Missie & Visie

Motivatie & ambitie
Onze belangrijkste motivatie is dat wij graag mensen willen helpen. Wij halen er veel voldoening uit mensen verder te helpen in hun leven, te ondersteunen en stimuleren tot ontwikkeling en ze een plekje te helpen verwerven in de maatschappij. Het leven is al een enorm uitdaging voor mensen zonder beperking, laat staan voor mensen met een beperking. Door het aanbieden van een dagbesteding op diverse locatie’s hopen wij een deelnemer zin te geven aan het leven van alledag en daarbij ook het creëren van een stukje eigenheid. Daarbij gaan wij in eerste instantie altijd uit van de mens zelf. De mens is uniek en hoeft zich niet te identificeren met zijn of haar beperking en daarbij gaan de uit van het kunnen en de capaciteiten van onze deelnemers.

Aansluitend op deze ambitie zijn we tot de volgende missie en visie gekomen:

Missie
Een werk/leer bedrijf zijn voor dagbesteding dat sturing en zingeving biedt aan het leven. Door middel van het aanbieden van dagbesteding in de vorm van verschillende activiteiten op en buiten de locatie’s, aan de hand van een samen met de deelnemer opgesteld plan, ontwikkeling bewerkstelligen, zelfredzaamheid bevorderen en/of bewustwording en deelnemen aan de maatschappij.

Visie
Fortem stelt zich ten doel: het geven van sturing, richting en zingeving aan het leven d.m.v. het aanbieden van een dagbesteding aan mensen met een (duidelijk) hulpvraag, met of zonder beperkingen.

Concreet plan
Omdat we het van belang vinden dat er wordt uitgegaan van kunnen in plaats van niet-kunnen willen we de dagbesteding zo breed mogelijk opzetten. Vandaar uit gaan we samen met de deelnemer op zoek naar uitdagingen en leerpunten en passende werkwijzen. We kijken samen op welke manier we aan leerdoelen kunnen werken en welke werkzaamheden daar het beste op aan sluiten.

De dagbesteding zal in eerste instantie op ‘De Werf’ van het V.L.B. (Vrijwillig Landschapsbeheer Beuningen) en Tuincentrum Disveld in Lent plaatsvinden. Het is gericht op het onderhoud van het terrein en het uitvoeren van de taken die er zijn zoals bijvoorbeeld het zagen en kloven van hout, onderhoud van (natuur)gebieden, harken, vegen, grasmaaien etc.

Fortem is in februari 2018 opgericht door Jeroen Otten & Sanne Abbing. Het betekend ‘dapper’ in het Latijns.

Fortem is ontstaan vanuit de behoefte mensen te helpen op een persoonlijke & passende manier. Wij halen er veel voldoening uit mensen verder te helpen in hun leven, te ondersteunen en stimuleren tot ontwikkeling en ze een plekje te helpen verwerven in de maatschappij. Het leven is soms al een enorme uitdaging, laat staan voor mensen met een beperking en/of rugzakje…

Sanne Abbing

zorgcoördinator

In eerste instantie bekleed Sanne geen begeleidende functies maar houdt ze zich voornamelijk bezig met het verlenen van pedagogische ondersteuning als zorgcoördinator voor Fortem.

Jeroen Otten

Begeleider

Jeroen is de begeleider vanuit Fortem. Hij heeft voor diverse organisaties gewerkt zoals het Dr. Leo Kannerhuis, Stumass, Dichterbij en Pluryn. Zowel in de functies van groepsleider/woonbegeleider en begeleider van een dagbesteding. Tevens is Jeroen ambulant jongerenwerker geweest voor de gemeenten Rheden & Bronckhorst.

"Zelfs na een dag hard werken op locatie informeer ik onze lezers & volgers nog graag over allerlei nieuwtjes uit de (jeugd)zorg..."
Jeroen Otten
EIGENAAR/BEGELEIDER Fortem.NU
"Ik wordt altijd erg vrolijk & blij als ik zie hoeveel plezier Jeroen en de jongeren hebben in het werk dat ze dagelijks uitvoeren..."
Sanne Abbing
ZORGCOÖRDINATOR Fortem.NU