“HOERA! Het PGB bestaat vandaag 25 jaar!”

Woensdag 1 juli 2020, de dag dat we in Nederland weer uit de Corona-lockdown kruipen en we weer stap voor stap vooruit gaan kijken. Vandaag is het ook een feestelijke dag want het PGB (Persoons Gebonden Budget) bestaat precies 25 jaar!

In 1989 ontstond Independent Living in Nederland. Vijf jaar eerder begon Conny Bellemakers, beleidsmedewerker van de Gehandicaptenraad, al haar lobby voor het cliëntgebonden budget.

“Het PGB zoals we dat vandaag de dag kennen is niet meer weg te denken voor veel, heel veel mensen…”

Tussen mei 1991 en mei 1993 liep een experiment met ruim 300 personen uit Eindhoven en Drenthe die cliënt waren bij de thuiszorg. De helft van deze groep kreeg de keuze aangeboden de zorg gewoon te krijgen zoals in het verleden, of te kiezen voor uitbetaling van het bedrag dat tegenover die zorg stond. 45% van die groep koos voor een budget dat naar eigen inzichten gebruikt kon worden. En hoewel dat de mogelijkheid open laat dat er geen zorg mee gekocht wordt, deed zich dat slechts in een enkel geval voor. Van wie voor een budget koos, was 80% zeer tevreden over de flexibiliteit en keuzevrijheid die daarmee gewonnen werd.

Lees ““HOERA! Het PGB bestaat vandaag 25 jaar!”” verder

“PGB-riscoscan lijkt succesvol te zijn”

De SVB en het VNG Kenniscentrum Handhaving en Naleving (KCHN) voeren samen het project PGB-risicoscan uit.

Dit is momenteel nog een instrument die volop in ontwikkeling is en waarmee via de data van de SVB gemeenten in ons land (onder andere) kunnen zien of het aantal uren dat een zorgaanbieder in totaal declareert fysiek daadwerkelijk ook mogelijk is.


Afgelopen vrijdag (1 november 2019) was er de presentatie van de voorlopige resultaten aan minister Hugo de Jonge van VWS. De risicoscan heeft na een kleine 6 maanden testen inmiddels al haar succes bewezen. Er zijn namelijk al meer dan 30 bezoeken aan zorgverstrekkers gebracht en een aantal vervolgonderzoeken is na deze bezoeken ingesteld.

Lees ““PGB-riscoscan lijkt succesvol te zijn”” verder

Het PGB is een failliet systeem

“Het pgb-systeem is onhoudbaar. Het is een failliet systeem als het gaat om instellingen die beschermd wonen bieden”. Dat zegt hoogleraar Openbare Financiën Harrie Verbon van Tilburg University vandaag bij Omroep Gelderland. “De uitspraak van de rechter in de zaak die de gemeente Nijmegen tegen zorgbedrijf Rigter aanspande, is curieus. Dit is een vrijbrief voor slimme zorgondernemers die rijk kunnen worden van de zorg. Het is voor de gemeente vrijwel niet te bewijzen dat er fraude is gepleegd.”

“Er zijn zoveel aanwijzingen van fraude in het hele land dat we zouden moeten stoppen met het pgb-systeem zoals het nu is geregeld. Ook als je op afstand ziet dat er iets niet klopt, is het blijkbaar onmogelijk om fraude ook daadwerkelijk aan te tonen. Dit komt doordat de zorg betaald mag worden met maandbedragen waarbij niet gespecificeerd hoeft te worden hoeveel uur welke zorg er is geleverd. Volgens de rechter is er geen urenregistratie nodig. Wat mij betreft is dat het einde van dit pgb-systeem. Want hoe kun je fraude dan aantonen?”

Lees “Het PGB is een failliet systeem” verder

“Het door dochter ontvangen Persoons Gebonden Budget voor het verzorgen van moeder belast als ROW”

Mevrouw X verzorgde in 2016 haar moeder en ontving daarvoor € 38.659 uit het PGB van haar moeder. De inspecteur hield rekening met € 2.371 aan kosten en belastte € 36.288 als resultaat uit overige werkzaamheden (ROW).

Mevrouw X ging in beroep en stelde dat slechts sprake was van een onkostenvergoeding, maar Rechtbank Noord-Nederland dacht daar anders over. De Rechtbank stelde voorop dat het door een verzekerde “inkopen” van zorg door een gecontracteerde hulpverlener die werd gefinancierd vanuit een aan die verzekerde toegekend PGB, plaatsvond in het economisch verkeer. De Rechtbank wees hierbij op een arrest van de Hoge Raad van 8 juni 2007. Een vergoeding uit het PGB kon volgens de Rechtbank niet als een onkostenvergoeding worden aangemerkt. Temeer niet omdat uit de aangifte van mevrouw X bleek dat een groter bedrag uit het PGB was ontvangen dan aan kosten waren opgevoerd.

Lees ““Het door dochter ontvangen Persoons Gebonden Budget voor het verzorgen van moeder belast als ROW”” verder

AGBcode en registratie voor Fortem

Inmiddels is de registratie bij AGBcode.nl voor Fortem afgerond en zijn we vindbaar in het AGB-register met een eigen persoonlijke code. We vallen onder kwalificatie 4102 wat staat voor PGB-aanbieders. Zorgaanbieders zoals Fortem hebben een AGBcode nodig om een overeenkomst aan te gaan met een zorgverzekeraar en om declaraties in te dienen. Je kunt deze registratie kosteloos bij Vektis aanvragen, mits je voldoet aan de vastgestelde criteria.

Met de AGBcode als unieke sleutel vormt het AGB-register hét identificerende register in de zorg. In dit register staat alle noodzakelijke (zorg) informatie vermeld om het declareren, de zorginkoop, het contracteren en het ‘gidsen’ van de zorg mogelijk te maken. Het AGB-register kent 3 types zorgaanbieders: ondernemingen, vestigingen en zorgverleners. Met Fortem zijn we nu geregistreerd als onderneming.

Lees “AGBcode en registratie voor Fortem” verder

In Eindhoven blijft klein deel PGB gewoon vrij besteedbaar

Dinsdagavond besloot de raad in Eindhoven dat wie er met een PGB zorg inkoopt, dit net zoals voorheen voor een klein deel vrij mag besteden. Hiermee luistert de politiek naar kritiek van de PGB-houders.

Een jaar geleden wilde de gemeente Eindhoven de hoeveelheid regels voor PGB-houders nog flink verminderen. Nu kiest het nieuwe college echter een andere koers. In het nieuwe PGB-voorstel wilde het niet langer toestaan dat een klein deel van een PGB ‘verantwoordingsvrij’ is. Een PGB-houder kan dat geld bijvoorbeeld gebruiken om administratiekosten te betalen.

Lees “In Eindhoven blijft klein deel PGB gewoon vrij besteedbaar” verder

Een ‘Nee, tenzij’ beleid voor de toekenning van PGB

Op initiatief van de Nijmeegse gemeenteraad wil het college van B&W een “nee, tenzij”-beleid gaan voeren in de toekomst. Dit geldt dan voor het toekennen van Persoons Gebonden Budgetten, de PGB’s. Hiermee moeten situaties zoals met de Rigtergroep voorkomen worden. Bij deze instelling betaalde de cliënten hun woning vanuit hun PGB, en daar is het juist niet voor bedoeld.

In de toekomst zullen mensen die in feite geen PGB meer nodig hebben dit ook niet meer toegewezen krijgen. Hiermee wil het college een zogeheten “gedegen kwaliteitskader” ontwikkelen voor de nieuwe afspraken met zorgaanbieders uit de 024regio.

Lees “Een ‘Nee, tenzij’ beleid voor de toekenning van PGB” verder

OM eist cel- en geldstraffen en beroepsverboden tot 5 jaar in grote PGB fraude zaak

Vanmorgen om 9:30 uur begon in de rechtbank van Almelo de mega fraudezaak over PGB gelden. De zeven verdachten kregen vandaag de strafeis die het Openbaar Ministerie (OM) hen oplegt te horen. Dit omdat er miljoenen werden gedeclareerd tussen 2009 en 2016 met valse facturen voor zorg die niet is geleverd.

Deze werden geïncasseerd bij diverse verzekeraars zoals Achmea, Menzis en Zorg & Zekerheid. Onder de verdachten was ook Saron Zorg uit Beuningen. Deze instelling had een organisatiestructuur waarin zorg werd verleend met een Christelijke achtergrond/inslag. Amen! Andere verdachten waren stichting Zout uit Katwijk aan Zee en zorggroep In ‘t Zadel uit Boekelo. Naast de instellingen zelf staan er ook medewerkers als verdachte in de rechtszaal.

Lees “OM eist cel- en geldstraffen en beroepsverboden tot 5 jaar in grote PGB fraude zaak” verder

Motie van Bergkamp en Sazias over Wmo-pgb en Zvw-pgb aangenomen

Minister Hugo de Jonge (VWS) heeft inmiddels een inhoudelijke reactie gegeven op de motie van de Tweede Kamer leden Vera Bergkamp (D66) en Léonie Sazias (50PLUS) over gebruikelijke hulp in Wmo-pgb en Zvw-pgb. Deze motie werd op 5 april 2018 ingediend door de Tweede Kamerleden Bergkamp & Sazias.

Lees HIER de hele motie op Parlementairemonitor.nl

Lees “Motie van Bergkamp en Sazias over Wmo-pgb en Zvw-pgb aangenomen” verder

Radar Radio: Problemen met declaraties mantelzorgers bij PGB

Zaterdag 26 mei gaat het in de uitzending van Radar Radio over mantelzorgers die tegen problemen aanlopen als zorgkosten gedeclareerd moeten worden. De ene factuur wordt wel betaald, de andere niet. Hoe kan dat? Luister vanaf 15:00 uur naar NPO radio1.

Lees “Radar Radio: Problemen met declaraties mantelzorgers bij PGB” verder

Christelijke zorginstellingen verdacht van PGB-fraude

Maandag 14 mei is de rechtszaak tegen bestuursleden van 4 christelijke zorginstellingen van start gegaan. Zij worden verdacht van het plegen van grootschalige fraude met persoonsgebonden budgetten (PGB’s), zo meldt de Telegraaf.

Het gaat om stichting Saron Zorg en Dienstverlening, stichting Pastoraal Centrum Saron, stichting Zout en stichting In ’t zadel. De organisaties leverden begeleid wonen aan voor PGB-budgethouders. Zij declareerden vervolgens het volledige budget. Dit terwijl er volgens het Openbaar Ministerie (OM) veel minder zorg werd geleverd aan de betreffende cliënten. Dat hebben we vaker gehoord en gelezen. Daarvoor zou vanaf 2009 tot in 2016 gebruik zijn gemaakt van valselijk opgemaakte facturen. Het geld zou zijn besteed aan andere doelen, zoals bedrijfskosten en huur van panden waarin cliënten werden gehuisvest. Dat kennen we van o.a. de Rigtergroep uit Nijmegen.

Lees “Christelijke zorginstellingen verdacht van PGB-fraude” verder

Criminelen misbruiken zorgbudgetten

De georganiseerde misdaad richt zich steeds vaker op fraude met het persoonsgebonden budget (PGB). Criminelen richten speciaal voor dit doel zorgbureaus op.  Dit schrijft de Volkskrant vandaag.

Volgens burgemeester Paul Depla van Breda hebben “criminelen ontdekt dat ze op lokaal niveau enorm veel geld kunnen verdienen. In het sociale domein hebben we zoveel potten met geld. Je ziet dat ze zich erop storten.”

Lees “Criminelen misbruiken zorgbudgetten” verder

Gemeenten terughoudender met het verstrekken van een PGB

Nederlandse gemeenten hebben de afgelopen 2 jaar een kwart minder persoonsgebonden zorgbudgetten (PGB’s) verstrekt aan hun inwoners. Dat betekent steeds minder zelfstandigheid voor Nederlanders met een lichamelijke en/of geestelijke beperking.

De nieuwe cijfers van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) laten zien dat gemeenten in Nederland in 2017 maar liefst 8% minder PGB’s hebben afgegeven. Vergeleken met 2015 is de daling 27%. De SVB geeft alleen de afgeronde cijfers. De precieze getallen stuurt de SVB later deze maand nog naar de Tweede Kamer.

Lees “Gemeenten terughoudender met het verstrekken van een PGB” verder

Foto’s van Tuincentrum Disveld online…

Een andere locatie waar Fortem haar dagbesteding doet is bij Tuincentrum Disveld in Lent. Je kunt hier naar hartenlust kweken in de kassen en je groene vingers laten spreken.

Lijkt dit je een leuke locatie om eens te komen kijken? Of ben je wellicht toch meer het type voor het V.L.B.? Neem dan contact met ons op via info@fortem.nu of bel met Sanne of Jeroen.

Lees “Foto’s van Tuincentrum Disveld online…” verder

Welkom bij Fortem…

Fortem is in februari 2018 opgericht door Jeroen Otten & Sanne Abbing. Het betekend ‘dapper’ in het Latijns.

Fortem is ontstaan vanuit de behoefte mensen te helpen op een persoonlijke & passende manier. Wij halen er veel voldoening uit mensen verder te helpen in hun leven, te ondersteunen en stimuleren tot ontwikkeling en ze een plekje te helpen verwerven in de maatschappij. Het leven is soms al een enorme uitdaging, laat staan voor mensen met een beperking en/of rugzakje…

PGB-bemiddelingsbureaus moeten verboden worden?

Bemiddelingsbureaus voor het persoonsgebonden budget (pgb) moeten verboden worden. Dat wil D66-Tweede Kamerlid Vera Bergkamp.

Zij heeft hiervoor een plan opgesteld met belangenvereniging Per Saldo en verzekeraar Zilveren Kruis.

In het RTL Nieuws zegt Bergkamp: ‘Je ziet regelmatig dat geld verdwijnt in de zakken van bemiddelingsbureaus in plaats van dat het gaat naar goede zorg en dat is natuurlijk schrijnend. Dat is ook de reden dat we op korte termijn willen dat de bemiddelingsbureaus niet meer de administratie doen voor budgethouders en dat ze binnen twee jaar helemaal verdwijnen.’

Lees “PGB-bemiddelingsbureaus moeten verboden worden?” verder