Meer deskundigheid nodig voor complexe psychische problematiek

Dit artikel is 6473x bekeken...

De wijkzorg voor patiënten met een complexe psychiatrische achtergrond komt ernstig in het geding. Dit omdat er een gebrek is aan deskundig en professioneel personeel. Dit blijkt uit een onderzoek van gezondheidsinstituut Nivel onder verzorgenden, wijkverpleegkundigen, praktijkondersteuners en begeleiders.

Drie kwart van de ondervraagde zorgverleners signaleert problemen in de zorg bij mensen die de grip op hun leven kwijt dreigen te raken. Daardoor bestaat volgens het Nivel het risico dat zij zichzelf of anderen iets aandoen.

Ook noemen zorgverleners knelpunten bij mensen die zorg mijden en mensen met verslavingsproblemen, gedragsproblemen, of een combinatie van allerlei problemen. “Het is lastig deze mensen tijdig in beeld te krijgen, zodat al in een vroeg stadium hulp geboden kan worden”, aldus de onderzoekers. Zorgverleners onderstrepen het belang van wijkteams waarin mensen met specifieke deskundigheid zitten.

Doorverwijzen naar gespecialiseerde instanties
Zij willen ook meer mogelijkheden om mensen met psychische problemen te kunnen doorverwijzen naar gespecialiseerde instanties. “Veel zorgverleners in de wijk willen zelf ook bijgeschoold worden over het tijdig signaleren, ondersteunen en doorverwijzen van mensen met psychische problematiek”, aldus het Nivel.

In totaal deden 425 zorgverleners die te maken hebben met mensen met complexe psychische problemen in de wijk mee aan het onderzoek.

Heeft u een opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan naar info@Fortem.NU of reageer in het Fortem.NU Forum. Je kunt ook op onze website online reageren via DISQUS met Google+Facebook & Twitter.

[bron]

Dit artikel is 6473x bekeken...