Gebruik van de Zelfredzaamheid-Matrix

Dit artikel is 16179x bekeken...

Bij Fortem werken we ook met de Zelfredzaamheid-Matrix. Dit doen we mede omdat we onderaannemer voor Pluryn zijn, maar ook voor onze andere cliënten (zowel dagbesteding als ambulant) gebruiken we de Zelfredzaamheid-Matrix om de stappen en voortgang te toetsen en te monitoren.

De Zelfredzaamheid-Matrix brengt de vraag en de mate van zelfredzaamheid van de cliënt in kaart. Je kan het instrument gebruiken bij de intake, zoals we dat bij Fortem ook doen op onze locaties. Ook kun je hiermee de voortgang (en bij de afsluiting) van het ondersteuningstraject bepaalde zaken in kaart brengen. Door op meerdere momenten te toetsen krijgt je meer en een beter inzicht in de vooruitgang die is geboekt door een individuele cliënt. Dit geldt voor zowel de mensen die werkzaam zijn in onze dagbesteding als de personen die wij vanuit Fortem ambulant begeleiden.

De Zelfredzaamheid-Matrix (ZRM) toetst de zelfredzaamheid op de leefgebieden: werk & opleiding, inkomen, tijdsbesteding, huisvesting, huiselijke relaties, geestelijke gezondheid, lichamelijke gezondheid, middelengebruik, vaardigheden bij activiteiten van het dagelijks leven (ADL), het sociale netwerk, maatschappelijke participatie en justitie. Er is per leefgebied ook aangegeven welke feitelijke omstandigheden bij welk niveau van zelfredzaamheid horen.

Begin 2017 is de Zelfredzaamheid-Matrix weer vernieuwd en aangevuld/uitgebreid met meer leefgebieden. De nieuwe matrix, handleiding, scoreformulieren en verschillende andere matrixen zijn GRATIS voor een ieder aan te vragen.

Voor wie?
De Zelfredzaamheid-Matrix wordt veel gebruikt in de ambulante ondersteuning en (verslavings-)zorg en is een instrument dat hulpverleners gebruiken om de vraag van de bewoner te analyseren en het ondersteuningstraject te monitoren.

Meer leefgebieden voor meer doelgroepen
De matrix is in 2010 ontwikkeld en wordt op basis van onderzoek en feedback van gebruikers doorontwikkeld. Begin 2017 is de vernieuwde ZRM gelanceerd. In de loop van 2017 worden aanpassingen gepubliceerd van de vernieuwde Handleiding ZRM, het nieuwe standaard scoreformulier en de nieuwe organisatiestructuur.  De leesbaarheid en het eenduidig gebruik van de matrix is verbeterd. Benamingen van een aantal leefdomeinen zijn aangepast (zoals Werk & Opleiding en middelengebruik). Ook het aantal leefdomeinen is vergroot van 11 naar 13 leefdomeinen (domein Tijdsbesteding was eerst een supplement maar nu standaard toegevoegd). Het toetsen van vaardigheden van ouderschap is in een ander supplement opgenomen.
Gebruik van de ZRM
De ZRM is een bewerking van de gevalideerde Self sufficiency Matrix (SSM) van het Utah Homeless Management Information System (UHMIS). Op een aantal belangrijke punten blijkt de ZRM een gevalideerd instrument voor in de zorg. Er wordt vandaag de dag nog steeds gewerkt aan verdere wetenschappelijke onderbouwing en verantwoording voor het gebruiken van het instrument.

De Zeldredzaamheid-Matrix is door de GGD Amsterdam samen met de gemeente Rotterdam ontwikkeld. Kijk HIER voor actuele contactgegevens en voor het volgen van trainingen en het gebruik van de Zelfredzaamheid-Matrix.

Heeft u een opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan naar info@fortem.nu of registreer jezelf en reageer online op de website of in het Fortem.NU Forum. Al aangemeld voor de nieuwsbrief van Fortem?

Dit artikel is 16179x bekeken...