Wekelijkse POLL van RijschoolPro: “Meer aandacht voor ADHD en autisme in de basisopleiding tot rij instructeur”

Dit artikel is 530x bekeken...

Uit de wekelijkse poll op van de website van RijschoolPro.nl blijkt dat een grote meerderheid van de RijschoolPro-lezers (meer dan 60%!) het wenselijk vindt om de basisopleiding tot rij instructeur uit te breiden. RijschoolPro is het online vakblad voor de rijschoolbranche. Scholing over onder andere leerlingen met bijvoorbeeld ADHD, autisme, rijangst en/of faalangst zou volgens de achterban opgenomen moeten worden in een nieuwe en verbeterde basisopleiding.

Hoewel in de basisopleiding tot rij instructeur onder andere aandacht wordt besteed aan het coachen van leerlingen en het geven van feedback, is informatie over onderwerpen als ADHD, autisme, rijangst en/of faalangst alleen via WRM-bijscholingen beschikbaar. Is het nodig dat er extra (bij)scholing komt voor deze doelgroep(en)? En moet dit in de toekomst verplicht worden opgenomen in de basisopleiding tot rij instructeur? Een overgrote meerderheid vindt dus van wel.

Bijscholing
Iedere 5 jaar dient een rij instructeur 6 dagdelen theorie- en één dag praktijkbijscholing te doorlopen om de vakbekwaamheid up-to-date te houden en ervoor te zorgen dat de bevoegdheidspas niet verloopt.

Een instructeur kan kiezen voor onderwerpen als ‘Omgaan met rijangst’, ‘Basiscursus autisme en ADHD’, ‘Faalangstinstructeur’, ‘Alcohol en drugs’ en ‘Lesgeven aan leerlingen met een beperking’. Maar ook voor meer praktische onderwerpen als ‘Toepassen van Rijprocedure A’, ‘Lesplan maken’ en ‘Ondernemersvaardigheden’.

Alle mogelijke WRM-bijscholingen en een verdere toelichting hierop, zijn te vinden op de website van het IBKI.

Dit artikel is 530x bekeken...