Aangesloten bij Klachtenportaal Zorg

Dit artikel is 16327x bekeken...

Per 1 januari 2019 is Fortem aangesloten bij Klachtenportaal Zorg (KPZ). We hebben ons daar namelijk ingeschreven & aangesloten. Met deze aansluiting bij KPZ voldoet onze klachtenregeling aan de eisen van de Wkkgz, WMO en Jeugdwet.

Met ingang van 01-01-2017 is iedere zorgaanbieder verplicht een klachtenregeling te bieden welke voldoet aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg Wkkgz.

Met aansluiting bij Klachtenportaal Zorg voldoen we aan de eisen om klachten & geschillen op een goede wijze te behandelen. We hebben hiermee een geregistreerde klachtenregeling, een onafhankelijke klachtenfunctionaris en aansluiting bij een erkende geschilleninstantie, geschilleninstantie KPZ.

De Wkkgz verplicht namelijk iedere zorgaanbieder om een klachtenfunctionaris te hebben. Daarnaast moet elke zorgaanbieder zich aansluiten bij een externe onafhankelijke geschilleninstantie zoals bijvoorbeeld KPZ.

De klachtenfunctionaris
Een cliënt kan een klacht bij de klachtenfunctionaris indienen. De klachtenfunctionaris moet de klager voorlichten, ondersteunen, adviseren, begeleiden en bemiddelen: alles gericht op een goede oplossing. Een klachtenfunctionaris moet voldoende onafhankelijk & onpartijdig zijn.

Als een cliënt een klacht indient, zijn zorgaanbieders verplicht om binnen 6 weken te reageren en een oordeel te geven over de klacht (met een maximale verlenging van 4 weken).

Dit artikel is 16327x bekeken...