem?

[bron]

Dit artikel is al zo vaak bekeken...614keer

Volg & LIKE ons!