Onderzoek: 2.323.000 euro voor de verbeteren van kwaliteit van leven

Dit artikel is 473x bekeken...

De Hersenstichting heeft in totaal 2.323.000 euro toegekend voor praktijkgericht onderzoek. De vijf gehonoreerde onderzoeken zijn de uitkomst van de subsidieoproep die de stichting deed. De onderzoeken dragen bij aan het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met een hersenaandoening. De behoefte vanuit deze doelgroep en/of hun systeem is daarbij als uitgangspunt genomen.

De voorstellen richten zich op zowel het reduceren van klachten, als op het verbeteren van functioneren en/of het vergroten van de participatie in onze Nederlandse samenleving.

Het gaat om de volgende vijf onderzoeken
1. Snel herstel van een angst-gerelateerde stoornis; intensieve of wekelijkse cognitieve gedragstherapie? – AmsterdamUMC (Neeltje Batelaan)
Ruim 1 miljoen mensen lijden aan een angststoornis. De invloed van een angststoornis op de kwaliteit van leven is groot. Mensen met een dergelijke stoornis voorzien onheil, ervaren angst en soms worden bepaalde situaties vermeden. Cognitieve gedragstherapie is de voorkeursbehandeling. In dit onderzoek wordt gekeken op welke wijze cognitieve gedragstherapie het meest effectief is: wekelijks en daardoor vaak een langere behandelduur of kortdurend en intensief?

2. Kwaliteit van werk, kwaliteit van leven – RadboudUMC (Nienke de Vries)
Kunnen blijven werken is voor iedereen van groot belang voor de kwaliteit van leven, zo ook voor mensen met een hersenaandoening. In dit geval richt het onderzoek zich specifiek op mensen met een progressieve neurodegeneratieve bewegingsstoornis (de ziekte van Parkinson, andere vormen van parkinsonisme, ataxie en hereditaire spastische parese). Om werken voor deze groep mogelijk te (blijven) maken, is een passende invulling van werkzaamheden nodig. In het onderzoek wordt een protocol voor op de werkvloer gemaakt en getest.

3. Beter thuis: Begeleiding voor cliënten met Huntington en Parkinson – Mijzo (Kristel Kalkers)
Voor zowel de ziekte van Huntington als voor de ziekte van Parkinson geldt dat een aantal hersenfuncties is aangetast. Mensen met deze hersenaandoeningen kunnen onder andere moeite ervaren met concentratie, denken en bewegen. In dit onderzoek wordt gekeken hoe de inzet van thuisbegeleiding bijdraagt aan betere kwaliteit van leven en aan verlichting van stress.

4. Zorg op maat voor Dementie Anders – AmsterdamUMC (Evelien Lemstra)
De ziekte van Alzheimer is de meest voorkomende vorm van dementie. Een kleiner deel van de mensen met dementie heeft een andere vorm. Deze ziekten hebben vaak andere verschijnselen. Hierdoor kan het lastiger zijn en langer duren om de juiste diagnose te stellen. De onderzoekers willen een toolkit ontwikkelen voor zorgprofessionals. Met als doel meer zorg op maat voor mensen met dementie, anders dan de ziekte van Alzheimer.

5. Cognitieve training en hersenstimulatie bij ernstige psychiatrische aandoeningen – Rijksuniversiteit Groningen (RUG) (Lisette van der Meer)
Mensen met een ernstige psychische aandoening, zoals schizofrenie of een bipolaire stoornis, ervaren vaak allerlei problemen in het dagelijks leven. Denk aan moeite met huishoudelijke taken, zelfzorg of deelname aan de samenleving. Eerder onderzoek toont aan dat cognitieve remediatie (CR) training het dagelijks functioneren van mensen met een psychose verbetert. In dit onderzoek wordt gekeken of CR training, eventueel in combinatie met milde hersenstimulatie, ook effectief is voor mensen met een ernstige psychische aandoening.

Dit artikel is 473x bekeken...