Specialistische jeugdhulp komt (steeds) dichter bij huis

Hulp aan kinderen, jongeren en gezinnen met complexe meervoudige problemen kan het beste thuis of zo dicht mogelijk bij huis plaatsvinden. Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) voorziet dat grootschalige residentiële voorzieningen op termijn worden vervangen door flexibele specialistische netwerken.

 “Wij leveren inzichten aan vanuit kennis en hebben op basis daarvan bouwstenen geformuleerd voor verbeteringen. Maar oplossingen moeten uiteindelijk al werkendeweg worden gevonden in een lerende praktijk”

Naar aanleiding van de landelijke discussie over de continuïteit van specialistische jeugdhulp en het voornemen van het Rijk om de Wet verbetering beschikbaarheid zorg voor jeugdigen in te voeren, heeft het NJi een handreiking gemaakt voor de partners in Zorg voor de Jeugd.

Daarin analyseert het NJi de knelpunten in de zorg voor de kinderen, jongeren en gezinnen in de meest kwetsbare omstandigheden of met de meest complexe problemen.

Lees “Specialistische jeugdhulp komt (steeds) dichter bij huis” verder