Miljoenencompensatie van het Rijk voor WMO en jeugdzorg

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft 200 miljoen euro verdeeld over 77 gemeenten die ernstige tekorten hebben op de jeugdzorg en de WMO. Deze miljoenen zijn vooral bestemd voor de middelgrote gemeenten zoals Venlo, Leeuwarden en Eindhoven.

Toch zijn al deze miljoenen nog niet genoeg om alle gaten te dichten. In totaal was bijna 500 miljoen aan compensatie aangevraagd en nu word er nog niet eens de helft uitbetaald.

Sinds een aantal jaren zijn gemeenten zelf verantwoordelijk voor jeugdzorg en andere zorgtaken. Die werden overgeheveld vanuit het Rijk. De vergoeding die daar tegenover stond bleek echter lang niet goed genoeg voor alle gemeenten. Daarom spraken het rijk en de gemeenten af dat er een zogenaamde stroppenpot zou komen voor gemeenten die er echt zwaar bij in schoten.

Venlo en Eindhoven zijn met 21,7 miljoen per stuk de grootste ontvangers uit het fonds. Ook Leeuwarden (20,9 miljoen), Rotterdam (bijna 18 miljoen), Groningen en Enschede (beiden ruim 13 miljoen) krijgen een groot bedrag.  De volledige lijst is hier te vinden.

Van de ongeveer 380 Nederlandse gemeenten dienden er 88 een aanvraag in. Daarvan werden er 77 gehonoreerd. Er zijn meer gemeenten met tekorten, maar omdat er niet genoeg geld was om hen allemaal te compenseren werd een bepaalde drempel ingesteld.  De gemeenten die wel een aanvraag indienden, gaven aan samen 488 miljoen euro tekort te komen. Daarvan is dus minder dan de helft toegekend.

Lobby
Overigens kwamen niet alle gemeenten de afgelopen jaren geld tekort. De gemeente Arnhem sprak tegenover deze krant eerder zijn onvrede uit over gemeenten die om compensatie vroegen. Toenmalig wethouder Martijn Leisink zei dat ‘iedere gemeente een andere boekhoudmethode en een ander idee heeft van wat onder jeugdzorg valt’. ,,Daar wordt door gemeenten mee gespeeld. Dat is de lobby.”

Het CBS meldde gisteren dat voor het eerst sinds de overheveling van de jeugdzorg naar gemeenten het aantal jongeren dat zorg ontvangt niet verder is toegenomen. In de eerste 6 maanden van 2018 kregen bijna 337 duizend jongeren jeugdzorg, 11 duizend minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Het CBS kan de daling niet verklaren.

Heeft u een opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan naar info@Fortem.NU of reageer in het Fortem.NU Forum. Je kunt ook op onze website online reageren via DISQUS met Google+Facebook & Twitter.

[via]

Dit artikel is al zo vaak bekeken...403keer

Volg & LIKE ons!