“Het tekort aan pleegouders groeit door in 2022”

Dit artikel is 790x bekeken...

Het tekort aan pleegouders in Nederland groeit. In 2021 zijn er ‘slechts’ 2297 nieuwe pleegouders ingeschreven. Dat is 13% minder dan in 2020.

Jeugdzorg Nederland schrijft het grotere tekort toe aan de coronamaatregelen. “Ze hebben veel invloed gehad op ons werk en zeker ook op de werving van nieuwe pleegouders. Voor belangstellenden die overwegen om pleegouder te worden, hebben de lockdowns en andere beperkingen, waaronder thuisonderwijs, een rol gespeeld”, zegt Nicolien van den Berg, bestuurslid pleegzorg van Jeugdzorg Nederland.

Inhaalslag

De organisatie hoopt dit jaar een inhaalslag te maken, nu alle beperkingen voorbij zijn. Het afgelopen jaar hebben 17.548 pleeggezinnen zich ingezet voor de opvang van 22.748 kinderen. Eind vorig jaar woonden 18.369 jongeren bij pleegouders. De jeugdzorgorganisatie ziet vooral een tekort aan pleegouders voor jongeren met ernstige emotionele-, hechtings- of gedragsproblemen. Dat geldt ook voor broers en zussen die bij voorkeur samen bij pleegouders worden geplaatst en voor intensievere vormen van deeltijdpleegzorg.

Dit artikel is 790x bekeken...