Fortem aangemeld voor de Wzd klachtenregeling bij KPZ

Dit artikel is 25380x bekeken...

Met Fortem zijn we sinds 1 januari 2019 geregistreerd & aangesloten bij KlachtenportaalZorg (KPZ) met een onafhankelijke klachtenregeling voor de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), de Jeugdzorg en/of de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO).

Vanaf januari 2021 komt daar de nieuwe  Wzd klachtenregeling (Klachtrecht in de Wet zorg & dwangen) bij. De Wet zorg en dwang regelt de rechten bij onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname van mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening zoals bijvoorbeeld dementie.

 

“Klachtenportaal Zorg biedt een luisterend oor, vakkundige bemiddeling en onafhankelijk advies voor kleinschalige zorgverleners en zelfstandige zorgprofessionals. Een klachtenregeling die zorgt dat klachten goed opgelost kunnen worden!”

In het afgelopen jaar hebben we hier gelukkig nog nooit een beroep op hoeven doen… Maar mocht het in de toekomst ooit nodig zijn? Dan zijn we in ieder geval verzekerd van een professionele afhandeling met ervaren & onafhankelijke klachtenfunctionarissen, een klachtencommissies en een erkende geschillencommissie tot onze beschikking. Dat vinden we best wel een prettig idee. Voor zowel onszelf als voor onze klanten en/of cliënten.

Inmiddels is Fortem dus aangemeld voor deze speciale Wzd klachtenregeling en zal per 01-01-2021 dan ook geregistreerd staan bij KPZ. We hebben dus in het nieuwe jaar onze Wzd klachtenregeling via KPZ lopen. Naast een onafhankelijke klachtenregeling Wkkgz, Jeugdzorg en/of Wmo dan dus ook een speciale klachtenregeling voor de Wzd. De Wzd heeft een eigen regeling voor klachten over onvrijwillige zorg en opname op grond van de Wzd. Deze klachten kunnen namelijk NIET behandeld worden volgens de algemene klachtenregeling die Fortem momenteel op basis van de Wkkgz heeft bij KPZ. Daarom hebben we dus vanaf 2021 een nieuwe klachtenregeling speciaal voor de Wzd getekend & afgesloten.

Van Bopz naar Wet zorg en dwang

Tot 1 januari 2020 vielen gedwongen opnames en gedwongen zorg voor mensen met dementie of met een verstandelijke beperking onder de Wet Bopz. Die wet is primair gericht op psychiatrische behandelingen in een psychiatrisch ziekenhuis. De nieuwe Wet zorg en dwang sluit beter aan bij de zorg voor mensen met dementie of een verstandelijke beperking. Tegelijk met de Wzd is de Wet verplichte GGZ (Wvggz) in werking getreden. Die wet gaat over verplichte zorg en opname in de geestelijke gezondheidszorg. Sinds 1 januari 2020 is de wetgeving rond dwang in de zorg gewijzigd. Professionals moeten zo goed mogelijk rekening houden met de voorkeuren van de patiënt of cliënt. Ook familie en naasten kunnen hun visie inbrengen. Opname in een instelling is geen voorwaarde meer voor gedwongen zorg. Dwang is altijd een uiterste redmiddel en moet zo snel mogelijk afgebouwd worden.

De klachtenregeling Wzd

De Wzd is van toepassing op onvrijwillige zorg voor mensen met een verstandelijke beperking & mensen met een psychogeriatrische aandoening(zoals bijvoorbeeld dementie). Alle zorgverleners in Nederland die Wzd zorg verlenen zijn VERPLICHT een Wzd klachtenregeling te bieden voor hun klanten en/of cliënten.

KPZ en de Wzd

Vanaf 1 januari 2021 wordt het verplicht voor zorgaanbieders om een klachtenregeling en klachtencommissie aan te bieden voor zorg binnen de nieuwe Wzd (Wet zorg en dwang). Vanaf die datum biedt Klachtenportaal Zorg (KPZ) de Wzd klachtenregeling aan en daar zijn we erg content mee. Met het bieden van de Wzd klachtenregeling zorgt KPZ ervoor dat zorgaanbieders zoals Fortem hun klachtenregeling onder één dak kunnen onderbrengen. Cliënten kunnen op die manier ook op één plek terecht om hun klachten te laten behandelen, zonder zelf te moeten beoordelen in welke procedure de klacht nou eigenlijk precies thuishoort.

Zorg en dwang: test je kennis!

De Wet zorg en dwang is op 1 januari 2020 ingegaan. Het doel van deze nieuwe wet is onvrijwillige zorg bij mensen met dementie zo veel mogelijk voorkomen. Wat weet jij van de nieuwe regels? Beantwoord 10 vragen en leer van de antwoorden!

Het doorlopen van de test duurt ongeveer 10 minuten. Aan het eind kun je een leerzame samenvatting downloaden op de website van ZorgvoorBeter.nl

Dit artikel is 25380x bekeken...