Aanbieders van langdurige zorg (Wlz) kunnen ook in 2021 compensatie ontvangen voor de financiële gevolgen van COVID-19

Dit artikel is 21407x bekeken...

Fortem = Coronaproof!

De verschillende aanbieders in ons land van de zogehete ‘langdurige zorg‘ (Wlz) kunnen ook voor volgend jaar op compensatie rekenen voor de financiële gevolgen die COVID met zich meebrengt. Het gaat om een bijdrage voor extra kosten door corona of om compensatie van doorlopende kosten bij minder inkomsten door besmettingen.

Heel fijn! Dat geeft een hoop lucht & ruimte. Zeker voor Fortem en onze medewerkers & vrijwilligers. En dat vloeit indirect ook weer terug richting de kwaliteit van de zorg en onze deelnemers. Daar doen we het tenslotte allemaal voor!

De regeling is ook bedoeld voor alle andere voorzieningen van aanbieders van dagbesteding die hun gebruikelijke activiteiten nog niet volledig hebben kunnen opstarten in verband met COVID-19. De minister van VWS (Ministerie van Volksgezondheid) schrijft dit alles in een brief aan de Tweede Kamer over financiële maatregelen in verschillende domeinen van de zorg in ons land.

COVID heeft nog steeds een grote impact op het dagelijks werk in de langdurige zorg. De huidige regelingen zijn van kracht tot 31 december 2020, maar ook volgend jaar hebben de diverse zorgaanbieders (nog steeds) te maken met de impact van deze wereldwijde pandemie. Zij hebben daarom al hun energie & flexibiliteit nodig voor het organiseren van juist goede & veilige zorg. Ook na deze periode moeten zorgaanbieders daartoe natuurlijk in staat zijn. Het ministerie heeft daarom samen met de zorgkantoren en ZN, de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) en het Zorginstituut Nederland, besloten de huidige financiële regelingen (met slechts enkele wijzigingen) te verlengen tot zaterdag 1 januari 2022. Waar mogelijk worden de regelingen vereenvoudigd.

Het ministerie van VWS heeft de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) de onderstaande maatregelen voor de langdurige zorg uit te werken in een beleidsregel voor 2021:

De maatregel voor vergoeding van extra personele en materiële kosten als gevolg van COVID. De lijst met kosten die in aanmerking komen voor vergoeding wordt verduidelijkt. Ook de voorwaarden en omstandigheden voor vergoeding worden beter omschreven. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de ervaringen die in de afgelopen periode zijn opgedaan.

  1. De maatwerkregeling voor vergoeding van doorlopende kosten als gevolg van COVID. Dit zal in aangepaste vorm worden gecontinueerd. Ook wordt meer geëxpliciteerd in welke uitzonderlijke situaties, bijvoorbeeld bij COVID in de directe omgeving of bij na-ijl effecten, een beroep kan worden gedaan op de hardheidsclausule.

  2. De maatwerkregeling voor dagbesteding. Het gaat hierbij om situaties waarbij, rekening houdend met de RIVM-richtlijnen, de dagbesteding nog niet volledig kan worden hervat zoals voor COVID. De regeling wordt op basis van ervaringen vereenvoudigd.

De huidige regelingen worden met het besluit van de minister van VWS verlengd en op bovenstaande punten aangepast. De NZa werkt de regelingen de komende tijd samen uit met Brancheverenigingen ActiZ, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), de branchevereniging de Nederlandse GGZ en alle zorgkantoren.

[via]

Dit artikel is 21407x bekeken...