Keurmerk(en) voor ZZP’ers in de zorg: Nieuw keurmerk op komst!

Dit artikel is 6729x bekeken...

Een keurmerk voor ZZP’ers in de zorg? Dat is er natuurlijk allang. Meerdere zelfs, maar toch is het volgens sommigen nodig dat er nog weer een keurmerk bijkomt. Hoe zorg je er als ZZP’er in de zorg nou voor dat je kiest voor het juiste keurmerk die goed bij jou en je bedrijf past?

De naleving van de wet (die sinds 2016 de kwaliteit van alle zorgaanbieders moet waarborgen) laat voor de sterk groeiende groep ZZP’ers in de zorg nog flink te wensen over. “Opdrachtgevers vragen lang niet altijd of zelfstandige zorgaanbieders zonder personeel hun zaakjes op orde hebben. En als het wel gebeurt, is het moeilijk te toetsen of dat inderdaad het geval is”, aldus directeur Marijke Horstink van HappyNurse. Horstink heeft met HappyNurse een uitzendonderneming in de zorg die ook bemiddelt naar opdrachtgevers voor zorg-ZZP’ers en helpen hierbij ook met de administratieve ondersteuning.

Vandaag (woensdag 27 juni 2018) zijn de norm en het certificatieschema gepubliceerd die als basis zullen dienen voor het nieuwe HKZ-keurmerk voor ZZP’ers in zorg en welzijn. Het HKZ-keurmerk is een persoonsgebonden en onafhankelijk keurmerk voor alle zelfstandige verpleegkundigen, (kraam)verzorgenden en begeleiders in de langdurige zorg. Het keurmerk heeft als belangrijkste doel de kwaliteit van zelfstandigen in de zorg aantoonbaar te maken. Deze ZZP’ers kunnen met het keurmerk laten zien dat ze aan de complexe eisen en regelgeving van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) voldoen. Het keurmerk helpt ZZP’ers om de kwaliteit van hun zorg- en dienstverlening aan te tonen aan opdrachtgevers en cliënten. Opdrachtgevers en cliënten hebben op hun beurt de zekerheid dat een ZZP’er met het keurmerk kwaliteit hoog in het vaandel heeft staan.

De kwaliteitswet Wkkgz geldt sinds 1 januari 2016 voor alle zorgaanbieders, dus zowel voor zorginstellingen als ZZP’ers. Dit betekent dat je als zelfstandig verpleegkundige aan dezelfde eisen op het gebied van kwaliteit en ondernemen moet voldoen als een zorginstelling. Het HKZ-keurmerk voor ZZP’ers in zorg en welzijn is ontstaan omdat de branche van samenwerkende ZZP’ers, opdrachtgevers en bemiddelende partijen behoefte hadden aan een onafhankelijk keurmerk dat de kwaliteit van ZZP’ers inzichtelijk maakt. De positie van ZZP’ers in de zorg is uitdagend, niet alleen als het gaat om ondernemerschap en op fiscaal vlak maar ook op het gebied van kwaliteit.

Lex Tabak (Solopartners): “Met het HKZ keurmerk weet een opdrachtgever direct dat hij met een gedegen ondernemer te maken heeft. We willen de branche van zelfstandigen in de zorg hiermee beter organiseren en ook de terechte zorgen die leven bij de regering het hoofd bieden”.

“De wet- en regelgeving voor zelfstandige verpleegkundigen en verzorgenden is de afgelopen twee jaar flink toegenomen. ZZP’ers die in de zorg werkzaam zijn, kunnen zich vanaf nu voorbereiden op het certificeringstraject om het keurmerk te verkrijgen. Dat geeft duidelijkheid – want ga er maar aan staan; uitzoeken waar je allemaal aan moet voldoen – en biedt zekerheid richting opdrachtgevers. Tot op heden hebben ZZP’ers geen mogelijkheid gehad om aan te tonen dat zij voldeden aan alle eisen die de wet aan hen stelt. Met dit keurmerk is die mogelijkheid er wel. En als je de certificering behaalt, heb je in één keer alles geregeld en kun je laten zien dat je je zaken goed op orde hebt”, aldus Lex Tabak.

ZZP’ers kunnen zich nu al voorbereiden op certificering. Vanaf januari 2019 kunnen zij dan het certificeringstraject doorlopen in een online omgeving voor het uploaden van documentatie en invullen van bedrijfsinformatie, gevolgd door een interview met een Certificerende Instelling.

Bij het goed doorlopen van deze twee stappen, volgt een certificering voor een periode van 3 jaar. Lex Tabak: “We zijn echt heel blij met deze belangrijke ontwikkeling. Het aantal ZZP’ers in de zorg groeit explosief en dit zal de komende tijd alleen maar blijven toenemen. Het is vooral daarom heel goed dat het keurmerk er nu is om ook de kwaliteit van de Nederlandse zorg te blijven waarborgen. Want daar is iedereen bij gebaat, zowel de afnemer als de aanbieder van zorg. Geïnteresseerde zorgaanbieders en ZZP’ers met interesse kunnen nu al bij ons terecht voor meer informatie.”

Over HKZ
HKZ is schemabeheerder en beheert de norm en het certificatieschema en houdt een centraal register bij van gecertificeerde ZZP’ers. HKZ staat voor duurzame kwaliteitsverbetering in de zorg. HKZ stelt kwaliteits- en veiligheidsnormen op voor ruim 30 branches in Zorg & Welzijn. Aan deze normen is het HKZ-keurmerk verbonden. Een organisatie met het keurmerk heeft intern de zaken goed op orde, stelt de klant centraal en werkt voortdurend aan verbetering van de zorg- en dienstverlening. Het HKZ-keurmerk wordt afgegeven door Certificerende Instellingen.

Verschillende keurmerken/certificaten voor ZZP’ers
Een overzicht van enkele keurmerken/certificaten waar je als ZZP’er vandaag de dag uit kunt kiezen…
MijnKeurmerk.nl / Kiwa (Keurmerk Zelfstandige Ondernemers in de Zorg (ZOZ) en het Keurmerk ZZP’er Zorg)
– NBEC (De NBEC is een landelijke coöperatie van zelfstandig ondernemers)
– RozeZorg.nl (Certificaat voor seksuele diversiteit bij cliënten & professionals)
Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ wil de kwaliteit van de beroepsuitoefening in de jeugdhulp, alsmede de handhaving van die kwaliteit waarborgen)

We zullen er ongetwijfeld nog enkele vergeten zijn maar het zijn er dan ook best wat. Voor elke bedrijfstak (en dus ook de zorg) is er wel een keurmerk te bedenken. Het belangrijkste is: kijk goed en kritisch naar je eigen bedrijf. Bij Fortem werken we veelal met jeugd dus is voor ons een SKJ-registratie een must. Werk je veel met ouderen/bejaarden dan heb je natuurlijk vrij weinig aan deze SKJ-registratie en/of keurmerk. Win zoveel mogelijk informatie in en laat je goed voorlichten door de eventuele partij waar je jezelf als ZZP’er wilt gaan aansluiten voor een keurmerk. Beter is nog om gewoon even te wachten maar wel pro-actief hierover informatie gaat inwinnen, ook bij andere ZZP’ers die je wellicht kent, zodat je vanaf 2019 een juiste en weloverwogen keus hierin kunt gaan maken. Bij Fortem gaan we bijvoorbeeld vanaf 2019 ook een HKZ-certificering aanvragen. We wachten hier nog even mee omdat dit een flinke aanslag op ons budget is. Dat is overigens geen excuus om het niet te doen.

Heeft u een opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan naar info@fortem.nu of registreer jezelf en reageer online op de website of in het Fortem.NU Forum. Al aangemeld voor de nieuwsbrief van Fortem?

[bron]

Dit artikel is 6729x bekeken...