Gezocht: Nieuwe projectplaatsen voor Reclassering Nederland

Dit artikel is 31060x bekeken...

Afgelopen maand kwam er ‘Werkstraf in Uitvoering’ voor Fortem in de brievenbus. Het is een soort werkstrafkrantje van Reclassering Nederland met hierin allerlei informatie omtrent de reclassering en alle verschillende werkstrafprojecten en trajecten die er verspreid over heel Nederland zijn. Met Fortem zijn we sinds december ook aangesloten als werkstraflocatie.

Deze editie van ‘Werkstraf in Uitvoering’ verschijnt 3x per jaar in een oplage van 2.500 stuks en word veel verspreid onder de verschillende (werkstraf)projecten & medewerkers van Reclassering Nederland.

Nieuwe projectplaatsen gezocht!

Reclassering Nederland zorgt ervoor dat werkgestraften hun werkstraf kunnen uitvoeren. De werkgestrafte doet onbetaald werk dat de samenleving ten goede komt. Door de coronacrisis zijn projecten weggevallen of (nog) niet open. Er ligt dan ook een flinke werkvoorraad op de plank en met de herstart van de keten is de verwachting dat de instroom van werkgestraften alleen maar toeneemt.

Bovendien verkleinen werkstraffen de kans op terugval in crimineel gedrag, vergeleken met korte gevangenisstraffen. Daders met een werkstraf recidiveren 47% minder vaak dan kortgestrafte gedetineerden. Dus zou de werkstraf veel meer ingezet moeten worden door de strafrechtketen. Al met al dus EEN GROTE BEHOEFTE aan meer werkstrafprojecten.

Alex Reuvers

In de vorige editie van ‘Werkstraf in Uitvoering’ vertelde Alex Reuvers over zijn aanstelling als adviseur acquisitie werkstrafprojecten bij Reclassering Nederland. Inmiddels zijn we een aantal maanden verder en praat Alex in de december editie ons kort bij over zijn bevindingen…

 


“De projectbeheerders en ik zijn in gesprek met verschillende partijen die interesse hebben in een samenwerking met Reclassering Nederland”

“Daar zit van alles tussen: van grote landelijke opererende organisaties zoals Rijkswaterstaat en intensivering van de samenwerking met Staatsbosbeheer. Maar ook meer regionale partijen zoals de metaalfabriek van Exodus in regio Midden-Noord. We voeren op dit moment veel gesprekken want vanuit Reclassering Nederland is de behoefte aan nieuwe projectplaatsen groot. Enerzijds om nu de door corona opgelopen voorraad en hogere instroom naar aanleiding van de herstart van de strafrechtsketen op te vangen. Anderzijds om op lange termijn de ambities van Reclassering Nederland op het gebied van de werkstraf vorm te kunnen geven. De organisatie pleit ervoor om de werkstraf in te zetten als alternatief voor een korte gevangenisstraf of de vrijheidsbeneming van mensen die hun boetes niet willen of kunnen betalen. Met een werkstaf doen zij dan wat concreets terug voor de maatschappij en wordt detentieschade zoals het verlies van een woning of werk voorkomen. Als die plannen doorgaan zijn straks ook voldoende werkstrafprojecten nodig om hen te kunnen plaatsen.”

Door de coronacrisis zijn diverse projecten weggevallen of nog niet (helemaal) open. Reclassering Nederland is daarom op zoek naar meer werkstrafprojecten. Heb je een (eigen)bedrijf, een project of wellicht ken je een geschikte locatie? Of wilt je misschien eerst meer weten over de mogelijkheden? Neem dan vrijblijvend contact op door te mailen naar info@reclassering.nl en zet je in voor een veiliger samenleving!

Dit artikel is 31060x bekeken...