Onderzoek: “Gemeenten worden strenger bij het toelaten van mensen tot sociale voorzieningen wegens geldgebrek”

Dit artikel is 29983x bekeken...

Bij (bijna) alle Nederlandse gemeenten komt men structureel geld tekort voor het leveren van kwalitatieve en dus goede jeugdzorg, opvang & bijstand. Daardoor worden sommige strenger in het toelaten van mensen tot sociale voorzieningen. Dat blijkt uit onderzoek van de Groene Amsterdammer, het platform voor onderzoeksjournalistiek Investico en het nieuws- en actualiteitenprogramma EenVandaag van AVROTROS welke te zien is op NPO 1 en te beluisteren is via NPO Radio 1.

“De zorgvraag is leidend. We hebben nu eenmaal een zorgplicht”

Aan het onderzoek deden verschillende ambtenaren en wethouders mee uit meer dan 150 gemeenten. Bij 9 op de 10 werd aangegeven dat hun gemeente (ook) te maken heeft met flinke tekorten voor het sociaal domein. Het gaat dan vooral om de gemeentelijke taken op het gebied van jeugdzorg, opvang & bijstand.

De reserves die er ooit waren raken nu echt op

In 2015 is de decentralisatie doorgevoerd en hebben Nederlandse gemeenten veel zorgtaken van het Rijk overgenomen. Zo zijn de gemeenten bijvoorbeeld verantwoordelijk voor jeugdzorg & beschermd wonen. Men krijgt hiervoor een vergoeding van het Rijk, maar die is volgens veel deelnemers helemaal niet voldoende en/of toereikend genoeg.

Bij 86% van de gemeenten die te weinig geld hebben, zegt de afgelopen jaren daarom eigen reserves te hebben gebruikt om dit ‘gat’ wat er is ontstaan, op te vullen. Dit blijkt uit de onderzoekscijfers. Sommige gemeenten hebben noodgedwongen zelfs niet sluitende begrotingen ingediend. Deelnemers geven aan dat ze niet anders kunnen: “De zorgvraag is leidend. We hebben nu eenmaal een zorgplicht”, zo schrijft een medewerker werkend vanuit het sociaal domein.

Dit artikel is 29983x bekeken...