Onderzoek: “epilepsiemedicijn kan de belangrijkste symptomen van autismespectrumstoornissen verlichten”

Dit artikel is 287x bekeken...

Tot op heden bestaat er nog geen specifiek medicijn voor autisme maar er is hoop! Een studie van de Franse onderzoekers Jérôme Becker en Julie Le Merrer toont aan dat bromide-ionen (die gebruikt worden om epilepsie te behandelen) ook symptomen van autismespectrumstoornissen (ASS) kunnen aanpakken.

Autismespectrumstoornissen (ASS) worden vandaag de dag hoofdzakelijk psychosociaal behandeld. Geneesmiddelen kunnen hierbij bijvoorbeeld wel geassocieerde pathologieën aanpakken, agitatie en slaapstoornissen. Ook epilepsie is een veel voorkomende bijkomstigheid bij mensen met ASS. De twee aandoeningen hebben bepaalde mechanismen gemeen, zoals een defect in de remmende circuits. Wetenschappers hebben nu onderzocht of bromide-ionen, die lang als anti-epilepticum zijn gebruikt, de belangrijkste symptomen van ASS zouden kunnen verlichten.

Medicijn voor autisme?
Onderzoekers van Inserm, CNRS, Inrae en de Universiteit van Tours hebben de behandeling met bromide-ionen, die over het algemeen wordt voorgeschreven voor epilepsie die resistent is tegen conventionele behandelingen, getest op drie muismodellen die verschillende genetische mutaties hadden die verantwoordelijk zijn voor het autistische fenotype. Zo ontdekten ze dat de bromide-ionen een positieve impact had op het sociale gedrag van de dieren en dat het stereotiep gedrag werd verminderd. De muizen waren ook opvallend minder angstig. Dat is goed nieuws!

Op basis van deze resultaten wordt nu gestreefd naar het opzetten van een klinische proef op volwassen patiënten. “Het feit dat gunstige effecten werden waargenomen in de drie verschillende muismodellen betekent dat de behandeling misschien kan worden veralgemeend naar verschillende subgroepen van autistische personen in toekomstige klinische studies,” zo stellen de onderzoekers Julie Le Merrer en Jérôme Becker in hun persbericht.

Dit artikel is 287x bekeken...