Rechtbank: “Directeur Monique Neuféglise van Rigtergroep is NIET persoonlijk aansprakelijk voor zorgfraude”

Dit artikel is 14672x bekeken...

De miljoenen die de gemeente Nijmegen claimde van zorgbedrijf Rigter lijken ver weg. Heel ver weg.  In een ‘tussenvonnis’ stelt de Arnhemse rechtbank dat van de 1,8 miljoen euro die de gemeente eist niet meer dan mogelijk een bedrag van maximaal 82.000 euro overblijft.

De gemeente Nijmegen heeft volgens de rechtbank onvoldoende duidelijk gemaakt dat er daadwerkelijk sprake zou zijn van zorgfraude. De gemeente krijgt nu in 4 cliëntendossiers de kans om alsnog aan te tonen dat er sprake zou zijn geweest van fraude.

Monique Neuféglise is NIET persoonlijk aansprakelijk voor zorgfraude
Opvallend is dat de gemeente tijdens de rechtszaak Monique Neuféglise (directeur van Rigter) beschuldigde dat ze het brein was achter de vermoedelijke zorgfraude. Zij en haar echtgenoot zouden zich volgens de gemeente hebben verrijkt aan zorggelden. Rigter beschuldigde de gemeente op hun beurt weer van smaad & laster. De rechtbank stelt dat de directeur niet persoonlijk aansprakelijk is. De gemeente heeft volgens de rechtbank de beschuldiging onvoldoende onderbouwd dat zij aansprakelijk is voor de schulden van haar zorgbedrijf.

De gemeente spande de rechtszaak aan omdat Rigter te weinig zorg zou hebben geleverd. En omdat het bedrijf tegen de regels in de huur van woningen met persoonsgebonden budgetten van cliënten zou hebben betaald. Cliënten deden hun beklag bij de gemeente, omdat ze maar een paar uur in de week zorg zouden krijgen, terwijl ze hiervoor duizenden euro’s betaalden. Volgens cliënt René Tuts kreeg hij ongeveer 4 uur zorg in de week. Hiervoor moest hij wel standaard het maximale PGB-bedrag van een slordige 3600 euro betalen.

Vaste maandbedragen toegestaan
Volgens de rechtbank was het op zichzelf niet frauduleus of onrechtmatig dat de Rigtergroep bij de cliënten vaste maandbedragen in rekening bracht op basis van een standaardaantal zorguren per maand.

‘Als men werkt met vaste maandbedragen, dan komt het wel vaker voor dat die bedragen niet steeds overeenstemmen met de feitelijke hoeveelheid uren zorg in die maand. Het gaat nu eenmaal om gemiddelden. Als de cliënt bijvoorbeeld op vakantie is, kan het zijn dat er tijdelijk geen zorg wordt verleend, maar dan moet dat in een andere periode weer worden ingehaald’, zo stelt de rechtbank in het tussenvonnis.

Huur met zorggeld betalen niet onrechtmatig
De gemeente beschuldigde de eigenaar van het zorgbedrijf van belangenverstrengeling, omdat ook eigen woningen verhuurd zouden worden. De gemeente constateerde in haar onderzoek dat Rigter bij een aantal cliënten een deel van de huur betaalde. Het ging hierbij onder andere om woningen met een huur van zo’n 1200 euro per maand. Een bedrag dat een cliënt niet zelf op kan brengen.

De rechtbank stelt dat Rigter hiermee niet onrechtmatig heeft gehandeld tegenover de gemeente. ‘Een cliënt mag de huur niet vanuit zijn PGB-budget betalen. Dat moet hij betalen uit zijn andere inkomsten. Maar die regel is bedoeld voor de cliënt. Vaststaat dat cliënten hun huur aan de Rigtergroep betaalden vanuit hun uitkering of loon’, zo sprak de rechtbank in Arnhem. Volgens de rechtbank is het voor zorgbedrijven niet verboden om voor weinig geld onderdak aan te bieden.

Gemeente geen partij
De gemeente Nijmegen krijgt nu de tijd om alsnog aan te tonen dat niet in alle gevallen voldoende zorg is geleverd. Maar dat is volgens de rechtbank nog geen garantie dat het bedrijf aan de gemeente een vergoeding moet betalen. De rechtbank stelt namelijk dat de gemeente geen contractuele relatie heeft met het zorgbedrijf. ‘Bij een persoonsgebonden budget heeft de cliënt een contract met het bedrijf. Als er onvoldoende zorg is geleverd aan de cliënt, moet de cliënt het zorgbedrijf aanspreken en het geld terugeisen’, aldus de rechtbank.

Over Rigtergroep
De Rigtergroep bestaat uit 3 dochterondernemingen:

  • Rigter B.V.
    Door het faillissement is de procedure tegen dit bedrijf geschorst.
  • R2 B.V.
    Is niet meer actief, maar de zaak loopt nu alleen tegen dit bedrijf en tegen de bestuurder persoonlijk. De gemeente krijgt nu de kans om alsnog fraude aan te tonen op basis van vier zorgdossiers.
  • Rigterzorg B.V.
    Rigterzorg B.V. verleent zorg in Arnhem en is geen partij in deze procedure.

Heeft u een opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan naar info@Fortem.NU of reageer in het Fortem.NU Forum. Je kunt ook op onze website online reageren via DISQUS met Google+Facebook & Twitter.

[bron]

Dit artikel is 14672x bekeken...