“Fortem heeft eHerkenningsmiddel op betrouwbaarheidsniveu 3”

Dit artikel is 260x bekeken...

eHerkenning is opgericht in 2009 en is de opvolger van ‘DigiD voor bedrijven’. Tot die tijd ontbrak er een inlogvoorziening voor bedrijven om betrouwbaar & veilig online zaken te doen met de overheid. eHerkenning is een gestandaardiseerd inlogsysteem, waarmee organisaties hun diensten veilig online toegankelijk kunnen maken. In essentie regelt eHerkenning de digitale herkenning (authenticatie) en controleert het de digitale bevoegdheid (autorisatie) van iemand die online een dienst wil afnemen.

Ondernemers, consumenten en ambtenaren loggen met hun eHerkenningsmiddel in op een webdienst van een aangesloten organisatie en kunnen zo online hun zaken regelen. eHerkenning is een van de voorzieningen die samen de generieke digitale infrastructuur voor de e-overheid vormen. eHerkenning valt onder het Afsprakenstelsel elektronische toegangsdiensten (ETD-stelsel), dat op zijn beurt onderdeel is van het eID-stelsel. eHerkenning voldoet aan de Europese eIDAS-eisen en is dan ook een erkend Europees inlogmiddel.

Fortem aangesloten bij Z login
Z login biedt verschillende betrouwbaarheidsniveaus. De basis is het inloggen met je gebruikersnaam en wachtwoord, dit is betrouwbaarheidsniveau 1. Voor een hoger betrouwbaarheidsniveau is het mogelijk dat je bij het inloggen gebruik maakt van een aanvullend authentiecatiemiddel zoals een One Time Password-responder, smartcard of SMS TAN code die je via je mobiele telefoon ontvangt. Vanwege de EU-Privacywet (AVG) zullen de meeste (online)overheidsdiensten achter niveau eHerkenning 3 aangeboden gaan worden.

Bij Fortem  zijn we sinds juli 2022 aangesloten bij Z login met een eHerkenningsmiddel op betrouwbaarheidsniveau 3 en zijn we met onze registratie klaar voor de toekomst. Hiermee kunnen we veilig inloggen bij meer dan 500 organisaties zoals bijvoorbeeld screeningsautoriteit Justis zodat we voor onze medewerkers & vrijwilligers een V.O.G. (Verklaring Omtrent Gedrag) kunnen aanvragen. Maar denk bijvoorbeeld ook aan het UWV, De Belastingdienst en De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Er zijn inmiddels al meer dan 50.000 gebruikers (bedrijven & organisaties) met een Z login account. Vanaf nu hoort Fortem hier dus ook bij. Ook zullen we binnenkort gebruik gaan maken van Tenderned waarbij de eHerkenning via Zlogin zal gaan plaatsvinden. Dit is een must voor het meedoen aan aanbestedingen én voor het aanvragen van verschillende vergunningen.

Over TenderNed
TenderNed is het aanbestedingssysteem van de Nederlandse overheid. TenderNed bestaat uit twee onderdelen. Een aankondigingenplatform waar aanbestedende diensten hun aankondigingen publiceren. En een applicatie waarmee aanbestedingen volledig digitaal kunnen verlopen. TenderNed valt onder de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

EU-PrivacyWet (AVG)
Bij Fortem hanteren we sinds de invoering op vrijdag 25 mei 2018 een (online) privacy (AVG) verklaring. Zoals u van ons gewend bent, gaan wij zo zorgvuldig mogelijk met uw persoonsgegevens om.

ProtonMail
De beveiligde maildienst van het Zwitserse bedrijf Protonmail is in augustus 2013 gelanceerd. Met Fortem gebruiken we deze beveiligde maildienst sinds 17 juli 2018. Met name bedoelt voor het versturen van rapportages, evaluaties, contracten, overeenkomsten & facturen. Hiermee voldoen we aan de eisen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) die sinds vrijdag 25 mei 2018 van toepassing is. Ons speciale mailadres hiervoor is: FortemNL@ProtonMail.com

Zorgmail
Bij Fortem gebruiken we naast ProtonMail sinds juli 2022 ook Zorgmail.nl zodat we in een veilige omgeving kunnen chatten en mailen met andere zorgverleners en waarbij er een ‘Track & Trace’ is over het EDI- berichtenverkeer. EDI is de afkorting voor Electronic Data Interchange. Het is een verzamelnaam voor het elektronisch uitwisselen van gegevens tussen bedrijven, zoals orders, orderbevestigingen, pakbonnen en facturen. Het berichtenverkeer in EDI verloopt altijd volgens een afgesproken standaard, zodat de softwaresystemen van de bedrijven die met elkaar communiceren dezelfde, uniforme taal spreken.

Dit artikel is 260x bekeken...