Mantelzorgwaardering Nijmegen VS in het Land van Cuijk scheelt €100,- euro!

Tot 15 december 2018 kan de mantelzorgwaardering weer worden aangevraagd. Dit is een attentie vanuit de 5 gemeenten in het Land van Cuijk, die hiermee willen laten blijken dat zij de inzet voor de medemens enorm waarderen. De attentie bestaat uit een geldbedrag van €100,- euro. Jonge mantelzorgers (8-17 jaar) krijgen 2 bioscoopbonnen ter waarde van in totaal €30 euro cadeau. De mantelzorgwaardering moet door de mantelzorger zelf worden aangevraagd.

Mantelzorg is alle hulp aan een hulpbehoevende door iemand uit diens directe sociale omgeving. Mantelzorgers zijn dus mensen die langdurig en onbetaald zorgen voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit hun omgeving. Dit kan een partner, ouder of kind zijn, maar ook een ander familielid, vriend of kennis.

Woon je in Nijmegen?
Bekijk dan HIER de mogelijkheden. Voor de gemeente Nijmegen geldt dat er elk jaar tussen 1 januari en 1 juli men een online mantelzorgcompliment kan aanvragen. In 2018 is het bedrag hiervoor vastgesteld op €200,- euro. Dat is een verschil van maar liefst €100,- vergeleken met de 5 gemeenten van in het Land van Cuijk.

Lees “Mantelzorgwaardering Nijmegen VS in het Land van Cuijk scheelt €100,- euro!” verder

Een ‘Nee, tenzij’ beleid voor de toekenning van PGB

Op initiatief van de Nijmeegse gemeenteraad wil het college van B&W een “nee, tenzij”-beleid gaan voeren in de toekomst. Dit geldt dan voor het toekennen van Persoons Gebonden Budgetten, de PGB’s. Hiermee moeten situaties zoals met de Rigtergroep voorkomen worden. Bij deze instelling betaalde de cliënten hun woning vanuit hun PGB, en daar is het juist niet voor bedoeld.

In de toekomst zullen mensen die in feite geen PGB meer nodig hebben dit ook niet meer toegewezen krijgen. Hiermee wil het college een zogeheten “gedegen kwaliteitskader” ontwikkelen voor de nieuwe afspraken met zorgaanbieders uit de 024regio.

Lees “Een ‘Nee, tenzij’ beleid voor de toekenning van PGB” verder

SKJ-registratie vanaf december 2018 wettelijk verplicht voor professionals

Icare benut WK-fiasco van Oranje om mannen voor de zorg te werven

Zorgaanbieder Icare is met een knipoog naar de gemiste kwalificatie voor het WK Voetbal van Oranje een online campagne gestart. Deze is bedoeld om mannen enthousiast te maken voor de wijkverpleging.

Met een verwijzing naar de eigen huiskleuren belooft Icare hun nieuwe toekomstige werknemers “iedere dag het oranjegevoel” te geven met de bijpassende website IederedaghetOranjegevoel.nl

Lees “Icare benut WK-fiasco van Oranje om mannen voor de zorg te werven” verder

Steeds minder mensen maken gebruik van de Wet langdurige Zorg (Wlz)

Waren er in 2017 nog 340 duizend mensen die langdurige zorg ontvingen, het zijn er 5000 minder dan in 2015. Dit blijkt uit de gegevens van Vektis Intelligence. De daling wordt volgens Vektis veroorzaakt doordat mensen tegenwoordig minder snel in aanmerking komen voor zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz) dan in 2015.

De geleverde zorg vanuit de Wlz was in 2017 gemiddeld genomen zwaarder dan in 2015. Lichtere zorg, bijvoorbeeld wijkverpleging, werd in 2017 vergoed vanuit de Zorgverzekeringswet.

Lees “Steeds minder mensen maken gebruik van de Wet langdurige Zorg (Wlz)” verder

College Utrechtse Heuvelrug is TEGEN het toekomstige WMO-abonnement

Het nieuwe college van de gemeente Utrechtse Heuvelrug verzet zich tegen de invoering van een landelijk abonnementstarief voor Wmo-voorzieningen. Dit zou vanaf 1 janauri 2019 ingevoerd gaan worden. Volgens een brief aan de gemeenteraad nodigt de maatregel inwoners uit om voor alle ondersteuning een beroep te doen op de gemeente, ook als dat niet nodig is. Burgemeester Frits Naafs gaat tijdens het komende VNG-congres dan ook actie ondernemen.

De regering wil een landelijk abonnementstarief invoeren om zorg en ondersteuning voor iedereen betaalbaar te houden. Nu krijgen vooral mensen die meerdere eigen zorgbijdragen moeten betalen, het financieel zwaar. Maar volgens het college druist de maatregel regelrecht in tegen de oorspronkelijke bedoeling van de wet. Die wil de verantwoordelijkheid voor ondersteuning namelijk primair bij de inwoner leggen, aldus de burgervader.

Lees “College Utrechtse Heuvelrug is TEGEN het toekomstige WMO-abonnement” verder

Smartphone is een grote bron van bacteriën in de zorg

Men vergelijkt de telefoon in de zorg nu al met het ‘nieuwe’ vaatdoekje. “Je realiseert je niet hoe vies het kan zijn”, zo verteld Sonja Kersten, directeur van de beroepsgroep Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN) tegenover ZEMBLA.

De beroepsvereniging hield een peiling onder 1500 leden. Daaruit blijkt dat een derde van de verpleegkundigen en verzorgende nooit (of hooguit enkele keren per jaar) zijn telefoon schoonmaakt. Richtlijnen voor het ontsmetten ontbreken of zijn onbekend bij de mensen.

In uitzendingen in 2009 en 2012 toonde ZEMBLA met verborgen camerabeelden aan dat de hygiëne in veel Nederlandse ziekenhuizen ondermaats was. Deskundigen stelden dat daardoor jaarlijks onnodig veel patiënten kwamen te overlijden. De ziekenhuizen beloofden met strenge hygiënemaatregelen het sterftecijfer terug te brengen.

Lees “Smartphone is een grote bron van bacteriën in de zorg” verder

In Zuidoost-Brabant lopen de tekorten op jeugdzorg fors verder op

Op verzoek van het Eindhovens Dagblad hebben 16 van de 22 gemeenten cijfers over zorg aangeleverd. De andere 7 (Bergeijk, Cranendonck, Geldrop-Mierlo, Heeze-Leende, Reusel-de Mierden en Valkenswaard) deden dat niet of waren onvolledig in hun informatie. Deze 16 hebben vorig jaar in totaal ruim 33,7 miljoen euro moeten bijleggen. In 2016 reageerden 17 gemeenten. Toen was het tekort bij elkaar opgeteld iets meer dan 20 miljoen euro.

De gemeenten in Zuidoost-Brabant hebben in 2017 fors moeten toeleggen op jeugdzorg. Het tekort is ruim een derde hoger dan het jaar ervoor, blijkt uit een inventarisatie door het ED. Ook over 2018 verwachten bijna alle gemeenten niet uit te komen met het budget dat ze van het rijk krijgen.

Lees “In Zuidoost-Brabant lopen de tekorten op jeugdzorg fors verder op” verder

Zeeuwse gemeenten hebben ook miljoenentekort voor jeugdzorg

De Zeeuwse gemeenten stevenen evenals andere gemeenten in ons land af op een miljoenentekort op de jeugdzorg. Er wordt een tekort verwacht van maar liefst 10 miljoen euro. De afgelopen jaren kwamen de gemeenten ook geld tekort, maar nog nooit zo veel als nu. De gemeenten krijgen geld uit Den Haag voor de zorg. Dat bedrag wordt echter steeds kleiner, maar de kosten gaan niet omlaag. Gevolg? Bijna alle gemeenten hebben miljoenen euro’s tekort voor de jeugdzorg.

Ook in 2018 is het budget van de Zeeuwse gemeenten voor jeugdzorg weer gedaald. In 2015 kregen gemeenten nog 80 miljoen euro, dit jaar blijft het bedrag steken op 72 miljoen euro. De gemeente Kapelle zal uitkomen op een tekort van rond een half miljoen euro. Hulst, Borsele en Reimerswaal verwachten een tekort van 1 miljoen, Goes 1,7 miljoen en Middelburg zelfs 2 miljoen.

Lees “Zeeuwse gemeenten hebben ook miljoenentekort voor jeugdzorg” verder

FNV: Gemeenten moeten verantwoordelijkheid nemen voor zorg

FNV Zorg & Welzijn heeft 18 Gelderse gemeenten in een brief (PDF) opgeroepen om hun verantwoordelijkheid te nemen voor de zorg in hun gemeenten. Wim van der Hoorn, bestuurder FNV Zorg & Welzijn: “Deze gemeenten werkten samen met zorginstelling Vérian. Na het faillissement half mei van deze organisatie is het een zooitje geworden en weten medewerkers en cliënten niet meer waar ze aan toe zijn. Dit mogen en kunnen de gemeenten niet laten gebeuren”.

Van der Hoorn vervolgt: “Er is door de curator gesproken met drie instellingen om de taken en medewerkers van Vérian over te nemen. Helaas zonder resultaat, terwijl de FNV en de andere bonden wel goede afspraken hebben kunnen maken met TVO Huishoudelijke Hulp, een van de overnamepartijen”.

Lees “FNV: Gemeenten moeten verantwoordelijkheid nemen voor zorg” verder

Miljoenentekort zorg gecompenseerd met hogere belasting?

De gemeente Venlo staat er vanwege het miljoenentekort op de zorg nog slechter voor dan eerder werd gedacht. De gemeente overweegt daarom om in 2019 de OZB, de belasting op het bezit van huizen en panden, te verhogen. Ook moet op allerlei andere plekken bezuinigd gaan worden. Dat blijkt uit nieuwe stukken die de gemeente woensdagavond heeft besproken met de gemeenteraad.

In Venlo is het zorgtekort verder opgelopen, zo blijkt uit de jaarrekening van 2017. Er is een tekort van maar liefst 24,9 miljoen euro. Dat is 5,3 miljoen meer dan eerder werd gedacht. De gemeente belandt hierdoor diep in de rode cijfers: -23,7 miljoen euro!

Lees “Miljoenentekort zorg gecompenseerd met hogere belasting?” verder

Leeuwarden gaat ‘superstreng’ worden tegen te dure zorg

De zorgcowboys zorgbedrijven die in de gemeente Leeuwarden zoveel mogelijk proberen te verdienen aan jeugdhulp & WMO krijgen het binnenkort erg moeilijk. De gemeente Leeuwarden zit straks namelijk bovenop de haverkist als een hitsige bok.

Vandaag maakten burgemeester en wethouders hun bezuinigingsplannen bekend voor het zogeheten ‘sociaal domein’, welke het belangrijkste onderwerp voor de gemeenteraad in de komende jaren zal gaan zijn. De kosten hiervan lopen namelijk enorm op, zoals in veel Nederlandse gemeenten. Leeuwarden komt straks in de diepe rode cijfers als er niet snel ingegrepen wordt om het jaarlijkse tekort van 13,6 miljoen euro terug te dringen.

Lees “Leeuwarden gaat ‘superstreng’ worden tegen te dure zorg” verder

Dalfsen heeft een tekort van 890.000 euro door extra uitgaven jeugdzorg

Naast Deurne, Maastricht, Delfzijl en Oirschot  heeft ook de gemeente Dalfsen in 2018 een tekort voor haar jeugdzorg. In totaal gaat het om 1,3 miljoen euro en specifiek voor de jeugdzorg gaat het om een bedrag van 890.000 euro.

Afgelopen maandag bespraken de raadsleden de eerste bestuursrapportage van 2018. Het college van B&W gaat nu net zoals vele andere gemeenten een analyse maken over hoe de kosten bij de jeugdzorg zijn ontstaan. Met als bedoeling deze beter in de hand te houden en binnen de budgetten te blijven.

Lees “Dalfsen heeft een tekort van 890.000 euro door extra uitgaven jeugdzorg” verder

Ook gemeente Oirschot heeft financiële tegenvaller met jeugdzorg

Ook de gemeente Oirschot heeft net zoals Deurne, Maastricht en Delfijl een flinke financiële tegenvaller te verwerken voor wat betreft jeugdhulp. De jeugdhulp heeft de gemeente Oirschot in 2017 flink meer gekost dan was begroot. In totaal is ruim 8 ton meer uitgegeven. Er was 1,7 miljoen euro voorzien, maar de lasten bedroegen maar liefst 2,6 miljoen. Dat heeft het college van B& W van Oirschot bekendgemaakt. Het gaat hierbij om de kosten van de geïndiceerde jeugdhulp. Dat is hulp die de gemeente inkoopt bij zorgaanbieders en wordt geïndiceerd door WIJzer, huisarts of arts.

De kosten zijn ook aanzienlijk hoger dan in 2016. Toen kwam het totaal uit op 1,9 miljoen euro. Dat is een stijging van 7,5 ton!

Lees “Ook gemeente Oirschot heeft financiële tegenvaller met jeugdzorg” verder

Gemeente Delfzijl heeft miljoenen tekort op de jeugdzorg

We zitten net op de helft van het jaar 2018 en nu al kampt de gemeente Delfzijl met een tekort van bijna 1 miljoen euro op de jeugdzorg. Dit gaat volgens de wethouder van financiën (Jan Menninga) de komende periode alleen nog maar verder oplopen.  Met dit gegeven kunnen alle nieuwe plannen voor Delfzijl regelrecht de prullenbak in.

Het probleem is niet nieuw, de Groninger gemeenten kampen in totaal met een tekort van 23,5 miljoen op de jeugdzorg. Volgens wethouder Menninga gaat dit nu zelfs richting de 30 miljoen. Dit is echter nog niet bevestigd door zorginkoper RIGG. De oorzaak is het overhevelen van de jeugdzorg van het Rijk naar de gemeenten in 2015. Dat moest een hoop geld besparen, maar in de praktijk valt dat nu erg tegen.

Lees “Gemeente Delfzijl heeft miljoenen tekort op de jeugdzorg” verder

Het Landelijk Meldpunt Zorg: Meer klachten over zorg binnengekomen

Het Landelijk Meldpunt Zorg (LMZ) heeft in 2017 precies 6.885 klachten ontvangen. In de afgelopen jaren is het aantal klachten gestaag toegenomen. In 2016 ontving het LMZ nog 6.455 klachten en in 2015 waren dat nog 5.115 klachten.

Dat blijkt uit het Klachtbeeld 2017 van het LMZ. Het merendeel van de klachten (71 procent) ging vorig jaar over professioneel handelen, veiligheid en communicatie. Dit was ook het geval in 2016. Onderverdeeld in zorgsectoren heeft ruim de helft van de klachten betrekking op ziekenhuiszorg (19%), geestelijke gezondheidszorg (17%) en verpleeghuiszorg (14%).

Lees “Het Landelijk Meldpunt Zorg: Meer klachten over zorg binnengekomen” verder

Advies RVS: Jeugdhulpplicht van Nederlandse gemeenten naar 21 jaar

De grens voor de jeugdhulpplicht van Nederlandse gemeenten zou op korte termijn van 18 naar 21 jaar moeten. Maar dan wel met een eventuele uitloop naar 23 jaar. Dit adviseert de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving (RVS) vandaag.

Zet jeugdhulp in het teken van het behalen van ‘levensdoelen’ en laat jongeren vanaf hun 16de aanspraak maken op voorzieningen buiten de Jeugdwet, zoals de Wmo of de Zvw. Zorg bij jeugdhulp (ook) voor meer aansluiting bij de belevingswereld van jongeren. Dit staat in het advies ‘Leeftijdsgrenzen – Betere kansen voor kwetsbare jongeren’  (PDF) dat de Raad voor Volkgezondheid en Samenleving (RVS) vandaag heeft overhandigd aan minister Hugo de Jonge (VWS).

Lees “Advies RVS: Jeugdhulpplicht van Nederlandse gemeenten naar 21 jaar” verder

Ook gemeente Deurne haalt grote hap uit haar budget voor kosten jeugdzorg

De gemeente Deurne heeft 2017 afgesloten met een positief saldo. Dit ondanks de extra hoge kosten voor jeugdzorg. De gemeentelijke spaarpot voor zorgkosten is hierdoor gekrompen, maar nog niet helemaal leeg.

Onderaan de streep had de gemeente Deurne eind 2017 een positief saldo van €329.000 euro. Na aftrek van de kosten (voor diverse projecten die toen nog niet af waren) begon de gemeente het nieuwe jaar met een nadeel van €235.000 in 2018. Dat was gunstiger dan de kleine negen ton waar rekening mee gehouden was. De grootste hap uit het budget werd genomen door de kosten voor jeugdzorg. Een tegenvaller waar de gemeente Deurne (net als alle andere Nederlandse gemeenten) echter al rekening mee had gehouden.

Lees “Ook gemeente Deurne haalt grote hap uit haar budget voor kosten jeugdzorg” verder

Vanaf 2019 voor iedereen één abonnementstarief WMO

Vanaf  2019 gaat iedereen hetzelfde bedrag betalen voor de Wmo. De ondersteuning kost voor iedereen dan 17,50 euro per 4 weken, ongeacht het inkomen of gebruik.

Tevens wordt de vermogensinkomensbijtelling voor de Wlz van 8% naar 4% verlaagd. Goed nieuws! Met deze nieuwe maatregelen wil het kabinet de zorg en ondersteuning betaalbaar houden voor mensen die te maken hebben met verschillende soorten van eigen bijdragen in de Wmo en de Wlz. Dat schrijft VWS-minister Hugo de Jonge (CDA) in een brief aan de Tweede Kamer op vrijdag 1 juni 2018.

Lees “Vanaf 2019 voor iedereen één abonnementstarief WMO” verder

Damya Laoui is New Scientist Wetenschapstalent 2018

Biomedisch wetenschapper Damya Laoui is donderdagavond 31 mei uitgeroepen tot New Scientist Wetenschapstalent 2018. De jonge onderzoekster ontving de prijs onder andere vanwege haar originele onderzoeksinsteek. Laoui ontwikkelt een vaccin dat patiënten met kanker moet beschermen tegen uitzaaiingen van hun tumor.

Dit vaccin is gebaseerd op immuuncellen die zich in de tumor bevinden. De prijs werd dit jaar voor de vierde keer uitgereikt en is een initiatief van populairwetenschappelijk tijdschrift New Scientist. Laoui ontvangt onder andere een geldbedrag. Jurylid Lieve van Hoof (covoorzitter van de Jonge Academie in Vlaanderen) en sterrenkundige Vincent Icke maakten de winnaar bekend tijdens het evenement New Scientist Live in TivoliVredenburg in Utrecht.

Lees “Damya Laoui is New Scientist Wetenschapstalent 2018” verder

Lotte vraagt samen met BN’ers aandacht voor ‘Blind voor 1 dag’

Hoe is het om blind of slechtziend te zijn? Het Oogfonds en ambassadeurs Chantal Janzen, Ronald Giphart, Rick Brandsteder, Charly Luske en Anky van Grunsven roepen iedereen op om dit zelf te ervaren tijdens Blind voor 1 dag. Deze actie op donderdag 21 juni heeft als doel meer begrip te creëren en zoveel mogelijk geld in te zamelen voor wetenschappelijk oogonderzoek.

Steeds meer Nederlanders worden slechtziend of zelfs blind door een oogziekte. Voor veel oogziektes bestaat nog geen goede behandeling en door gebrek aan geld blijft kansrijk onderzoek op de plank liggen. Daar wil het Oogfonds verandering in brengen. Daarnaast wil de het Oogfonds dat iedereen zich bewust wordt van de obstakels die mensen met een visuele beperking iedere dag overwinnen om mee te doen in de maatschappij: bijvoorbeeld bij het boodschappen doen, in het openbaar vervoer en bij het bezoeken van websites. Dit leidt tot meer begrip voor slechtzienden en blinden en aandacht voor toegankelijkheid.

Lees “Lotte vraagt samen met BN’ers aandacht voor ‘Blind voor 1 dag’” verder

Foto’s van Tuincentrum Disveld online…

Een andere locatie waar Fortem haar dagbesteding doet is bij Tuincentrum Disveld in Lent. Je kunt hier naar hartenlust kweken in de kassen en je groene vingers laten spreken.

Lijkt dit je een leuke locatie om eens te komen kijken? Of ben je wellicht toch meer het type voor het V.L.B.? Neem dan contact met ons op via info@fortem.nu of bel met Sanne of Jeroen.

Lees “Foto’s van Tuincentrum Disveld online…” verder

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
error

Abonneer NU

WhatsApp chat