OM eist cel- en geldstraffen en beroepsverboden tot 5 jaar in grote PGB fraude zaak

Dit artikel is 8025x bekeken...

Vanmorgen om 9:30 uur begon in de rechtbank van Almelo de mega fraudezaak over PGB gelden. De zeven verdachten kregen vandaag de strafeis die het Openbaar Ministerie (OM) hen oplegt te horen. Dit omdat er miljoenen werden gedeclareerd tussen 2009 en 2016 met valse facturen voor zorg die niet is geleverd.

Deze werden geïncasseerd bij diverse verzekeraars zoals Achmea, Menzis en Zorg & Zekerheid. Onder de verdachten was ook Saron Zorg uit Beuningen. Deze instelling had een organisatiestructuur waarin zorg werd verleend met een Christelijke achtergrond/inslag. Amen! Andere verdachten waren stichting Zout uit Katwijk aan Zee en zorggroep In ‘t Zadel uit Boekelo. Naast de instellingen zelf staan er ook medewerkers als verdachte in de rechtszaal.

Rechtbank verslaggever Mark Mensink (Telegraaf) was vanmorgen aanwezig in Almelo en deed via Twitter verslag van de rechtszaak. Al vanaf het begin van de rechtszaak zaten de verdachten volop in spanning over de strafeis die hen zou worden opgelegd. En terecht!
Omdat er maar liefst 7 verdachten voor de rechter stonden was het erg krap in de rechtbank van Almelo vanwege de beperkte ruimte.

De requisitoir (=strafeis) die de officier van justitie heeft bestaat uit een maar liefst 88 pagina’s dik boekwerk. Naast de PGB fraude is er ook zorg verleend die helemaal niet uit de PGB budgetten betaald had mogen worden. Dit werd verdoezeld met valse facturen. In totaal ruim meer dan 3,9 miljoen euro. Het OM zegt dat de handelingen van Saron in strijd zijn met wat gebruikelijk is in het normale handelsverkeer. Namelijk: “Pas betalen nadat de dienst verleend is”, zo vult het OM aan. Volgens het OM kon de bewindvoerder de daadwerkelijk verleende zorg ook niet controleren, alleen maar dat het zorgbudget niet werd overschreden. Saron bracht als hoofdaannemer wel zorg in rekening, maar weet niet of de gedeclareerde zorg ook daadwerkelijk uitgevoerd is door de onderaannemers. En dat terwijl er wel een budgetdeel werd achtergehouden volgens het OM. Dit is uiterst verwarrend, zeker voor de budgethouders en bewindvoerders in kwestie. Het OM noemde dit dan ook ‘geraffineerd misbruik’ door verdachten.


Bij zorggroep In ‘t Zadel uit Boekelo (Enschede) bracht men bijvoorbeeld verblijf in rekening, waarbij echter helemaal geen sprake was van aanwezigheid. Het OM noemde dit dan ook valsheid in geschrifte omdat als er sprake was van langdurig verblijf, er op de factuur kortstondig verblijf stond vermeld. Het OM vindt het verder ook best logisch dat als PGB-houders gaan ‘samenhokken’ en de budgetten gaan samenvoegen, de kosten niet per budgethouder gespecificeerd kunnen worden. Een gedoogconstructie, aldus de officier van justitie.

De verdachten die vandaag terecht staan voelen zich een zondebok en waarschuwen ervoor dat ook andere zorginstellingen in Nederland bedreigt worden bij een eventuele schuldigverklaring & strafoplegging. Yeah right!

Een aantal van de verdachten hebben het lef om in de rechtbank te lachen als het OM met aantijgingen komt tegen hen. Heel triest. Zal we door de zenuwen komen. Er werd vandaag ook nog meer gelachen…

Volgens het OM bewijst de mailcorrespondenties (en de aanwezige verantwoordingsformulieren) dat er minder zorg is verleend dan er daadwerkelijk gefactureerd is. Men spreekt van een ‘papieren werkelijkheid’ want na grondig onderzoek blijkt dat er in feite veel minder zorg is verleend. Ook zou er zorggeld gebruikt zijn om de huur mee te betalen. Dat hebben we eerder gehoord!

Als een begeleider van de zorginstelling praat met een cliënt over haar verleden, dan lijkt dat meer op een vorm van gesprekstherapie dan op begeleiding. Dit is volgens het OM dan ook niet inzetbaar voor PGB. “Iedere andere constructie is buitenwettelijk”, aldus het OM. Met deze handelswijze tonen de verdachten duidelijk aan dat de te hoge (en verkeerde) declaraties niet weggeschoven kunnen worden als een enkele ‘vergissing’ of ‘slordigheidje’. Zo geeft het OM verder nog het voorbeeld van een valse factuur dat het maandelijks geen 8,5 uur kan factureren om een cliënt enkel en alleen erop aan te spreken dat hij of zij moet gaan douchen. Een van de verdachte van In ‘t Zadel is blijkbaar niet onder de indruk van wat het OM allemaal te vertellen heeft vandaag. Tijdens het proces zit hij veelal op zijn telefoon te kijken. De rechter sommeerde hem dan ook om zijn telefoon weg te stoppen.

Volgens het OM is er duidelijk sprake van stelselmatig onjuist declareren. Dit gebeurde dan meestal twee- of driemaal meer dan dat er aan daadwerkelijke zorg was geleverd aan cliënten. Het gaat om in totaal 12 casussen van budgethouders die onregelmatigheden hadden gesignaleerd. Het wederrechtelijk genoten voordeel wat stichting In ‘t Zadel hiermee heeft gehad is meer dan 1.5 miljoen euro.

Stichting Zout had ook een tekort aan huurinkomsten. Dit blijkt uit de bankgegevens. Vervolgens werden de PGB-gelden hiervoor gebruikt, maar dat is nou juist niet de bedoeling van het PGB om er de huur mee te betalen. De budgethouders en zorghouders zijn door Saron Zorg, In ‘t Zadel en stichting Zout duidelijk opgelicht. Het onterecht aangenomen geld werd witgewassen. Het gaat volgens het OM hierbij om een criminele organisatie, waarbij goed en duurzaam werd samengewerkt. Wel was er sprake van een (deels) legale bedrijfsvoering.

In alles ging het erom om zoveel mogelijk PGB-gelden te genereren. “Er is opzettelijk en structureel op grote schaal met zorggeld gerommeld”, aldus het OM. Verder vindt het OM het erg storend dat de verdachten er tijdens deze rechtszaak op wezen dat cliënten zelf verantwoordelijk zijn voor het registreren van daadwerkelijk uitgevoerde zorghandelingen. Hiermee wilden ze volgens het OM een rookgordijn maken om zodoende de discrepanties te maskeren. De verdachten hebben allemaal misbruik gebruik gemaakt van de onwetendheid over de PGB wet- en regelgeving bij hun budgethouders en begeleiders.

De strafbare feiten die werden vanuit een christelijke grondslag aangeboden aan de cliënten. “Ze zijn op een gegeven moment het criminele pad op gegaan”, aldus het OM. De diverse zorgkantoren en de belastingbetaler is in totaal voor bijna 4 miljoen euro opgelicht. Alle verdachten zijn zogeheten ‘first offenders’, wat betekend dat ze hiermee voor het eerst in de fout zijn gegaan. Bij fraude boven de 1 miljoen euro is een gevangenisstraf van 24 maanden op zijn plaats. Ondanks dat er veel media-aandacht is voor deze zaak  zal dit verder niet leiden tot strafvermindering. Het OM zet hoog in en eist flinke cel- en geldstraffen tegen de verdachten. Ook wil men diverse beroepsverboden opleggen met een maximum tot 5 jaar.

Namen en rugnummers
Gerard S. (52) uit Beuningen, de directeur van Pastoraal Centrum Saron, wordt gezien als het masterbrein achter de frauduleuze manier van declareren. Daarom wil het OM dat hij 30 maanden de cel in gaat en 5 jaar lang niet meer in de zorg mag werken. Sander van D. (40) uit Wierden zou als financiële man binnen PC Saron ook een belangrijke rol hebben gespeeld, en hoorde een celstraf van 15 maanden en een beroepsverbod van 5 jaren tegen zich eisen. Omdat leidinggevenden van ook In ’t Zadel meewerkten aan de werkwijze van Gerard S. worden ook zij persoonlijk verdacht van onder meer fraude & witwassen. Het gaat onder meer om Enschedeër Wim G. (58), de directeur van In ’t Zadel. Tegen hem is 18 maanden gevangenisstraf geëist, net als tegen zijn vrouw. Tegen zijn dochter eist het OM 12 maanden, waarvan 6 voorwaardelijk. Zij gingen naar eigen zeggen volledig mee in de adviezen van S., maar hadden als bestuur van een zorginstellingen volgens het OM de plicht om ook zelf kennis op te doen over de declaraties van pgb’s.

In een reactie van de advocaat op de strafeis van het OM tegen deze zorgcowboys : “Het OM moet nodig een lesje PGB-regels krijgen, want ze snappen er helemaal niks van”. Tijdens de rechtszaak waren er vandaag ook diverse personeelsleden van In ‘t Zadel uit Boekelo aanwezig maar deze wilden pas na een eventuele uitspraak hier een (inhoudelijke) reactie op geven. Donderdag 7 juni staat het pleidooi voor Saron Zorg op het programma. Vrijdag 8 juni is er het pleidooi van stichting In ‘t Zadel en op maandag 11 juni is het de beurt aan stichting Zout. De uitspraak in deze mega fraude zaak staat gepland voor dinsdag 10 juli 2018. Wordt vervolgd!

Heeft u een opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan naar info@fortem.nu of registreer jezelf en reageer online.

[bron]

Dit artikel is 8025x bekeken...